Besiktigelse av forslått utbygging ved Heståsmyra

Besiktigelse av forslått utbygging ved Heståsmyra

Politikerne møtte opp!

I det mest fantastiske været en kan tenke seg møtte politikerne opp da Sjusjøen Vel inviterte til en besiktigelse av foreslått utbygging av lia nord-vest for Heståsmyra. I tillegg møtte det rundt 30 andre.

Velets leder, Jan Ove Holmen, gjorde det klart overfor politikerne at det står et samlet Vel bak kravet om at dette området må tas ut av den foreslåtte arealplanen. Han viste videre til et usedvanlig stort engasjement blant Velets medlemmer og andre som bruker dette området som fritidsarena.

Per Fineid, bestyrer i Pihl AS, redegjorde for den foreslåtte planen, og la ikke skjul på at dette vil bety mye økonomisk for Pihl. Med 60 tomter til en pris  på 1,5-2,0 mill per tomt, er dette lett å forstå. Han understreket videre at Pihl har tradisjoner for å ta vare på naturen i den utbyggingen som gjennomføres.

Det var flere innlegg  fra turistforeninger, naturvernforbund, hytteeiere, fastboende på Sjusjøen og saueeier som alle ba grunneier og politikerne om at Heståsmyra tas ut av arealplanen. Sterkest inntrykk gjorde kanskje Pihls tidligere bestyrer, Tore Bjørnsgaard, da han henvendte seg til Per Fineid og sa at ”dette er feil, gå til styret og trekk planen”.

Velets leder avsluttet en god sammenkomst med å takke politikerne og andre for at de møtte opp understreke at vi forventer å bli hørt i denne saken, og henviste igjen til det store økonomiske bidrag som  hytteeiere representerer i kommuneregnskapet.

Jan Ove Holmen
Leder i Sjusjøen Vel

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *