Årsberetning for EAK Vel

Publisert: 21. august 2020

ELGÅSEN - AKSJØEN - KUÅSEN 

1.07.2019- 30.06. 2020 

Årsberetning for EAK Vel: Hvert styremøte har vært representert som foreskrevet i vedtektene. Dermed har styret vært beslutningsdyktig i alle saker. 

MØTEVIRKSOMHET 

I tillegg har styret hatt løpende kontakt via e-mail. Som tidligere har EAK vært representert i flere eksterne møter. 

MEDLEMSKAP 

I EAKs område er det 490 hytter. Pr. 30.06 2020 er det 393 medlemmer fordelt slik: Elgåsen 180 medlemmer, Aksjøen 116 medlemmer og Kuåsen 97 medlemmer. 

ØKONOMI OG REGNSKAP 

EAK har god økonomi takket være bidrag fra Ringsaker kommune, innsalg av annonser til Birkebeinern og aktivt arbeid for å få medlemmer. Etter en omfattende søknadsprosess har EAK Vel mottatt gode økonomiske bidrag fra Ringsaker kommune. Tusen takk til Ringsaker kommune for kjærkomne bidrag.

Vi retter også en stor takk til våre sponsorer Ringsaker Elektro, Hyttefixer’n, Gausdal Landhandleri, Storåsen AS, Kiwi avdeling Sjusjøen, Moelv Rørservice AS og Innlandet Brønnboring. 

Arbeidet med å verve medlemmer er en kontinuerlig prosess. Vi mener vi har nådd et akseptabelt antall. Det er mottatt tilbakemeldinger fra flere hytteeiere som av ulike årsaker ikke ønsker medlemskap i EAK Vel. 

Inneværende år er den daglige regnskapsførselen utført av EAK Vel, men årsavslutningen er foretatt av ABO Regnskapsservice. Vi benytter fortsatt Tripletex som regnskapsprogram. Medlemskontingenten er for andre året på rad sendt ut pr mail. Nytt av året er at vi har e-faktura. Fordelen er reduserte portokostnader og bedre mulighet for utsendelse av betalingspåminnelse. Styret har gjort en omfattende jobb for å hente inn flest mulig e-postadresser. 

STYRETS ARBEID 

5.1 Serviceavgift 

Øyungen Vel har tatt initiativ til å få en rettslig avklaring om det er innenfor lovens ramme å innføre serviceavgift på festetomter til dekning av vannposter og sommervedlikehold av veier. 

Det ble gitt en orientering om denne saken av Anborg Bogsti på årsmøtet i 2019. Sammen med representanter fra Øyungen Vel har EAK Vel deltatt i en arbeidsgruppe for å forberede rettsaken. Det er blant annet sett på muligheten til å få med partshjelpere, og det er innledet et samarbeid med Norges Hytteforbund. Det er avholdt 6 arbeidsmøter. Saken er satt opp til behandling i Hedmark tingrett 9.-13. november. 

5.2 Brøyting 

Sist vinter ble snørik, noe som førte til at Storåsen AS har hatt et betydelig overforbruk av timer. 

Trykk på bildet eller tekst og se video.

EAK Vel har vært i to oppfølgingsmøter med Storåsen AS sammen med Pihl og Sjusjøen Vel angående underskuddet i brøyteregnskapet og organisering av brøytingen. Begge velforeningene ønsker at Pihl overtar ansvaret for brøytingen av hytteveiene. Foreløpig har vi ikke fått medhold i dette. 

5.3 Infomøte på Natrudstilen 

I februar arrangerte EAK Vel i samarbeid med Sjusjøen Vel og Rømåsen og Natrudstilen Vel et informasjonsmøte på Natrudstilen. Tema for møtet var «Hva vil vi med Sjusjøen». Ordfører, grunneiere, lokale politikere og representanter fra velene var bidragsytere. Hovedmål for møtet var et tettere samarbeid med partene. Det har vi god tro på å kunne få til. Møtet var godt markedsført og 220 personer var til stede. 

5.4 Dugnader 

Det har i perioden blitt avholdt flere dugnader, og gledelig mange har deltatt på disse. 

I fjor høst ble merkingen av stien mot Aksjøbekken og videre mot Steinvikfjellet fullført. Brua er reparert. Klopping mot Presttjernet og mot henholdsvis Melsjøen og Elgåsen er også godt i gang. I sommer ble en ny sti mellom Elgåsen og Kuåsen ryddet, og mye av kloppingen er fullført. Det har også blitt satt opp et gjerde rundt velhytta. 

Dugnadsarbeidet utgjør 175 timer. 

Takk til alle som bidrar på dugnader! 

5.5 Velkoia 

Via Hamar Arbeiderblad, egen nettside og via sosiale medier har vi forsøkt å finne drivere til kiosken i velkoia. Røde Kors og Mesnalia musikkorps er også kontaktet, men vi har fortsatt ingen drivere. Vi ser for oss å låne ut koia vederlagsfritt, og er det noen hytteeiere som kunne tenke seg oppgaven eller vet om noen som er interessert, er det bare å sende en mail til post@eakvel. no 

5.6 VA innenfor Kroksjødemningen 

EAK vel har gjort en henvendelse til Pihl og spurt om deres planer innenfor Kroksjødemningen. Av svaret deres tolker vi at de vil sende inn forslag til endring av reguleringsplanen og dermed mulighet for salg av fortettingstomter. Av samme grunn er styret skeptiske til innføring av VA innenfor Kroksjødemningen. 

5.7 Påskeskirenn – stengt fjell 

Det tradisjonelle og populære påskeskirennet måtte dessverre avlyses pga koronautbruddet. Myndighetene la ned forbud om overnatting på hyttene for de som ikke hadde hytte i hjemstedskommunen, og fra midten av mars og til slutten av mai var det få å se i fjellet. 

5.8 Orientering 

Et orienteringskart med 20 poster er utarbeidet. Dette vil være klart for lansering i slutten av juli. 

Turkart EAK Vel

5.9 Kommunikasjon med medlemmene 

I perioden har vi sendt ut 3 utgaver av Birkebeinern. Det er de ulike styremedlemmer som i all vesentlighet er bidragsytere til stoff. 

Vi ser gjerne at medlemmene sender inn forslag til tema vi kan skrive om. Redaksjonen tar gjerne inn artikler skrevet av hyttefolket. 

Vi har sendt ut 5 nyhetsbrev. 

Sammen med Facebook er vår nettside Birkebeinern.no våre viktigste kommunikasjonskanaler. 

Begge oppdateres jevnlig med aktuell informasjon og er godt besøkt. Nytt av året er at vi har passordbeskyttet enkelte artikler som er forbeholdt medlemmene. 

Styret er opptatt av god kommunikasjon med medlemmene og at medlemsregisteret er oppdatert til enhver tid. For å få til dette, er det viktig å ha riktige adresser/e-postadresser til medlemmene. 

Meldinger, endringer kan sendes til denne adressen: post@eakvel.no 

Regnskap, Balanse, Budsjett, Innkomne saker ligger på nettsiden her; (for medlemmer)

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Logo
EAK Vel medlem
chevron-down