Er det hytteeiere som betaler veivedlikehold for Pihl i form av serviceavgiften?

(Publisert første gang juni 2018) Kopi av brev sendt Pihl.


Dagens hytteeiere kan kjøre i ca 80 år før det medfører like stor slitasje på vegene som utbyggingen av Kroksjølia vil medføre.

Vi er kjent med at Pihl AS nå har fått godkjent utbygning av nærmere 100 tomter for salg i Kroksjølia. Disse skal bebygges og belastning på Birkebeinervegen vil bli svært omfattende, både over Storåsen og fra Åsta.

For å illustrere omfanget av utbyggingen og hvor store masseforflytninger dette faktisk vil medføre, har vi tillatt oss å gjøre noen enkle sannsynlighetsberegninger under disse forutsetninger:

Utbygging av 100 hytter gir et transportbehov på min. 90.000 – 100.000 tonn til Kroksjølia. Våre regnestykker går ut på at hyttene er 125 m2 selv om det tillates hytter opp til 150 m2. Dermed forsterkes våre regneeksempler ytterligere.

Egil Bjørke, ingeniør og mange års erfaring fra bygg & anleggsbransjen har satt opp følgende estimat:

Massetransport for hver enkelt hytte på 125 m2;
– Gravemasser 0,5 m tykt, egenvekt 1,6 gir ca 104 tonn
– Pukk/grus 0,4 m tykt, egenvekt 1,6 gir 80 tonn
– Betongplate 0,2 m tykt, egenvekt 2,6 gir 65 tonn
– Materialer 20cm vegger og 30 cm gulv og tak, egenvekt 1,0 gir 33 tonn
– Torvtak 500kg/m2 gir 62 tonn
– Infrastruktur 20m veg pr hytte, 4m bred og 0,5 m tykkelse, egenvekt 1,6 masse ut/inn gir 128 tonn
– Ledninger  40m pr hytte, 1m bred og 2 m dyp, egenvekt 1,6 gir 128 tonn

– Egenvekt av bil kommer i tillegg, 10 tonn pr transport

Totalt vil dette medføre min. 90 – 100.000 tonn i transportbehov i Kroksjø lia.

Vi har tidligere, i forbindelse med beregning av bomavgiftene antydet 30 passeringer pr hytte om sommeren. eller ca 24000 personbilenheter pr sommer eller 24000 tonn. Med andre ord kan vi kjøre i 4 år før vi belaster vegen med like mange tonn som utbyggingen vil kreve.

Vi antar videre 0,5 t aksellast på personbil og 10 t aksellast for lastebiler, så har lastebilene 20 ganger så høy aksellast som personbilene.

Dagens hytteeiere kan kjøre i ca 80 år før det medfører like stor slitasje på vegene som utbyggingen av Kroksjølia vil medføre.

På bakgrunn av disse svært enkle, men etter vår vurdering dog så korrekte regneeksempler forstår man at slitasjen vil bli svært stor og at dette må sees på som en del av Pihls investering av tomtesalg. Vi tar for gitt at Pihl forstår at dette er en kostnad som ikke kan veltes over på dagens hytteeiere. Når utbyggingen er ferdigstilt og vegen oppjustert til dagens (nokså dårlige standard) er EAK Vel villige til å ta en ny diskusjon.

Der er for oss umulig å akseptere at EAK Vels nåværende medlemmer skal være med på et slikt spleiselag på vedlikehold i veinettet i utbyggingsperioden fremover.

Inntil byggearbeidene er ferdigstilt vil EAK Vel vurdere å anbefale sine medlemmer ikke betale andel av serviceavgift som omhandler vedlikehold av veinettet.

Med vennlig hilsen
Egil Bjørke
(sign)
På vegne av styret i EAK Vel

Debattinnlegg;

Ett svar til “Er det hytteeiere som betaler veivedlikehold for Pihl i form av serviceavgiften?”

  1. Arne Laderud sier:

    Jeg setter stor pris på at EAK Velet engasjerer seg så tydelig i dette problemfeltet, og støtter fullt ut purringene på svar fra Pihl både når det gjelder serviceavgift og snøbrøyting!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *