Bli med på fjellmarsj


Fjellmarsj for friluftslivet – tur til Storåsen i fjellområdene der Lillehammer, Ringsaker og Øyer grenser mot hverandre – søndag 1. september kl. 13.00

Turen er i regi av Fjellgrensenettverket i Lillehammer, Ringsaker og Øyer og har Storåsen bomstasjon ved Sjusjøen i Ringsaker som oppmøtested. Turen går til Storåsen for å se på utsikten over fjellområdene der Lillehammer, Ringsaker og Øyer grenser mot hverandre. Målet med turen er også å få til samtaler om behovet for å sikre naturområder for friluftslivet. Mer info – https://friluftslivetsuke.no/aktivitet/tur-om-friluftsliv-og-fjellgrenser/

Arrangementet er en del av den nasjonale Friluftslivets uke – www.friluftslivetsuke.no I friluftslivsuka fra 31. august – 8. september planlegges nå en rekke aktiviteter i hele Oppland og Norge. Velkommen på tur!

Utover dette har arbeidsgruppa hatt jevnlige møter hvor ulike tema opp mot fjellgrense er drøftet. Framover skal vi bla. jobbe med å lage et fjellgrenseopprop med underskriftskampanje, planlegge et nytt fellesmøte med mulig politikerdebatt på Lillehammer, planlegge en mulig regional fjellforvaltningskonferanse og delta på planlagte møter om fjellgrense i Klima- og Miljødepartementet og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Vi var nylig med på møte med leder i stortingets Energi- og Miljøkomite; Ketil Kjenseth, for å be regjeringen utarbeide en statlig planretningslinje for fjellgrenser og for gi penger i statsbudsjettet til fylkeskommunene med tanke på regionale planer for fjellområder med stort utbyggingspress. Han virket positiv til dette.

Hilsen

For arbeidsgruppa

Ole Morten Fossli – sekretær

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *