Eidsiva har oppstart i uke 25

Oppstart strøm EAK - Vel Foto: Erik Helli

Oppstart strøm EAK - Vel
Av: Erik Helli

Fredag 15. juni hadde velforeningen møte med prosjektleder fra Eidsiva anlegg. De ønsket å ha et oppstartsmøte med de impliserte parter i forkant at gravingen og legging av strømkabler som nå står for døren. Til stede var også Morten Kvarberg representerte entreprenørselskapet som skal stå for gravingen. I denne omgang er det Kuåsen som først får strøm. Det skal utplasseres tre trafokiosker inne på Kuåsen. Disse vil blir plassert på forhåndsgodkjente plasser.

For å skåne vegetasjon i fjellet mest mulig vil veien i en mellomfase fungere som lagerplass av masse. Derfor vil fremkommeligheten være sterkt redusert i ukedagene. I helgene vil det være vanlig fremkommelighet. Ved spesielle tilfelle kan Morten Kvarberg kontaktes å telefon 913 42 837.

Med unntak av ferieukene 29 og 30 vil gravingen foregå i hele sommer og utover høsten. Før snøen faller skal siste trafokiosk være plassert i bakken opp mot Elgåsen og 3000 meter med strømkabel være lagt i jorden.

I anleggsperioden vil det også være behov for mellomlagring av diverse materiell. Det er derfor opprettet lagringsplass på Storåsen, en innenfor Kroksjødemningen og muligens en inne på Kuåsen.

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *