Eidsiva har oppstart i uke 25

Oppstart strøm EAK - Vel Foto: Erik Helli

Oppstart strøm EAK - Vel
Av: Erik Helli

Fredag 15. juni hadde velforeningen møte med prosjektleder fra Eidsiva anlegg. De ønsket å ha et oppstartsmøte med de impliserte parter i forkant at gravingen og legging av strømkabler som nå står for døren. Til stede var også Morten Kvarberg representerte entreprenørselskapet som skal stå for gravingen. I denne omgang er det Kuåsen som først får strøm. Det skal utplasseres tre trafokiosker inne på Kuåsen. Disse vil blir plassert på forhåndsgodkjente plasser.

For å skåne vegetasjon i fjellet mest mulig vil veien i en mellomfase fungere som lagerplass av masse. Derfor vil fremkommeligheten være sterkt redusert i ukedagene. I helgene vil det være vanlig fremkommelighet. Ved spesielle tilfelle kan Morten Kvarberg kontaktes å telefon 913 42 837.

Med unntak av ferieukene 29 og 30 vil gravingen foregå i hele sommer og utover høsten. Før snøen faller skal siste trafokiosk være plassert i bakken opp mot Elgåsen og 3000 meter med strømkabel være lagt i jorden.

I anleggsperioden vil det også være behov for mellomlagring av diverse materiell. Det er derfor opprettet lagringsplass på Storåsen, en innenfor Kroksjødemningen og muligens en inne på Kuåsen.

Debattinnlegg;

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *