Eidsiva informerer om anleggsbidraget

Oppstart strøm EAK - Vel Foto: Erik Helli

Mange hytteeiere ønsker å vite hvordan anleggsbidraget blir utregnet. Derfor har vi gjort en henvendelse til Eidsiva som svarer dette:

Slik ser kalkulasjon for Elgåsen ut:

Vi har fordelt anleggsbidraget ut fra at 80 % av totalt antall hytter (228) tilknytter seg vårt nett i løpet av de nærmeste årene. Dette er i hht. vår standard og erfaringstall fra andre områder.
Dersom det blir over 80%, vil det bli snakk om å redusere anleggsbidraget, og i praksis tilbakebetale til de som har betalt. Vi er foreløpig ikke i nærheten av dette. Ca. 130 har bestilt pr. i dag.

Total kostnad for Eidsiva Nett i dette prosjektet er beregnet til ca. 9 mill.

Vi starter gravingen straks vinteren slipper taket i fjellet.

Med vennlig hilsen

Trond Ivar Veskje | Ingeniør
Eidsiva Nett AS

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *