Eksempel på innsigelse til grunneier

I eposten/brevet kan dere for eksempel benytte følgende tekst: (Feltene merket med XXX må fylles inn med rett informasjon)

Krav om serviceavgift bestrides
Det vises til mottatt faktura med fakturanr XXX fra Pihl AS vedrørende gnr XXX/bnr XXX/fnr XXX. Jeg bestrider grunnlaget for delen av fakturaen som omhandler serviceavgift.

Med vennlig hilsen
XXX

Debattinnlegg;

Kommentarer er stengt.