Fei pipa i sommer!

Ringsaker Brannvesen logo

Ringsaker kommune/feiervesenet utfører feiing av piper kommende sesong også.
Pris pr. pipeløp er kr. 1015 inkl mva.

Bestilling sendes:
servicesenteret@ringsaker.kommune.no
eller Servicesenteret på telefon 623 35 000, på lister utlagt på Kiwi/Sjusjøen eller Sjusjøen Infosenter/Sjusjøen Hytteutleie.
Husk ved bestilling: Hytte nr., veinavn, almenning hvor hytta ligger, eiers navn, bostedsadresse og telefonnummer.