Feilsendt serviceavgift?

Til

Phil as

Boks 113

2612 Sjusjøen

Innføring av serviceavgift.

Viser til mottatt brev datert den 14. august som vi mottak i dag 25. august.

Jeg antar at dette brevet er feilsendt da det er stilet til hytteeiere med festetomt.  Vi har selveiet tomt, gnr. 527, bnr. 244 i Ringsaker, Elgåsen 111.

Hvis brevet mot formodning ikke er feilsendt vil vi likevel komme med følgende anføringer:

  • Ved kjøp av tomten i 2011 antok vi som en selvfølge at dette vi også betalte for vegrett frem til tomten. Dette antok vi gjaldt for all fremtid.  Når det gjelder oppgradering av vegen og mange nye parkeringsplasser langs vegen er dette oss helt uvedkommende og dette må Phil koste for egen regning. Normalt enkelt vegvedlikehold på den vegen som var når vi overtok, kan vi være med på å dele.
  • Likeså antok vi at vi har rett til å hente vatn fra vannpost i nærheten. Normalt vedlikehold her kan vi også være med på å dele sammen med alle andre hytteeiere.
  • Skiløypekjøring mm. Som det går frem av brevet har ikke Phil noen rett (lovhjemmel) til å kreve pengebidrag til dette fra hytteeiere. Vi benytter skiløypene sporadisk et par ganger i sesongen og bidrar her med medlemskap i velforeningen og bombetaling (??) samt via eiendomsskatt til Ringsaker kommune som igjen støtter skiløypekjøringen. Imidlertid mener vi at de som bruker løypene må bidra. En stor skare av skiløpere kommer på dagsbesøk i fjellet – betaler de??. Nasjonale og internasjonale skilsamlinger benytter ofte kløypenettet  – betaler de??.  Diverse skirenn, nasjonale og internasjonale – betaler de??  Vi kommer ikke til å betale dette skiløypebidraget.

Når det gjelder øvrige poster på serviceavgiften så kan vi som sagt være med på noe av det, men ikke før vi har sett et detaljert regnskap som viser normalt vedlikehold, og hvor oppgradering av veier og parkeringsplasser er holdt utenom. Det samme gjelder opparbeiding av nye parkeringsplasser.

Hurdal,  25.08.2017
Irene Lunde og Iver Solsrud

 

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *