Forbedringspotensial for vel-årsmøtet

Publisert: 22. september 2009

Av: Arne Laderud, Elgåsen/Roa

Etter et årsmøtet i EAK-velet 19.09.09 hvor aktiviteten til tider minnet om ”polsk riksdag”, tillater jeg meg å peke på noen forbedringspunkter til neste gang:

Send ut sakspapirene på forhånd slik vedtektene tilsier.

Minn medlemmene om at fristen for å ta opp saker til vedtak på årsmøtet er 1.aug. (Påminnelse i siste Birkebeiner før denne dato)

Styret bør før 1.aug 2010 foreslå vedtektsendring om at sakspapirene kan legges ut på internett , eventuelt sendes som e-post for å spare porto. (De som ikke har internett-tilgang kan varsle styret og få papirene pr. post.)

Sørg for at årsmøtet velger ordstyrer og sekretær. (Det skjedde ikke denne gangen).

Sørg for at alle som har innlegg bruker mikrofon.

Avvis forslag til vedtak som ikke er innsendt før 1.aug. (Iflg. vedtektene burde spørreundersøkelsen om elektrisk strøm vært avvist og henvist til neste årsmøte.

Regnskapet må inneholde påskrift fra de interne revisorer om at de anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Regnskapet bør føres slik at kontingentinntektene framkommer som inntekt hvert år selv om innkrevingen skjer for 2 år om gangen.

Valget bør ikke skje ved akklamasjon etter hvert som valgkomiteen leser opp navneforslag. Valgkomiteens forslag bør sendes ut sammen med årsmøtesakene, og årsmøtet må gis anledning til å komme med andre forslag.

Iflg. vedtektene skal styret konstituere seg selv (unntatt formannen). Det skjedde ikke denne gangen.

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Logo
EAK Vel medlem
chevron-down