Her kan du følge strømsaken

Av Erik Helli
Vi får stadig henvendelser fra medlemmer vedrørende status i strømsaken. Velforeningen vil legge ut tilgjengelig informajon når vi mottar dette. Har dere spørsmål ber vi dere rette disse direkte til Eidsiva og Pihl.
Imidlertid kan vi opplyse om at en gruppe hytteeiere på Kuåsen og Elgåsen på eget initiativ har trommet sammen et arbeidsutvalg som skal ta saken videre. De vil arbeide for at Eidsiva skal starte opp arbeidet alerede sommeren 2010. Vi vil straks publisere tilgjengelig informasjon. Du kan kommentere artikkelen under.

Oppdatert 28.03.10. Torsdag 25 mars 2010 fikk vi disse resultatene fra Pihl som viser at det nå er kommet inn 187 svar fordelt på Kuåsen med 61 av 143 stemmer, Elgåsen med 79 av 211 stemmer og Aksjøen med 49 av 129 stemmer for strøm. Hva Eidsiva og Pihl nå velger å gjøre er pt uvisst men det som er sikkert er at styret nå har gjort det som ble pålagt under Årsmøtet. Dermed anser styret seg ferdig med saken i denne omgang og overlater til Eidsiva og Pihl videre fremdrift.
At saken opptar medlemmene er det liten tvil om. Artikkelen har hatt hele 440 unike klikk og pr. 21.03 er artikkelen vist 586 ganger.

Her kan du laste ned spørreskjemaet

Debattinnlegg;

8 svar til “Her kan du følge strømsaken”

 1. Knut Espen Bryhn sier:

  Veldig bra oppsummering av Knut Erik Nordby (eller Arild?), og støtter forslaget om å sette ned et arbeidsutvalg. Ser ut som kompetansen til å drive et sånt utvalg er på plass så jeg føler meg trygg på at «saken» blir tatt god hånd om. Selv med min lave analytiske kompetanse synes jeg at en oppslutning på 190 hytter er meget bra og jeg helt sikker på at det er mange av de 440 som er passive hytter. Dvs ikke er i bruk pga standard og lokasjon. I tillegg vil jeg tippe at det er en del som ikke mottar Birkebeinern fordi eierforhold/medlemskap i velet kanskje er forskjellig fra de som bruker den og derfor ikke har fått mulighet til å svare på undersøkelsen.

  Dette ser lovende ut, og jeg gleder meg til å kunne bruke hytta langt oftere i årene som kommer.

 2. Hei
  Det er jo meget lovende med resulatene så langt. Interessen fra Aksjøen er også meget god. Dersom det skal opprettes et arbeidsutvalg burde vel representanter også fra Aksjøen være representert?

 3. Arild Nordby sier:

  Av Knut Erik Nordby
  Opptelling av svar på spørreundersøkelsen om strømsaken er vel ikke helt avsluttet enda, men tall jeg fikk fra Per Fineid i Pihl i dag (8/4 2010) tyder på at de har fått inn svar fra 190 av hytteeiere. Eidsiva skriver i sitt tilbudsbrev av 10.02.2010 (som er gjengitt i Birkebeinern nr 96 av februar 2010) at de trenger oppslutning fra 50% av alle hyttene, som de oppgir til totalt ca 440 hytter, dvs at de anslår at de trenger oppslutning fra 220 hytteeiere. Med svar fra 190 av totalt 440 hytteeiere gir dette en oppslutning på ca 43 % (Pihl oppgir på telefon til meg at det er 486 hytter i området, legges dette til grunn er oppslutningen/svarprosenten på spørreundersøkelsen på 39%.) Da det er lønnsomhet som er bestemmende for om Eidsiva vil gå videre med prosjektet, må det være mest riktig å tolke dette slik at Eidsiva så langt har fått en oppslutning på 43 % i forhold til sitt lønnsomhetskrav.

  Oppslutningen fra de forskjellige områdene varier også litt. Foreløpige tall jeg fikk fra Pihl før påske viser at oppslutningen på Kuåsen er ca 5% høyere enn gjennomsnittet. Hvis dette stemmer er oppslutningen fra Kuåsen ca 48%, som er ganske nær målsettingen for å kunne starte første trinn av utbyggingen på Kuåsen.

  Når det gjelder hytteeiernes holdninger til strøm i området tror jeg vi kan dele disse inn i fire grupper:

  1. De som har svart på spørreundersøkelsen og er klare til å bekoste et anleggsbidrag på kr 50.000,-. Denne gruppen er pr i dag på ca 43% (alternativt 39%)for hele området og på anslagsvis 48% for Kuåsen som er første etappe i utbyggingen.

  2. De som ikke har noe imot at det kommer strøm til området, men som heller ikke har svart på spørreundersøkelsen. Erfaringsmessig viser det seg at mange fra denne gruppen vil bestille strøm når utbyggingen først kommer i gang. Fra andre hytteområder blir det sagt at oppslutningen etter relativt kort tid kan komme opp i 70- 80 % når utbyggingen har kommet i gang, selv om det var vesentlig lavere oppslutning på forhånd. Størrelsen på denne gruppen vet vi ikke etter spørreundersøkelsen.

  3. De som aktivt er imot at det blir lagt strøm inn i området. Størrelsen på denne gruppen vet vi heller ikke etter spørreundersøkelsen, men en del av de anslagsvis 20-30% som ikke kjøper seg inn på strømnettet etter relativt kort tid vil antagelig være i denne gruppen.

  4. De helt likegyldige og uinteresserte som kanskje eier en hytte som aldri er i bruk. (kan være gamle, noen bor utenlands, hytta er i for dårlig stand til å være attraktiv å bruke osv). Størrelsen på denne gruppen vet vi heller ikke. Jeg vil tro at enkelte i denne gruppen ikke følger med i Birkebeinern og aldri vil delta i spørreundersøkelser.

  På basis av ovenstående mener jeg at det etter spørreundersøkelsen er grunnlag for å fortsette å arbeide for å få frem strøm til hytteområdet. Dette fordi oppslutningen/svarprosenten nesten oppfyller Eidsivas lønnsomhetskrav, spesielt på første utbyggingsetappe, og fordi det erfaringsmessig viser seg at det lett blir en mye større oppslutning når utbyggingen først kommer i gang. Gruppe 3 som er direkte motstandere av å legge frem strøm til området tror jeg er veldig liten, kanskje på rundt 10%. Vi kan ikke la en liten gruppe som dette være til hinder for at en mye større gruppe skal få fremlagt strøm. Jeg forutsetter selvfølgelig at arbeidet blir gjort mest mulig skånsomt for naturen og i samsvar med Pihl sine anvisninger og krav til utførelse.

  For å komme videre med saken og få fortgang i den foreslår jeg å nedsette et arbeidsutvalg som kan opptre som kontaktledd i den videre prosess med Pihl og Eidsiva, samt eventuell videre kontakt/informasjon til hytteeierne, gjerne ved hjelp av Birkebeinern, eventuelt også med møter eller utsendelse av brev eller lignende dersom det skulle være nødvendig for å få sikker kontakt med alle hytteeierne. I dette arbeidsutvalget foreslår jeg følgende deltagelse: Per Sørlien (Kuåsen), Gunnar Brobakken (Kuåsen) og Knut Erik Nordby (Elgåsen). Deltagerne i det foreslåtte arbeidsutvalget har lang og bred erfaring fra prosjektering og bygging av tekniske anlegg og infrastruktur, har godt kjennskap til området vårt og til Eidsiva, og er for øvrig vel vant med både forhandlinger og kontrakter.

 4. egil bjørke sier:

  Hei!
  Henger meg på det positive resultatet av spørreundersøkelsen. Flott!
  Strøm er det viktigste innenfor infrastruktur som vi trenger på hyttene våre!
  Vannanlegget med vannposter og nydelig vann fungerer meget godt og brøyting av vegen inn i hyttefeltene kan vi være foruten så lenge som vegene blir skuterkjørt før hver helg.
  Gleder meg til vi kan ha en liten «lunk» på hytta hele vinteren!. Bruken av hytta kommer til å øke med innlagt strøm.
  Sporene etter graving og nedlegging av kabler kommer til å gro raskt når en legger inn i kravene til graveentreprenøren om at terrenget skal tilbakeføres til opprinnelig terreng, oppusset og tilsådd og overflødig masse/stein fjernet fra området. Jeg kan ikke se sporene etter traseen for vannledningen som ble lagt ned for noen år siden og som ligger dypere enn en El-kabel vil ligge.
  Så, Per Finneid, her er det bare å stå på og inngå avtale med Eidsiva og komme i gang. Jeg gleder meg allerede!

 5. Sissel Enersen sier:

  Hei Per Fineid
  Sendt på email til: per.fineid@pihlske.no
  Med grunnlag fra resultatet i ”spørreundersøkelsen” som nå er avsluttet, ser det ut til at det er stor interesse for å få strøm på hytta.

  Om alle som ønsker strøm har svart er vel ikke helt sikkert, men antallet som faktisk har forpliktet seg til å inngå en bindene avtale med Eidsiva er vel så stort, at det er naturlig å ta et skritt videre.

  Vi har forstått at det er du som er ”nøkkelen” for å komme videre, derfor tillater jeg på vegne av de som ønsker strøm, og be deg om å ta et initiativ ovenfor Eidsiva.

  De fleste av oss er nok interessert i å få opplyst om ”når kommer strømmen”, og et innlegge fra deg, i https://birkebeinern.no/, om ”hva som skjer” hadde vært hyggelig.

  Jeg har tillat meg å ta en prat med Eidsiva, som opplyser at det ved lignende prosjekter ”henger seg på” flere og flere etter hvert som ting skjer.

  Vi gleder oss til å ”høre” fra deg via Birkebeinern.

  Kanskje Erik Helli erik@helligrafisk.no oppretter en ”strøm saken” under ”HOVEDSAKER” på hjemmesiden til Birkebeineren, som det vil være naturlig å følge med på??

  Hilsen
  Sissel Enersen
  Kuåsen

 6. Flott!
  Da er det bare å komme igang .
  Er sikker på at flere vil komme etter hvert.
  Til dere som er i «tenke boksen» og synes investeringen er vel høy så er dette med å øker verdien på hytta og for mange vil antall bruks døgn blir flere .Jeg er sikker på at våre barn og barnebarn setter pris på dette.

 7. Svein A.Hallås . sier:

  Veldig bra! Resultatet viser at svært mange har behov for strøm. Det er sikkert også flere enn de som har svart positiv på undersøkelsen som kan tenke seg å få innlagt strøm på sikt, men har avstått å svare av ulike årsaker. Nå er det opp til Pihl a/s og Eidsiva. Håper på at vi også får positiv tilbakemelding derfra. Jeg synes resultatet av avstemmingen var topp og en virkelig gladnyhet, og til dere som ikke vil ha strøm- vi skal IKKE fortrenge dere fra fjellet. Hvis noen av dere på sikt skulle ha behov for strøm, så er det mulighet for å koble på i ettertid.
  Alle er like mye verdt- uansett syn på saken.

 8. Inger Stensrud sier:

  Dette forløpige resultatet ser lovende ut, spesielt etter denne sprengkalde vinteren skal det bli godt å få strøm. Jeg er helt sikker på at mange flere vil få glede av hyttene sine, hele helgen og hele vinteren hvis det blir en realitet. Vi er heller ikke veldig bekymret for stygge sår i terrenget. Vår erfaring er at det gror raskt og fint til med bruk av gressfrø og god pleie. Sauene er også med å hjelper til med gjødsel. Vi har erfaring fra anlegg av grøfter over tomta vår ifm anlegg av vannledning og pumper. Det grodde fortere til enn vi kunne drømme om. Strøm er virkelig et fremskritt og en endring som på sikt vil bli til glede for oss alle. En hver endring er ikke nødvendigvis et onde, men noe vi alle kan velge å se positivt på.