Gjerder og estetikk i fjellet

Innlegg: Ringsaker kommune
Gjerder i hytteområdene.
I Ringsaker er det et generelt forbud mot inngjerding av hytter. Dette forbudet ligger i kommuneplanen og er også tatt med i de aller fleste reguleringsplaner for hytter. Kommunen har imidlertid registrert at det er kommet opp enkelte gjerder de siste årene og finner derfor grunnlag for å minne om forbudet. Hensikten med reglene er å ivareta estetiske hensyn og tomtas naturpreg samtidig som en ønsker å bevare muligheten for fri ferdsel og beite mellom hyttene.
For å hindre at beitedyr kommer inn på inngangsparti og terrasse kan det etter avtale med grunneier settes opp gjerder foran disse.
Fargebruk
Det er også bestemmelser om fargebruk i fjellet. Hovedregelen er at det skal brukes mørke naturfarger og at all bebyggelse på tomta skal ha samme farge. Det tillates annen farge på omramming rundt vinduer og dører, skodder og vindskier. Taktekking skal ha mørk og matt farge.
På kommunens nettsider kan man finne kommuneplanen med bestemmelser, reguleringsplaner med bestemmelser for det enkelte hytteområde samt kommunen estetiske retningslinjer.

Ringsaker kommune
Kart- og byggesak

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *