Hvor står strømsaken?

Av: Erik Helli
Under siste årsmøte fikk styret i oppdrag å kartlegge de ulike kostnader ved å føre strøm inn i vårt hytteområde. Vi har fått inn nødvendig tallmateriale fra en installatør så den saken er grei. Vi har nå et anslag over hva det vil koste å legge strøm inn i en gjennomsnitts hytte. Grunneier Pihl er i denne saken nøytral, dvs at de verken er for eller i mot fremføring av strøm. Deres eneste kriterium er det skal legges jordkabel og det er alle enige om.  Eidsiva har på sin side så langt gitt uttrykk for at de i denne saken kun vil kommunisere med grunneier. Så langt er alt greit men dette begynner nå å ta unødvendig lang tid. Styret har gjort flere skriftlige og muntlige henvendelser til Pihl som i sin tur har sendt flere purringer til Eidisva. Nå har det gått mer en fire måneder og enda har altså Eidsiva klart å regne seg ferdig. Vår påstand er da at man her ikke helt har oppfattet eller har tatt vår henvendelse seriøst eller muligens har man med noen som rett og slett ikke gjør jobben sin.
All den tid vi ikke har mottatt det nødvendige tallmaterialet har det ikke vært mulig for styret å sende ut spørreundersøkelsen som ble lovet på sist årsmøte. Vi lover ikke å gi opp og vil fortsatt henge i nakken til Pihl inntil at vi har mottatt et fornuftig svar.
SISTE:
Vi har nå fått følgende svar fra Pihl v/Per Finneid:
Jeg har purret Eidsiva i dag. Slik jeg forstår det ligger saken (fortsatt) hos anleggsavdelingen i Eidsiva for utredning av kostnad. Dette er ikke ferdig, men de sier at de skal kunne komme med et anslag innen utgangen av januar. De skal ha laget en prinsippskisse for hvordan et anlegg ev skal løses og skal nå kalkulere ut fra erfaringstall. Jeg har sagt at i denne omgang trengs det ikke et beløp ”på krona”, men et grovanslag. De varsler likevel bruk av tid utover i januar. Slik jeg forstår det vil det da komme et anslag på beløp med en forutsetning på andel tilknytning.