Ikke medlem?

Fyll ut skjema under.  Kontingenten er på kr 300 pr år.

Etternavn: *

Fornavn: *

Gateadresse: *

Postnummer: *

Sted: *

Mobiltelefon: *

E-post: *

Hyttenummer: *

Melding:

Om kort tid vil vi sende deg en innbetalingsblankett. 

HUSK å oppgi ditt navn, område du tilhører og hyttenummer når du betaler slik at vi får registrert din innbetaling korrekt.