Innspill til brev ang. strøm Elgåsen

Innspill til brev ang. strøm Elgåsen


Som hytteeier på Elgåsen har jeg i sommer mottatt kopi av et brev som er sendt styret i EAK og som oppfordrer til ikke å svare positivt på det foreliggende tilbud fra Eidsiva om strøm i 2013. Hytteeierne anbefales å avvente revidert kommuneplan i Ringsaker, som er forventet ferdigbehandlet i 2013. Begrunnelsen for å vente er at en strømbeslutning nå vil bane vei for en fremtidig utbygging av full infrastruktur som også vil inkludere en fortetning av hytter i området. Aksjonsgruppen har sikkert rett i at det er mange av oss som gjerne vil ha strøm, men som helst ikke vil ha en full utbygging av området. Undertegnede er imidlertid ikke enig i synspunktet om at eksisterende strøm vil kunne brukes som et argument for videre utbygging. Denne beslutningen vil eventuelt bli tatt på et helt annet grunnlag og hvor sterke interesser fra kommunen og Pihl vil bli avgjørende. Strømsaken har nå vært gående i mange år, og jeg håper at vi som er litt opp i årene endelig kan få vårt sterke ønske om strøm oppfylt så raskt som mulig.

Vennlig hilsen Svein Erik Wennemo Elgåsen 85 

Debattinnlegg

9 svar til “Innspill til brev ang. strøm Elgåsen”

 1. Knut Espen Bryhn sier:

  En liten korreksjon på mitt svar, fristen for bestilling av strøm var som Ole Amund Gillebo sier 01.10.2012. Beklager feilen. Mvh Knut Espen

 2. Knut Espen Bryhn sier:

  Svar til Nina Engen og Ole Amund Gillebo:

  Ang. Fiber i fjellet skal jeg prøve å gjengi svaret fra Eidsiva som informerte rundt dette på årsmøtet. De kunne fortelle at det ikke blir lagt ned fiber samtidig. Fiber kommer fra et annet selskap i Eidsivasystemet og er veldig kostbart. Det vil derfor om kundene (oss) ønsker fiber på sikt være nødvendig å grave på nytt.

  Jeg bruker ofte internett på hytta og har HSDPA (Kall det 3G +) hastighet (Elgåsen). Jeg bruker en mobiltelefon og deler internettilgangen med de som trenger det. Det finnes et stort utvalg i mobilt bredbåndsløsninger fra både Telenor, ICE , Netcom og andre operatører som uansett ligger mye rimeligere i pris enn hva fiber ville ha gjort.

  Til Ole Amund, takk for tilbakemelding ang. årsmøtet. Vi i styret i EAK var også av samme oppfatning, at de fleste fikk svar på de de lurte på både rundt spørsmålet om strøm og fortetning og at det var en hyggelig stemning under hele møtet. Når det er sagt vil jeg få kommentere litt på fristen. Den er 10. Oktober og som jeg har tolket den er det en frist i forhold til om det er mulig å starte utbygging i 2013. Dersom Eidsiva får inn flere bestillinger utover høsten som gjør at de går over 50% vil utbygging heller starte senere f.eks i 2014.

  Vil også poengtere at jeg har full respekt for de som ikke ønsker strøm. For deg er det livskvalitet å bære vann og ved til hytta, og det skal du kunne fortsette med. For mine foreldre og sikkert noen andre er det livskvalitet å kunne komme til en hytte i samme gamle gode omgivelser men med litt bedre komfort enn vi bygde for 40 år siden.
  Det som er fint er at vi selv kan velge og jeg gjør som deg, setter min lit til at det blir en åpen og ryddig prosess i den videre behandling av spørsmålet om fortetning og utviklet infrastruktur.

  Mvh,
  Knut Espen Bryhn (Elgåsen)

 3. Nina Engen, Aksjøen sier:

  Jeg merker meg at det er fortsatt noen som ikke vedkjenner seg realitetene som skjer. Det blir strøm, noe undertegnede er veldig glad for, og skulle det bli en fortetting i tillegg, gjør det ingenting!! Det er masse plass å ta av – hva er dere redd for? Er det ikke hyggelig om flere får oppleve det vakre fjellet vårt? Jeg har et spørsmål i tillegg: Jeg lurer på om det i forbindelse med strømutbyggingen også vil bli lagt ned fiberkabel? Eller skal vi ikke ha Internett tilgang på hytta, da det vil vise med all tydelighet at vi er en del av et moderne samfunn, og det skal vi ikke eller??

 4. Ole Amund Gillebo sier:

  Årsmøtet lørdag 15.sept. var både hyggelig og nyttig. Orienteringene fra Eidsiva og Philske var nøktern informasjon kombinert med greie svar på flere spørsmål angående strøm, fortetning og utbygging av infrastruktur. Angående strøm er oppslutningen pr.1.okt. avgjørende.Hytteeiernes innspill og vurderinger vil også være avgjørende for videre planer.Dette var informantene tydelige på.
  Undertegnende har stemt «nei» på spørsmålet om strøm.Implisitt i dette ligger også motstand mot videre utbygging av infrastruktur.
  Jeg hadde håpet at Elgåsen kunne bevares som et hytteområde med enkel livstil og mest mulig intakt natur, uten for mye motorisering og urbanisering. For meg er det luksus og livskvalitet i å bære vatn og ved og fyre opp noen timer.Jeg tilhører kanskje en utdøende rase.
  Det er åpenbart ulike syn og sterke meninger.
  Jeg setter min lit til at det blir en åpen og ryddig prosess i den videre behandling av spørsmålet om strøm,fortetning og utviklet infrastruktur.
  Ole Amund Gillebo
  Elgåsen

 5. Toril Teigar Jacobsen sier:

  Vi som står bak brevet med orientering om planene til Pihl kan ikke vite hvordan andre hytteeiere på Elgåsen stiller seg til utsiktene om fortetting og høystandard. For alt vi vet kan det være akkurat denne utviklingen flertallet sitter og venter på. Med skulle det vise seg at flertallet er ukomfortable med å vente og se og håpe at utbyggingsplanene blir borte av seg selv har ikke siste toget gått:
  Styret har allerede vært i samarbeidsmøte med kommunen i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen, men har slik jeg har forstått det ikke sett noen fare i Pihls planer og derfor heller ikke meldt noen betenkning tilbake til kommunen. Men: På grunn av at fristen for innspill var i juni og årsmøtene avholdes i september har Styret vært uten mulighet til å fremme innspill på grunnlag av et årsmøtevedtak. Dette mener jeg at er et tilstrekkelig godt argument overfor kommunen dersom det skulle vise seg at årsmøtet enes om å spille inn en betenkning i etterkant. Det skal mye til at kommunene vil avvise en slik henvendelse. En annen sak er at det uansett vil være nødvendig med en avklaring av årsmøtets holdning med tanke på at EAK som aktør og interesseorganisasjon ganske sikkert kommer til å tas med i nye høringer underveis i det videre planarbeidet.

  Vennlig hilsen
  Toril Teigar Jacobsen
  Elgåsen

 6. Jan Hoelstad sier:

  Til Webredaktørs kommentar:

  Så lenge Phil AS sender inn den rapporten de selv (sammen med øvrige grunneiere i fjellet)har bestilt (og betalt for) av Østlandsforskning, til kommunen som sitt innspill til arbeid med ny arealplan – må rapportens uttalelser absolutt regnes som Phil AS sine ønsker!!!!

  Mr Fineide kan evt si hva han vil på kommende møte for å tåkelegge, men dersom Phil AS ikke er enig med hva som står, må de klart uttrykke det til kommunen, alt annen vil være å gi feil info.

  Ellers håper jeg at leserne merker seg at Webredaktør E Helli mener at det er godt med ledig plass på Elgåsen!! – hvor da? På myrene?

  Ellers kan redaktøren ikke forvente at alle har anledning til å møte på et møte for å få nødvendig info – reell informasjon må derfor gis også skriftlig.

 7. Toril Teigar Jacobsen sier:

  Mange tenker kanskje at det ikke kan skje store og raske forandringer i vår del av fjellet, for slik har det vært i alle år hittil. Med det er nye tider nå:
  I henhold til den nye plan-og bygningsloven som trådte i kraft i 2009 skal kommuneplanen, som er kommunenes viktigste styringsdokument, heretter tas opp til vurdering i hver kommunestyreperiode, dvs. hvert 4. år. I denne prosessen har alle interesserte lovfestet anledning til komme med innspill til planen, grunneiere kan fremme planer og eventuelle forslag til omreguleringer, osv.
  Ved den pågående revisjonen i Ringsaker er utvikling og vern av Ringsakerfjellet en spesielt prioritert oppgave. Det er med andre ord nå føringene for vår del av fjellet blir lagt. Den eller de som har en mening om utviklingen av fjellområdene som EAK representerer må derfor komme på banen nå.
  Det er rett og slett NÅ det gjelder.
  Framføring av strøm til hyttene på Elgåsen kan isolert sett virke som en sak med begrensede konsekvenser, men i forhold til grunneierens utbyggingsønsker er strømmen grunnlaget og selve inngangsporten til høystandard og fortetting. På Elgåsen har det derfor oppstått en helt ny situasjon sammenliknet med Kuåsen og Kroksjølia fordi påmeldingen til Eidsiva har kommet etter at forslag om høy fortetting og høystandard i disse områdene foreligger svart på hvitt. Det er dette konkrete forslaget som er spilt inn til arbeidet med revisjon av kommuneplanen, og det er dette som må tas på alvor. At rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning spiller ingen rolle. Det er uansett Pihl og de andre grunneierne som har fremmet den som sitt innspill til planarbeidet, og det må forutsettes at de har kvalitetssikret dokumentet i forkant og stiller seg bak innholdet.

  Man kan selvsagt ha tillit til at fortetting blir bra. Man kan selvsagt også frykte at et engasjement i det pågående planarbeidet har liten effekt, – men effekten lar seg likevel ikke forhåndsberegne eller avskrives.

  Vær for øvrig oppmerksomme på at den tematiske kommunedelplanen som ble vedtatt i fjor ikke er juridisk bindende, slik kommuneplanen er.

  Strømsaken er vi ferdige med, den ble avgjort i fjor. Det nye er at strømmen har blitt et kort på hånden for de som er skeptiske til fortetting og høystandard. Hver og en får avgjøre hva som veier tyngst.

  Med vennlig hilsen
  Toril Teigar Jacobsen,
  Elgåsen

 8. Webredaktør sier:

  Redasjonen ønsker gi følgende presisering:
  For Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen er det i vedtatt kommunedelplan av 5.oktober 2011 konkludert med dagens ordning for vann og avløp, dvs ikke offentlige løsninger. Det er Østlandsforskning som skriver at framføring av strøm antakeligvis vil gi en hyppigere bruksfrekvens, og av slike grunner bør feltene på sikt vurderes koblet til offentlig infrastruktur.
  Det er altså ikke Pihl som sier dette, men ØF.
  Men at Pihl på sikt ønsker en fortetting er en ærlig sak og det er plass nok. Omfanget av en slik fortettning for vi komme tilbake til om det skulle bli aktuelt.
  Vi håper å se flest mulig av dere på årsmøtet, hvor bla bestyrer Per Fineid vil orientere oss nettopp i denne saken. Ved å være tilstede er man sikret god informasjon.

 9. Jan Hoelstad sier:

  Du kan ikke se at eksistensen av strøm i hytteområdet vil ha noen betydning for fremtidig fortetting i området.

  Faktum er uomtvistelig at Phil AS har levert inn et fortettningsforslag til Ringsaker kommune hvor de argumenter for at områdets utbygde infrastruktur bør avgjøre hvilken tetthet av hytter området bør ha.

  Dersom området har lav grad av utbygd infrastruktur, slik Elgåsen har i dag, sier Phil AS selv at 125 hytter pr kvadratkilometer er ønsket tetthet. Elgåsen har i 119 enheter pr kvadratkilometer. DETTE BETYR AT PHIL AS SELV IMPLISITT SIER AT DET ER MINIMALT GRUNNLAG FOR FORTETNING MED DAGENS STANDARD.

  Men i innlevert forslag (det reviderte av juni) forutsetter de at Elgåsen vil få strøm. De argumenterer deretter for at strøm vil øke bruken, noe som vil øke VA-utslipp. Derfor bør strøm etterfølges av full VA-utbygning samt tilhørende brøyting av hytteveier. Med dette vil Elgåsen ha høy standard, og DE FORESLÅR AT OMRÅDET BØR KUNNE PLANLEGGES FORTETTET TIL 300 HYTTER pr kvadratkilometer (tettere enn på Rømåsen!)(Noe lavere vil det evt kunne bli pga terreng etc).
  Derfor har Phil As selv lagt opp til en argumentasjon i sitt forslag hvor evt strømtilførsel er meget sentral i fortettingsspørsmålet.

  Jeg skal dog gi deg rett i at Phil AS og Ringsaker Kommune sikkert uansett vil jobbe for en fortetning – økt antall enheter og høyere verdier pr hytte å regne skatt/avgifter av, vil friste. Men de må da finne helt andre argumenter, og de må argumentere mot sine egne standarder for hyttetetthet som de nå har levert til kommunen.
  Dette gir bedre argument for oss hytteeiere/-brukere å benytte i vår argumentasjon mot fortetning.

  Forøvrig oppfatter jeg ikke personene bak brevet som noen aksjonsgruppe slik du uttrykker. Men så lenge EAKs styre har tatt det standpunkt at fortetningsplanene ikke er en sak som det er naturlig å informere medlemene sine om, er det viktig og prisverdig at noen prøver å bringe informasjonen ut til hytteeierne – slik at de har et helhetlig grunnlag å gjøre sine valg på. Det blir ikke noen aksjon av dette.

  Elgåsen 6. september 2012
  Jan Hoelstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *