Kommunedelplan for Ringsakerfjellet

Av: Erik Helli

Vi har fått oversendt kommunedelplan fra Ringsaker kommune. Du kan laste ned og lese den 32 siders planen her. Verd å merke seg er at forslaget fra styringsgruppa etter søknad vil tillate innstalasjon av vacumtoalett så fremt det finnes god sommervei og at man foretar tømming hvert år. Noe mer forvirrende er at styringsgruppa anbefaler at kommunedelpalnen legges ut til offentlig ettersyn i to alternativer mht. energi:

Alt. 1 Det bør ikke føres strøm videre forbi Kroksjødammen

Alt.2 Det bør føres strøm videre forbi Kroksjødammen

Frist for innspill er satt til 10.juni 2011. Det blir holdt informasjonsmøter lørdag 4. juni på Sjusjøen (Sjusjøen Fjellkirke kl 10-13) og på Ljøsheim (Hygga kl 15-18).

I påvente av politisk beslutning og med forbehold om at rapporten er tolket riktig er det lettere å forstå hvorfor Eidsiva bruker tid på sitt planarbeid?

Last ned Kommunedelplan for Ringsakerfjellet – offentlig ettersyn

Last ned styregruppas forslag på kommunedelplan for Ringsakerfjellet

Last ned adresseliste – kommunedelplan for Ringsakerfjellet

Debattinnlegg

9 svar til “Kommunedelplan for Ringsakerfjellet”

 1. egil bjørke sier:

  Det har vært antydet at det har foregått lobbyvirksomhet i denne saken.
  Derfor forventer jeg at styret i EAK sender sine merknader til Kommunedelplanen for Sjusjøen og omegn i samsvar med hva flertallet i vellet ønsker om at det skal bygges ut med strøm til de hytteeierne som ønsker det i hyttefeltene Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen. Merknadene legges ut på vår internettside slik at vi kan følge med på hva styret skriver.
  Med vennlig hilsen
  Egil Bjørke, Elgåsen 131

 2. KEGranum Elgåsen sier:

  Jeg tror du misfrsto meg litt. Det er en vindmøllepark jeg er redd for. De har en diskusjon om å anlegge det på Totenåsen, og det håper jeg vi for all fremtid unngår i vårt område.

 3. Jens Henrik Jørgensen sier:

  Med et klart flertall for strøm blant velet´s medlemmer går jeg ut fra at styret engasjerer seg for framføring av strøm i vårt område. I motsatt fall tror jeg velforeningen etter hvert blir veldig liten.
  Til hvor strømmen kommer fra har jeg forstått at vårt område skal knyttes til det eksisterende strømnettet og at Eidsiva skal ivareta dette. Det er i dag det er vindmøller i vårt område. Disse, inkludert min egen, kan demonteres så snart det legges inn strøm.
  Så får vi se om noen kommunepolitikere er villig til å gå imot resultatet av en demokratisk prosess. Det skjer jo i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Tror det blir litt medieomtale om så skjer.
  Noen arbeidsplasser i kommunen blir det jo også av et slikt prosjekt.
  Med vennlig hilsen
  Jens Henrik Jørgensen, Elgåsen 193

 4. KEGranum Elgåsen sier:

  Har et spørsmål angående strømsaken. Er det noen som har undersøkt hvor Eidsiva skal ta strømmen fra? Må vi påregne at det blir vindmøller på Elgåstoppen? Håper kommunen kan gi svar på dette i forbindelse med kommunedelsplanen.

 5. Ragnar Madsen sier:

  En annen grunn er at man i planen er redd for at strøm vil føre kune medføre økt bruk av hyttene. Påstanden er jo fantastisk! Ønsker man flere «kalde senger» og mindre aktivitet på Sjusjøen med den negative effekt det har på arbeidsplasser og omsetning i kommunen. Jeg tror neppe det finnes andre kommuner i landet som har slike hodninger. Det sies at vårt område er norges eldste og desidert største hytteområde og man reiser altså fortsatt tvil om det er tilrådelig med innlagt strøm, når det er et massivt ønske om dette. Alternativet er jo at alle lager sine egne «kraftverk» som vil skje ukrontolert og med påviselige mijøproblemer (støy og forurensning). Alle vi som har hytter i områder følger utviklingen på andre hytteormråder og vi må jo registrere at man i Ringsaeker kommune ikke følger med i tiden. Vi kan ikke forvente at våre barn skal følge våre vaner med strømløse hytter, utendørs vann og utedass. Det må tilpasses en nybtid, men forsøke nå å ivareta miljøkrav og skap et helt nytt og unikt miljøkponsept. Det er ikke å stoppe for den rene energikilden, strøm.

 6. Knut Espen Bryhn sier:

  Har sendt inn følgende Merknad til Ringsaker Kommune og oppfordrer også alle andre hytteeiere til å gjøre det samme.

  Merknad til Kommunedelplan for Ringsakerfjellet

  Ser i Kommundelplanen at det foreslås å legge ut to alternativer på høring i forbindelse med strømtilknytning i Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen.
  Alt. 1 Det bør ikke føres strøm videre forbi Kroksjødammen
  Alt.2 Det bør føres strøm videre forbi Kroksjødammen
  Ønsker å komme med en merknad i denne forbindelse. Strømtilknytning har vært en lang kamp i dette området og etter årsmøtet i Sjusjøen Fjellkirke i fjor ble det besluttet av det nye styret i EAK sammen med Pihl å lage en riktig spørreundersøkelse blant hytteeierene. Denne undersøkelsen viser med klart flertall at hytteeierene, de som bruker sin tid, de som betaler eiendomskatt til Ringsaker Kommune og investerer store penger i renovering av hyttene for at kommende generasjoner skal nyte godt av fjellet ønsker tilknytning av strøm i området.

  Miljøhensyn nevnes som en av grunnene i mot dette og det virker for meg helt uforståelig. De mengdene med gamle dieselaggregater og batterisøl fra utdaterte solenergisystemer må jo være verre. I tillegg bør det nevnes lydforurensning. Dersom det denne gangen blir nedstemt å legge inn strøm i området til tross for hva flertallet av folket ønsker vil resultatet bli en oppblomstring av motoriserte aggregater overalt. Det beste med fjellet er etter min mening roen man har der og allerede i dag er denne i ferd med å forstyrres av store og mindre ”kraftstasjoner” som bygges aller helst lengst unna hytteveggen pga. støy. Eierne vil jo ikke ha denne støyen inntil hytta selv. Men det er forståelig, vi lever i en annen verden enn vi gjorde for bare 15 år siden. Barna våre har aldri levd et liv uten strøm eller internett og mobiltelefoner. Behovet for strøm er der enten vi vil eller ikke. Vi kan jo prøve å tvinge en strømløs/nettløs tilværelse over dem og fortelle dem hvor fint det var i gamle dager.. Jeg tror ikke det vil være noen suksess.

  Med dette vil jeg og min famile (Dvs. 3 familier) stille oss sterkt i mot at det igjen skal stilles spørsmålstegn ved strømutbygging i EAK området.
  Alternativ 2 er den eneste fornuftige veien å gå.

  Mvh
  Knut Espen Bryhn
  Holterteigen 14
  1440 Drøbak

 7. Haakon Zapffe sier:

  Hei

  Støtter helt og fullt Egil Bjørke. Hans synspunkte med hensyn til forurensing må da være riktige.
  Her må det være noen i kommunen og andre motstandere av strøm som blander sammen effekten av kullkraftverk i Kina og strøm til noen hytter på området til EAK vel. Dette blir noe drøyt og uvirkelig for meg.
  EAK vel må virkelig trå til i denne saken. Håper på å ha mulighet til å møte den 4 juni.
  MVH
  Haakon Zapffe

 8. egil bjørke sier:

  Hva er det jeg leser ?
  En helt utrolig saksbehandling av styringsgruppa i Ringsaker kommune eller er det motstanderne mot strøm som har drevet lobbyvirksomhet?
  Først godkjenner kommunen utbygging av hyttefeltene i Ringsakerfjellet og etterpå vil de ikke ha utvikling pga miljøet! Det er tross alt 480 hytter på de 3 feltene Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen.
  Argumentet fra motstanderne av utbyggiong av strøm begrunnes med at det vil medføre økt utslipp ! Hva slags farlig utslipp er de opptatt av med strøm på hyttene ? Medfører ikke bensin- og dieselaggregater og ved- og parafinfyring noe utslipp? Med strøm på hyttene vil bl.a. aggregatene forsvinne og behovet for andre varmekilder vil reduseres. Det må være miljøvennlig. Strøm er ikke noen nymotens energikilde!
  Disse 3 hyttefeltene er flotte rekreasjonssteder og jeg ønsker at jeg kan bruke hytta uten aggregater som går til alle døgnets tider. Det er lytt i fjellet. Det holder ikke med strøm fra solcellepanelet sent om høsten og om vinteren.

  Nå må alle som ønsker strøm på hyttene møte opp på allmøtet den 4.juni i Sjusjøen fjellkirke! Samtidig bør alle hytteeiere sende merknader til kommundelplanen.

  Dessuten forventer jeg at styret i vellet for EAK vil sende en skarp kommentar til Ringsaker kommune innen høringsfristen som er satt til 10.juni i år med krav om at vi ønsker strøm til de 3 omtalte hyttefeltene! Husk at det er et klart flertall blant hyttefolket om strøm både på Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen.

 9. Erik Helli sier:

  Kan du løse denne påskenøtten?

  Etter å ha lest rapporten som styringsgruppa har skrevet og som er vedtatt av Formannskapet og lagt ut til offentlig ettersyn tillater jeg å stille meg undrende til gruppas anbefaling mht energi innenfor Kroksjødemningen. Les bare her:
  Alt. 1 Det bør ikke føres strøm videre forbi Kroksjødammen
  Alt 2. Det bør føres strøm videre forbi Kroksjødammen

  Dette kan vel neppe tolkes som en anbefaling og tyder på at gruppa har vært delt. Det er jo selvsagt naturlig og riktig å ha delte meninger, men at man ikke samles om en anbefaling er i beste fall underlig. Strømsaken er eneste sted i rapporten hvor en slik to delt «anbefaling» forekommer. Rapporten skal være et forarbeid for et politisk vedtak og en anbefaling for politikerne. I denne saken greier man altså ikke det. Det er beklagelig og forvirrende. Gruppa har bestått av fem representanter – Kåre Korsveien, Ap, leder,(vanligvis med dobbeltstemme) Håkon Wiig, Ringsakerlista, Åse Gyda Skålerud, Sp, Sjur Johannes Alhaug, V og Edel Karin Joløkken, SV. Så får hver i sær regne ut hvordan dette henger sammen….
  Vitsen med denne rapporten er altså å gi komunestyret en anbefaling.

  Er dette et spill for galleriet?

  Med vennlig hilsen

  Erik Helli, Elgåsen 120

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *