Kommunedelplanen ble i kveld sluttbehandlet

Av: Erik Helli
Det var med spenning undertegnede entret kommunestyresalen i Moelv for å være til stede under sluttbehandlingen av kommunedelplan for Ringsakerfjellet. Det var en spesiell stemning, fordi for mange var dette møtet det siste med «gammel» sammensetning. Høstens valg har villet det annerledes. Salen var bortimot fullsatt og en av sakene det knyttet seg spenning til var om kommunestyret gikk inn for videreføring av strøm forbi Kroksjødemningen. Noe underlig var det at det foruten journalister fra GD, RB og HA var det ingen andre på tilhørerbenken. I en sak som har fått såpass mye oppmerksomhet er det underlig.

Det var Kåre Korsveien som først tok ordet og gjorde det klart at arbeidet med kommunedelplanen faktisk startet allerede i 2005. Han ønsket en god debatt og fant det unødvendig å enda en gang gå i detalj i planen.
Høyres representant var opptatt av å signalisere at det var opp til den enkelte hytteeier å gjøre sitt valg. H ville tilrettelegge for det.
Deretter hadde rådmannen et innlegg for å gjøre rede for det juridiske aspektet med kommuneplanen og presiserte også at EAK ikke var tatt med i dimensjoneringsgrunnlaget. Det var derfor ingen automatikk i at strøm skulle etterfølges av VA.

Venstres Sjur J. Alhaug ønsket å ta ut av planen hele temaet om energi for deretter å kunne foreta konsekvensutredninger. Forslaget falt.
Håkon Wiig, Ringsakerlista ønsket å formidle at kommunen ikke skulle oppfattes som en trussel men som en ressurs og hans oppfatning var at strøm var et positivt tiltak i forhold til aggregater og parafin. Videre mente han det var urimelig at hytteområdet innenfor demningen måtte bære kommunens intensjon om oppdemming av energi.

Sjur J. Alhaug hadde mer på hjetet og hadde noen alternative konsekvensinnvendinger i saken, om det skulle bli strøm inn i området. Etter hans tidskrevende innlegg fant ordfører å innføre taletid på 3 min. Stort sett var det altså V og SV som hadde sterke motforestillinger mot å føre strøm innover.
Etter ytterligere meningsutvekslinger satte Ordfører Anita Ihle Steen strek for debatten og ba om avstemning.
Flertallet for strøm var stort og saken legges nå ut til høring.

Alt i alt var det en ny og interessant opplevelse å få være tilstede under et kommunestyremøte. Her satt samfunnsengasjerte borgere som gjennom lokalpolitikken ønsket å bidra til et bedre samfunn.

Jeg føler meg sikker på at EAK-området fortsatt vil være et godt sted å rekrere. De som ønsker strøm legger inn strøm og de som ikke ønsker strøm lar være.

Debattinnlegg

6 svar til “Kommunedelplanen ble i kveld sluttbehandlet”

 1. Vera Bromander sier:

  Så flott! Vi gleder oss til strømtilbudet kommer til hele vellet, både Kuåsen (inkl. Hermannsholen) og Elgåsen og Aksjøn! Vinteren 2013 er vel realistisk å drømme om.

 2. Nina Engen sier:

  Fantastiske nyheter for oss som ønsker strøm. Tusen takk til styret som har gjort en strålende jobb. Nå kan vi også på Aksjøen glede oss til å komme frem på hytta en iskald fredag kveld til «varm» hytte.

 3. Steinar Rognstad sier:

  ENDELIG. Fra og med vinteren 2012/13 (håper ikke på flere utsettelser nå)gleder vi oss til å kunne dra til hytta på Kuåsen i helgene, også på vinterstid, uten å måtte vente til søndag før hytta blir varm.

 4. Egil Bjørke sier:

  Dette var gledelige nyheter!
  I og med at året 2011 nå snart er over og en gravesesong nesten er slutt (ihvertfall i fjellet), forventer jeg ikke at det vil bli igangsatt anleggsarbeider innenfor Kroksjødemningen i høst. Jeg forventer imidlertid at det blir inngått kontrakter mellom Eidsiva og grunneierne som vil ha strøm i løpet av vinteren 2011/12. Da kan arbeidene starte opp innover fjellet og gå parallellt med flere enheter i hele sesongen 2012. Da kan vi har strøm til hyttene våre neste vinter. Dette gleder jeg meg til. Styret i 2010/2011 har gjort en flott jobb med å arbeide for flertallet i vellet og skal ha en takk for vel utført arbeide.

 5. Ragnar Madsen sier:

  Dette var gode ord.Da venter vi på en fremdriftsplan for Elgåsen og Aksjøen.Det har vært en lang prosess og vi håper nå utbyggerne viser handlekraft slik at vi kan ha strøm vinteren 2013!

 6. Haakon Zapffe sier:

  Vel, da skulle saken være klar og arbeidet kan begynne. Styret anmodes om å bevege Eidsiva til å starte opp på Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen samtidig.

  Gratulerer til alle som ønsker strøm.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *