Leserbrev: Fortettning av hytteområdene

Ringsaker kommune har startet revisjonen av arealdelen av sin kommuneplan. I den forbindelse har Phil AS spilt inn som forslag til planen, at det bør gjennomføres en fortetning av hytteområdene på Kuåsen, Elgåsen samt Kroksjølia. Hva gjelder Aksjøen ble det på informasjonsmøte med hytteeierne på Sjusjøen i mars, vist kart med fortetningsønsker også for dette området. Aksjøen er likevel ikke med i det forslaget som pt. er sendt til kommunen. Jeg tillater meg å nevne disse fortetningsforslagene da jeg formoder disse vil være av interesse for flere enn meg, og jeg har sett lite informasjon om forslagene. Hvilken infrastruktur det enkelte område har, styrer hvor tett fortetning som foreslås.

Grunneierne i Ringsaker fjellet har engasjert Østlandsforskning til å utarbeide en rapport over de forslag de ønsker å spille inn til kommunen. Denne rapporten har tidligere vært tilgjengelig på Phil AS sine hjemmesider, men den kan synes fjernet nå (det er funnet tall avvik i den jf. nedenfor). De som ønsker å se den kan likevel eventuelt finne den under saksdokumenter på Ringsaker kommunes hjemmesider. Saken har arkiv nr 11/954, og oversendelsen er av 25. april 2012. (rapporten har ISBN nr 978-82-7356-690-0)

Rapporten anslår for eksempel det teoretiske fortetningspotensialet på Elgåsen til å være 411 nye hytter. (teoretisk fortetningspotensial er før terrenghindringer hensyntas dvs faktisk potensial er lavere) En våken hyttebruker på Elgåsen har oppdaget at Østlandsforskning har benyttet feil arealstørrelser i rapporten, i alle fall for Elgåsen. Dette er meldt tilbake til Phil AS som har meldt tilbake at den vil bli korrigert. Antall nye hytter som foreslås er derfor ukjent pt.

Det som likevel er viktig å se på er hvilke sammenhenger og fortningsnivå Phil AS mener bør legges til grunn. Det går klart frem i rapporten at hytteområdets standard på infrastruktur avgjør hvor tett det er tilrådelig å fortette. Rapporten legger opp til at i høystandard områder kan det teoretisk være en tetthet på 250 hytter pr. km2 . Dette tilsvarer at det skal være ca 53 meter mellom hyttenaboenes hyttevegger. I områder med lav standard anbefales 125 hytter pr. km2 . Dette utgjør ca 80 meter mellom hytteveggene. Både for Kuåsen og Elgåsen brukes i rapporten en norm på 125 enheter. Det er likevel viktig å merke seg at forslaget klart sier at en innleggelse av strøm til området, bør kunne etterfølges av ytterligere infrastruktur som VA og brøytete hytteveier. Med en evt. slik standard mener rapporten, at tettheten kan økes til 250 enheter pr. km2 her også. Phil AS viser derfor uansett en sterk vilje til å fortette maksimalt.

For egen del mener jeg det derfor er viktig at de som vurderer om de ønsker å inngå avtale om innleggelse av strøm, tar med i sin helhetsvurdering at dette, fort vil kunne påvirke hvor mange nye hyttenaboer du får, og hvor tett på hytteveggen din de kommer.

Frist for å komme med innspill til kommunens arealplan er satt til 20. juni 2012, og saksnummeret er 11/954. De som ønsker å påvirke denne bør bruke anledningen.

Elgåsen 1. juni 2012

Jan Hoelstad

Debattinnlegg

2 svar til “Leserbrev: Fortettning av hytteområdene”

 1. Jan Hoelstad sier:

  Til orientering har Pihlske nå innlevert sine reviderte plan til kommunen, og den kan ses på saken (jf beskrevet i artikkel over), men nå med dato 22. juni 2012.

  Kortversjonen er at de argumenter enda sterkere for at strøm vil medføre økt bruk, noe som igjen vil kreve full utbygging av resterne infrastruktur (VA + brøyting).
  Med denne høye infrastrukturstandarden, mener de det fint går å fortette området til 300 hytter pr km2. Teoretisk vil det si f.eks. 333 nye enheter bare på Elgåsen. (De antar det reelle ligger på ca 250 nye enheter)

  Dette mener jeg bare ytterligere understreker at dersom strøm slippes inn i området, vil vi få total forandring av hele området. Mulig noen liker slike byer på åpne fjellet, men heldigvis ikke alle

 2. Vera Wold sier:

  Gjør styret noe med denne saken? Er den diskutert? Kommer det noen innspill?
  Eller er det helt greit at vi risikerer å få en kraftig fortetting av hytter i området vårt?
  Jeg savner informasjon og meninger. Har for egen regning sendt et innspill til kommunen, i likhet med Hoelstad og noen flere (se postlista til Ringsaker kommune)
  Ifølge kommunen er det også muligheter å komme med nye innspill når den reviderte planen skal ut på høring.
  Takk til Hoelstad for god og saklig informasjon, som jeg synes styret burde ha kommet med på et langt tidligere tidspunkt. Saken ble kjent under informasjonsmøtet tidligere i år, såvidt jeg forstår.
  Mvh Vera Wold, Kuåsen 92

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *