Leserinnlegg; Revolusjon eller Evolusjon?

Helårsvei på Elgåsen

Av: Erik Helli

Snøbrøyting av hytteveger; revolusjon eller evolusjon?

Jeg ønsker helårsveier innenfor Storåsen

Etter min oppfatning har vi som medmenneske et moralsk ansvar for å tilrettelegge for at flest mulig skal kunne bruke hytten hele året. Det blir derfor rett og slett for urimelig å hevde vår rett til å bevare det jomfruelige landskap bare fordi det er pent å se på. Det blir urimelig å sette kjepper i hjulene for de som av helseårsaker ikke makter å gå i løssnøen for å komme inn på hytten. Det blir urimelig å forhindre hytteiere som av helsemessige årsaker ikke tør overnatte på hytten uten tilgang til ambulanse.

Endringsprosesser kan av og til oppfattes smertefulle, men historien viser at de er nødvendige og ikke minst nyttige. Jeg ser ikke bort i fra at dette også vil bli resultatet når etablering av helårsvei til hyttene etter hvert skal evalueres.

Spørreundersøkelse nr tre
For, eller i mot helårsvei er stadig på agendaen og diplomatisk nok har Pihl i løpet av en periode iscenesatt tre spørreundersøker. To av undersøkelsene var gjennomført med et knepent flertall i mot brøyting. Resultat av undersøkelse nummer tre offentliggjøres i disse dager. Det er faktisk litt tenkearbeid i å utvikle og konstruere en nøytral og grundig undersøkelse. Etter min mening har Pihl denne gang ikke brukt tilstrekkelig tid til å sette opp en undersøkelse som tar høyde for nødvendige alternativer. Det er mildt sagt synd.

Mye snø

Hva er galt med helårsvei

 

En spørreundersøkelse skal ha som mål å være nøytral
Noen benytter hytten kun i sommerhalvåret. De har således ikke behov for helårsvei. Andre igjen benytter hytten en helg eller to i vintersesongen. De har dermed heller ikke særlig behov for helårsvei. Stilt ovenfor et valg vil naturlig nok ikke denne gruppen ønske å betale kostnaden for brøyting. Det kan man utmerket godt forstå.
Men er det da riktig at hytteeiere som ikke benytter hytten skal tillegges samme vekt i en avstemning?

Den nye spørreundersøkelsen for Kvevegen er formulert på en slik måte at man bokstavelig talt fraråder helårsvei. Den gir bla varsel om fjerning av vannposter og er direkte feil. Gravemaskiner og kompetanse på isolering av vannledninger er ikke mangelvare i fjellregionen og entreprenører står i kø for å få oppdrag.
At man under ekstreme forhold ”må påregne” å kjøre bilen fram til hovedvei er da helt naturlig, og jeg antar at de fleste har forståelse for det. Overhodet ingen dramatikk i det!

Det koster selvsagt penger å foreta snøbrøyting, og for de som allerede har brøyting vet vi passeringsavgiften på Storåsen er langt lavere enn de som ikke har helårsveg. Burde det ikke i undersøkelsen være oppgitt at passeringsavgiften faller med hele 65%?

Hvem skal dekke kostnadene?
Det er fritt opp til en og enhver å brøyte opp parkeringsplass ved hytta. Det bør være Pihls ansvar å brøyte alle sideveier. For de hytteeiere som har kjøpt ut tomten betaler man i dag serviceavgift. Denne avgiften bør dekke opp brøyting av stikkveier. Det man i dag kaller festeavgift dekker levering av vann og vedlikehold av veinettet. Stikkveier til den enkelte hytte svarer oppsitter selv for. Dermed er mitt forslag at om hytteeiere som ønsker brøytet oppstillingsplass må betale særskilt for det.

Helårsvei gir mange fordeler
Det vil være noen ulemper med helårsvei, men fordelene vier opp i rikt monn. I det store bildet handler dette om evolusjon og tilpassing til dagens ønsker og standard. Med generasjonsskifter følger gjerne andre ønsker til standard. Men kanskje like viktig er tilgjengelighet og framkommelighet for utrykningskjøretøy. Ved akutt sykdom ønsker man hurtig hjelp av helsepersonell. Om en brann skulle oppstå vil det i dag være utenkelig å få hjelp av brannmannskaper. Med stor sannsynlighet vil hytten brenne ned til grunnen. Jeg antar at de fleste er enige med meg i at logistikken rundt utrykningskjøretøy i dag er komplisert og tar unødvendig lang tid.

Vår familie består blant annet av to aktive jenter på 14 år. De liker å gå på ski, men om de får velge er det besøk i hestesenteret som er førstevalget. Dernest lokker alpinbakken. Begge deler er gode valg. Men det er tidkrevende logistikk å måtte gå på ski fra hytten til bilen, skifte til egnet antrekk i bilen, og gjøre samme øvelsen på hjemturen. Selv går jeg mange mil på ski, langt mer enn gjennomsnittet. Jeg må godta at mine barn nødvendigvis ikke deler min interesse og skaffer seg egne hobbyer. Sunt er det, og som foreldre er min oppgave å tilrettelegge.

I dagens samfunn tillater mange arbeidsgivere hjemmekontor. Dermed blir hyttene benyttet nærmest hele uken. Den typiske hyttebruker har id ag langt flere overnattinger enn tidligere.

Gammelt vannanlegg
Deler av infrastruktur, les vannanlegget er ca 40 år gammelt. I hele vinter var det stadige lekkasjer og omfattende feilsøking måtte til. Det er tidkrevende, og kostbart.
I påsken var vanntilførsel fortsatt svært uregelmessig. Vi inspiserte samtlige tappepunkter i Kvegvegen. De som var nedsnødd gravet frem og vi fikk påvist hoved- lekkasje ved en av vannpostene. Jeg tror nok vi alle er enige om at feilen ville vært lettere å oppdage tidligere om vi hadde hatt helårsveg. Reparasjon og istandsetting ville vært enklere å få til. Det ville Pihl spart penger på, -og kanskje like viktig ville man spart seg for utålmodige hytteeiere. Når vi nå altså vet at vannanlegget er av eldre dato må det påregnes mer vedlikehold. Derfor er det viktig å få på plass helårsvei.

Jeg vet bestemt at mange hytteeiere ikke hadde mulighet til å komme seg inn på hytta uten helårsvei. Gledelig er det da å høre fra personer som prisgir Pihl fordi de har fått helårsveg.

Grunneier Pihl AS
Mitt forslag til grunneier Pihl er enkelt. Brøyt alle veier og la det være opp til den enkelte hytteeier om vedkommende vil ha brøytet gårdsplass.
Dette vil jeg anta de aller fleste ville se på som en ønsket standardheving. Denne service bør dekkes av serviceavgift/tomtefesteavgift, kanskje mot et lite tillegg.

Jeg regner med at de fleste er kjent med at Pihl i egenskap av å være grunneier uten videre kan iverksette brøyting av alle hytteveger. Et spørsmål som naturlig følger er om Pihl kan nekte en hytteeier helårsvei.

Erik Helli
Elgåsen 120

Debattinnlegg

8 svar til “Leserinnlegg; Revolusjon eller Evolusjon?”

 1. Ragnar madsen sier:

  Torstein ulsnes har mange gode betrakninger. Erik helli er dessverre påvirket av hafjellssyndromet. Vinterbrøyting på elgåsen innebærer at de store verdier stedet har vil gå tapt. At det skal våre en menneskerett å ha bilvei til hytta hele året er å dra det langt. Vi har kjøpt hytta vår, nettop fordi det er så velsignet deilig å nyte de verdier ulsnes så fint beskriver. Vi har 3 voksne barn som har vokst opp med dette og da vi på et tidspunkt vurderte å forflytte oss til sjusjøen, ble vi voksne nedstemt. Idag har de med seg venner, kjærester og samboere til elgåsen. Alle synes det er befriende å komme til et slikt sted. Noen poenger:
  Vi har en utmerket snøscotertransport å benytte oss av. Det gir de som lever av fjellet et bra innkomme, som vil kunne bidra til å opprettholde servicenivået. Et utmerket alternativ til bilen.
  2. Å helårsbrøyte på værutsatte elgåsen er noe annet enn å brøyte ved aksjøen. Vi har vært på hytta noen helger i vinter, samtlige ganger ville vi ikke ha risikert å kjøre til hytta. Vi opplever det som langt tryggere å parkere ved hovedveien å gå det siste stykket. Tanken på at vi evt. Skulle kjøre til hytta og være avhengig av brøyting på nattestid, kanskje måte la bilen stå igjen når vi drar hjem, føles ikke bra.
  Avslutningsvis er de avstemningsrutiner man har gjennomført vært tvilsomme. En avstemning som krever personlig fremmøte på sjusjøen og som ikke gir muligheter for å ha med fullmakter, har jeg aldri hørt om før. Oppkonstruert av de som vil ha brøyting. Kostnader for vinterbrøytning er ganske uklar, trolig vil det kreve betydelig ressurser å holde veiene åpne. Vinteren vil etter det vi forstår bli et testår. Vinteren 2017 er vi forhåpentligvis tilbake til vårt upåvirkede vintereldorado på elgåsen!

 2. Torstein Ulsnes sier:

  Hei Erik og alle andre gode «naboer» på Elgåsen

  VEDR. BRØYTING OG HELÅRSBOM

  Dette er et åpent innlegg som gjerne kan gjengis i «Birkebeinern» eller brukes til andre formål.

  Det er med stor forventning jeg åpner Birkebeinern hver gang den kommer i posten. Mye fint og interessant stoff som kommer oss hytteeiere til nytte. I det siste har det vært mye fokus på brøyting og alle fordelene det medfører. Jeg setter stor pris på at det finnes et forum hvor alle kan få komme til orde og bli hørt.

  Må først få presisere at min forståelse for at det er mange som ønsker brøyting er stor. Enklere atkomst på vinterstid vil naturligvis være viktig for syketransport, eldre og andre med større eller mindre bevegelseshemninger, men også for mange som bare synes det er deilig å kunne kjøre til døra.

  Nå er det vanligvis sånn at det er de som ønsker endringer som naturligvis har størst interesse av å sette fokus på sin sak. Det tenker jeg har kommet godt frem i det siste med resultat at brøyting heretter kan tas opp til ny vurdering hvert tredje år. Jeg tar det som en selvfølge at det gjelder både om en ønsker brøyting eller at en ikke lenger vil ha brøyting. Endrede behov og økonomi kan og vil være noe som danner grunnlag for at et vedtak da kan endres ut fra intervallet på tre år. Og flertallsløsninger er et godt demokratisk prinsipp som vi alle selvfølgelig bøyer oss for.

  Men nå tenker jeg det kan være på tide at de av oss som i dag ikke ønsker brøyting kan si noen få ord om hvorfor vi (eller kanskje bare jeg da?) synes det er greit.

  I en hektisk hverdag er det viktig å kunne glede seg til en helg som ser annerledes ut enn det en reiser i fra. Livsglede kan også være å kunne oppleve nesten uberørte hvite flater, ingen motorstøy, ikke bli vekt av blinkende lamper, diesellukt, kunne gå ut på ski eller med truger uten å møte hindringer hvor en må opp og ned av metershøye brøytekanter, kunne rusle inn til hytta i ei scooterkjørt løype og oppleve både en høy stjernehimmel eller tjukk tåke og tett snøvær. Ja jeg innrømmer at det kunne vært godt med bilvei når været kan være en utfordring, men når en er innstilt på noe annet og kommer frem til ei hytte med strøm og varme så er det ekstra godt å komme inn, åpne noe godt å drikke og forberede ei helg med fullstendig stillhet rundt seg. Høre rypa, kanskje få øye på rev og hare, se ugla som sitter i tretoppen eller seiler mot nattehimmelen og kanskje bare stå ute en sen kveld og bare høre stillheten mens en slipper ut tidligere inntatte væsker. Det er sjelebot det. Og kanskje verdt å kunne si noe om slik at alle parter bedre kan forstå hverandres forskjellige behov.

  Jeg hadde bare lyst til å belyse diskusjonen om brøyting eller ikke fra den siden som så langt ikke har latt høre så mye fra seg. Enn så lenge er jeg glad for å ha hytte langs en vei som ikke er brøytet. Hva fremtiden bringer vet jeg ingen ting om. Kan godt hende at behovet har endret seg når vi kommer til neste korsvei.

  Jeg vil tydelig hevde at jeg har stor sympati med de som av forskjellige årsaker ikke får benyttet hytta si i særlig grad om vinteren. Jeg får si som Heidi Weng; «jeg bøyer meg i hatten» (eller var det støvet?) for det et flertall vil komme til å bestemme når det igjen vil bli en sak om vi skal ha brøyting eller ikke.

  Ønsker alle en fortreffelig vinter i det flotte fjellområdet vi har hytte i. Oppfordrer alle til å hevde sin rett og stemme for sin egen overbevisning og behov slik at sjansen for å få det slik en ønsker blir størst mulig. Ut fra det får alle og enhver finne ut hvor en ønsker å tilbringe sin fritid og hvordan en prioriterer sine penger.

  Til slutt må jeg kommentere diskusjonen om helårsbom på Storåsen. Også her er det sikkert like mange meninger som det er når det gjelder brøyting. En ting kan ikke stå usagt; vi setter umåtelig stor pris på den jobben som blir utført av familien Baardseth som bruker hele sommeren sin til vårt felles beste. De har høy kunnskap til hytteeiere og veifarende, de passer på og sier i fra når noe ikke er som det vanligvis er, de er viktige for barn som kan ta seg en tur i bommen, de har mange små og viktige ting til salgs, aviser osv. De er garantister for at sjansen for å komme til ei hytte hvor det har vært ubudne gjester blir mindre. De utfører arbeid og kan ringes til. Det serveres en kaffekopp og en prat, ja de er helt uvurderlige og er en svært viktig faktor for om en vil ha hytte i dette fjellområdet eller ikke.

  Jeg håper inderlig at de kan og vil fortsette sitt virke. De gjør opplevelsen av fri og ferie til en enda bedre opplevelse. Tusen takk til dere!

  Jeg oppfordrer herved alle som ønsker at sommerbommen består å påvirke beslutningstakere så godt det lar seg gjøre. Og for å sikre at dette også kommer til Pihlske så sendes dette i kopi til dem.

  Med vennlig hilsen

  Torstein Ulsnes

  Elgåsen 103

 3. Nina Engen sier:

  Er så enig med Erik Helli. Veldig godt sagt:-)

 4. Erik Helli sier:

  Vi er enige om at vi ønsker oss fine skiturer. Det skal vi fortsette med selv når helårsveien er et faktum. Jeg kan også være enig med deg i at ordet egoist ikke er særlig tiltalende ord og jeg burde valgt et annet. Under innlegget om årsmøtet er det nettopp kommet et innlegg fra en dame som er glad for at gis mulighet til å benytte hytta hele året. Det er mitt poeng.
  Mvh Erik helli

 5. Terje Bråthen sier:

  Jeg registrerer at Erik Helli og andre taler varmt for helårsveg inn til hyttene. Ser også at det ytres medmennesklig omtanke og et moralsk ansvar for å legge til rette slik at alle kan bruke hytten hele året. Noen ytrer også slik omtanke for å fremme egne interesser.
  Uansett så respekterer jeg at vi har forskjellig behov og meninger og gir uttrykk for det, men jeg liker ikke å bli kalt en navlebeskuende egoist fordi jeg ikke deler Hellis syn på utviklingen i fjellet.
  Håper fortsatt på at vi kan bevare et jomfruelig landskap til beskuelse og lange skiturer

 6. Knut Iversen sier:

  I den ene enden utbygges Heståsmyra i stor stil. I den andre enden virker det som om Pihl trenerer utviklingen i fjellet i vårt område og for brøytingen som mange nå ønsker. Selv har jeg el- bil som jeg ikke kan bruke om vinteren fordi jeg ikke får ladet bilen.

 7. Steinar Hov sier:

  Sterk og klar tale – tiltredes!

 8. Egil Bjørke sier:

  Det er med glede jeg leser dette innlegget fra Erik Helli. Jeg støtter fullt ut hans argumenter for helårsveg inn i hytteområdet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *