Linker til planer/vedtatte planer for Sjusjøområdet

I påvente av vårt stormøte «Hva vil vi med Sjusjøen» har vi samlet en del linker. Her kan du lese deg opp på de ulike planer som er vedtatt i Ringsaker kommune. (artikkel publisert tidligere)

PLANER UNDER ARBEID: 
 
PLANPROGRAM SOM HAR VÆRT PÅ HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN:
17/3681 Reguleringsplan for Sjusjølia. («Høyhusene til Buchardt».)
Link:
 
PLANER SOM HAR VÆRT PÅ HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN:
13/7614 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. 
Link:
https://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2013007614&
 
15/4205 Reguleringsplan for Lunkelia Sjusjøen: 
Det foreligger innsigelse fra Lillehammer kommune. Alternativ og konsekvens av adkomst-alternativer utredes.
Link:
 
16/6789 Reguleringsplan for Kroksjølia.
Saken er klar for politisk behandling på nyåret 2018.
VEDTATTE PLANER: 
Gjeldende kommuneplan og kommunedelplaner.
Link:
https://www.ringsaker.kommune.no/kommuneplaner.397460.no.html

Debattinnlegg

2 svar til “Linker til planer/vedtatte planer for Sjusjøområdet”

  1. Vera Wold sier:

    Kroksjølia, skulle det stå. Forøvrig er arbeidsgruppa for vern av Sjusjøens åpne fjellområder åpen for andre interesserte. Frontfigur er Toril Teigar Jacobseb.

  2. Vera Wold, Kuåsen/Kongsvinger sier:

    Fortetting i Kuåsen neste?
    Ringsaker kommunestyre har nå vedtatt å fortette Kroksjøen med 100 nye hyttetomter. Mange hytteeiere og Arbeidsgruppa for vern av Sjusjøens frie fjellområder (undertegnede er med her) har hatt mange innspill, men uten at det hjalp nevneverdig.
    Under behandlingen forlot seks av kommunestyrerepresentantane salen fordi de er inhabile. De eier aksjer i Pihl. En av dem er en av de større aksjeeierne. Man kan jo spørre seg hvordan eierandelene tidligere har påvirket kommunale saker? Jeg bare spør…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *