Løse hunder i fjellet

Til tross for at det er båndtvang i fjellet fra 1. april til 31. oktober er det tidvis i sommer oppservert løse hunder i fjellet som jager sau. Det er

meget beklagelig for alle parter, og særlig er det sauen som påføres unødvendig pinsel. Sauen utgjør et viktig kulturinnslag i fjellet og har sommerbeitet på fjellet siden «tidenes morgen». Det syntes vi den fortsatt skal gjøre. Er du som leser dette selv hundeeier bør du merke deg dette:Lov om hundehold sier det slik i kapittel 5, §14:

«Enhver kan på stedet avlive en hund som påtreffes i umiddelbar forbindelse med at den har påført en person vesentlig skade, dersom hunden fortsatt utgjør en klar fare. Det samme gjelder hvis hunden har voldt vesentlig skade på tamrein, husdyr, hunder eller hjortevilt, dersom ikke det skadete dyret urettmessig var kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer.»

Ingen ønskser å komme i en slik situasjon. De fleste syntes sauen hører hjemme på fjellet og den går faktisk en flott innsats når den beiter i krattskogen. Utfordringen er jo nå at fjellet gror igjen.

Inngjerdet tomt
Mange har inngjerdet tomt. Pass på at gjerdet er tett slik at sau ikke forviller seg innenfor. Samtidig vil vi også minne om at det ikke er tillatt for hytteeiere å ha strømførende gjerder.

Debattinnlegg

Ett svar til “Løse hunder i fjellet”

  1. Tone sier:

    Vi så løshund påAksjøen i dag. Unødvendig

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *