Blir vi fortsatt strømløse innenfor Kroksjøen?

Av: Erik Helli
For eller mot strømutbygging? Engasjementet er stort blandt våre medlemmer og motsetningene later til å være store. Slik vi har tolket svaret fra Pihl AS ved Per Fineid er det altså besluttet at det ikke settes i gang strømutbygging i denne omgang. Her kan du laste ned spørreskjemaet. Styret har lagt ned et grundig forarbeide i denne saken og det er nok skuffende for mange at man ikke setter i gang nå. Leserinnleggene tyder på at det diskuterers om det var riktig av Pihl å gi ut adresselister. Mailen fra Pihl er i sin helhet gjengitt her:

Til Elgåsen Aksjøen og Kuåsen Vel

SPØRREUNDERSØKELSE STRØM
Vi viser til gjennomført spørreundersøkelse blant hytteeierne om utbygging av strøm på Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen. Resultatet av undersøkelsen sier:

Hytteområde Svart ja Totalt %
Kuåsen 65 143 45,45%
Elgåsen 78 211 36,97%
Aksjøen 49 129 37,98%
SUM 192 483 39,75%

Slik spørreundersøkelsen ble lagt opp var det et krav om 50% deltakelse før utbygging kunne være aktuell. Dette er ikke oppfylt, og vi vil på grunnlag av ovenstående ikke kunne sette i gang utbygging.

Kravet om 50% har to sider:
Det er fra Eidsiva satt et krav om 50% påmelding før de ser det som økonomisk forsvarlig å sette i gang.

Et flertall av hytteeierne må ønske strøm til området, uavhengig av om man selv ønsker å knytte seg til nettet eller ikke. Det er i undersøkelsen ikke dokumentert at det er et flertall for strøm til området. Selv om kun de som bestiller strøm har svart ja, gir ikke undersøkelsen noe grunnlag for å si at det er et flertall for strøm i området.

Denne avgjørelsen oversendes vellet, Eidsiva er også informert.

Med hilsen, Pihl AS Per Fineid

OBS: Til sist en oppfordring til lesere av birkebeinern.no: For at vi skal kunne nå dere raskere ber vi dere registrere e-postadresse og mobilnummer. Du kan gjøre det på forsiden. Styret i EAK.