Blir vi fortsatt strømløse innenfor Kroksjøen?

Av: Erik Helli
For eller mot strømutbygging? Engasjementet er stort blandt våre medlemmer og motsetningene later til å være store. Slik vi har tolket svaret fra Pihl AS ved Per Fineid er det altså besluttet at det ikke settes i gang strømutbygging i denne omgang. Her kan du laste ned spørreskjemaet. Styret har lagt ned et grundig forarbeide i denne saken og det er nok skuffende for mange at man ikke setter i gang nå. Leserinnleggene tyder på at det diskuterers om det var riktig av Pihl å gi ut adresselister. Mailen fra Pihl er i sin helhet gjengitt her:

Til Elgåsen Aksjøen og Kuåsen Vel

SPØRREUNDERSØKELSE STRØM
Vi viser til gjennomført spørreundersøkelse blant hytteeierne om utbygging av strøm på Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen. Resultatet av undersøkelsen sier:

Hytteområde Svart ja Totalt %
Kuåsen 65 143 45,45%
Elgåsen 78 211 36,97%
Aksjøen 49 129 37,98%
SUM 192 483 39,75%

Slik spørreundersøkelsen ble lagt opp var det et krav om 50% deltakelse før utbygging kunne være aktuell. Dette er ikke oppfylt, og vi vil på grunnlag av ovenstående ikke kunne sette i gang utbygging.

Kravet om 50% har to sider:
Det er fra Eidsiva satt et krav om 50% påmelding før de ser det som økonomisk forsvarlig å sette i gang.

Et flertall av hytteeierne må ønske strøm til området, uavhengig av om man selv ønsker å knytte seg til nettet eller ikke. Det er i undersøkelsen ikke dokumentert at det er et flertall for strøm til området. Selv om kun de som bestiller strøm har svart ja, gir ikke undersøkelsen noe grunnlag for å si at det er et flertall for strøm i området.

Denne avgjørelsen oversendes vellet, Eidsiva er også informert.

Med hilsen, Pihl AS Per Fineid

OBS: Til sist en oppfordring til lesere av birkebeinern.no: For at vi skal kunne nå dere raskere ber vi dere registrere e-postadresse og mobilnummer. Du kan gjøre det på forsiden. Styret i EAK.

Debattinnlegg;

20 svar til “Blir vi fortsatt strømløse innenfor Kroksjøen?”

 1. Geir Andreassen sier:

  Så bra at det mest sansynlig blir strøm på Kuåsen, da håper jeg det blir det på oss andre på Elgåsen og Aksjøen også. Jeg skal bli med å engasjere meg mer isaken utover høsten, det er interesant å bli med på dugnaden.

  Hilsen
  Geir Andreassen
  Elgåsen

 2. Egil Bjørke sier:

  Hei!
  Retter en stor takk til Knut Erik Nordby som har tatt initiativ til å følge opp strømsaken!
  Etter at du har fått bekreftet at over 50% av hytteeierne på Kuåsen svarer ja til strøm, håper jeg at du fortsetter ringerunden til Elgåsen. Eidsiva rekker sikkert ikke mer enn anlegget på Kuåsen denne sesongen så det er litt tid å gå på mht videreføring innover fjellet. Vet at dette er mye jobbing, men jeg og mange med meg setter umåtelig stor pris på din innsats! Dette var en gledelig melding.

 3. Morten Dagre sier:

  Dette var både gode og dårlige nyheter på en gang. Først en stor takk til Knut Erik Nordby, som har tatt initiativ og gjennom glimrende innsats dokumentert at et flertall av hytteeierne på Kuåsen har svart JA til strøm.
  Dette er jo glimrende! Kravet fra både Pihl og Eidsiva var jo nettopp at minst 50 prosent av hytteeierne måtte svare ja for at strømutbygging skulle være aktuelt. Dette kravet er nå oppfylt. Strålende!
  Men så de negative: Pihl, som hele tiden har vært skeptisk til strøm, godtar tydeligvis ikke resultatet, og ønsker omkamp. De vil trenere utbyggingsstart ved å gjennomføre enda en undersøkelse. Hva i all verden skulle være hensikten med det? Et flertall av hytteierne har jo svart JA. Det var dette som var kravet, og det er nå oppfylt. Pihls ønske om en ny undersøkelse er direkte useriøst, og når de ikke skjønner det selv bør velforeningens styre fortelle dem det i klartekst.
  Det eneste som kan komme ut av en slik undersøkelse er jo at flertallet for strøm blir enda større, i og med at det er 10 prosent av hytteierne som hittil verken har svart eller blitt oppsporet av ringeaksjonen.
  Jeg vil oppfordre Pihl til å stå fast på sitt eget standpunkt,og akseptere at flertallet av hytteeierne på Kuåsen ønsker strøm!

 4. Knut Erik Nordby sier:

  Løypemelding nr 2

  I innlegget mitt den 28/4 2010 lovte jeg å komme tilbake med en statusrapport mot slutten av denne uken. Nå er fredagen kommet og her er siste nytt:

  Etter gjennomført ringeaksjon til hytteeierne på Kuåsen har Pihl mottatt flere skjema med Ja-svar som viser at et flertall av hytteeierne i dette området nå ønsker strøm.

  Ringerunden har ellers vist følgende:

  • en del hytteeiere leser ikke Birkebeinern og har vært ukjente med spørreundersøkelsen.
  • mange hytteeiere ønsker strøm, men har ikke anledning til å være med fra starten av
  • en del hytteeiere ønsker ikke at det skal legges strøm inn i området

  Det er ca 10 % av de hytteeierne som ikke svarte på spørreundersøkelsen, som det heller ikke har lykkes oss å komme i kontakt med på telefon.

  På bakgrunn av disse resultatene har jeg nå oppfattet det slik at Pihl vil sende et brev til alle hytteeierne på Kuåsen hvor det vedlegges et nytt skjema som hytteeierne blir bedt om å besvare og returnere. På dette skjema vil det bli gitt følgende 3 svaralternativer (endelig utforming av svaralternativene gjøres av Pihl):

  1. ønsker støm nå (Ja)
  2. ønsker strøm senere (Ja, senere)
  3. ønsker ikke strøm inn i området (Nei)

  Jeg har oppfattet Pihl slik at de som allerede har sendt inn skjema og svart ”Ja” ikke trenger å sende inn skjema på nytt, med mindre noen skulle angre seg og heller vil svare ”Ja, senere” eller ”Nei”.

  Hensikten med dette er å få dokumentert et mest mulig riktig helhetsbilde av hytteeiernes oppfatning om strømsaken. Pihl har bedt styret i velforeningen om å uttale seg om denne fremgangsmåten. Dette for å sikre god forankring og en omforent prosess i fortsettelsen.

  Både vi i ringeaksjonen og Pihl har for øvrig vært i kontakt med Eidsiva som bekrefter at det fortsatt er noe tid til å gjennomføre denne tilleggsundersøkelsen, og likevel klare en fremlegging av strøm til Kuåsen sommeren 2010.

  Jeg antar at den videre prosess vil bli slik som her skissert, og oppfordrer alle som ikke sendte inn svarskjema under velforeningens spørreundersøkelse, om å delta i den tileggsundersøkelsen som Pihl nå planlegger å iverksette. Det er også viktig å returnere skjema raskt slik at vi ikke mister fremdriften i 2010.

  Selv om tilleggsundersøkelsen i første omgang kommer til å gjelde bare Kuåsen, planlegges det i neste omgang å gjennomføre tilsvarende tileggsundersøkelse på Elgåsen og Aksjøen.

  Jeg kommer til å oppfordre Pihl til å gjenomføre også denne undersøkelsen raskest mulig da det er viktig for hytteeierne å få forutsigbarhet i planene. Spesielt etter den siste kalde vinteren er det mange som planlegger å oppgradere solcelle- og batterianlegg, eller skaffe seg aggregat for å kunne bruka hytta neste vinter. Dette er i så fall bortkastede investeringer dersom nettbasert strøm kommer i løpet av 2011 (Elgåsen) eller 2012 (Aksjøen).

 5. Geir Andreassen sier:

  Hei!
  Håper virkelig at det blir strøm inn til Elgåsen snart, Da blir det mer hyggelig å kunne ta med ungene å dra på hytta i helgene, det er nesten umulig å ta de med innpå fjellet i vinterhalvåret spesielt når det er 15 blå inne på hytta. Vi har derfor bestemt oss for å leie ut hytta på åremål i den perioden som barna er små. Jeg er en av de som ønsker strøm men ikke fikk mulighet til å sende inn skjema.

  Hilsen
  Geir Andreassen
  (Elgåsen)

 6. Bjørn Hansen sier:

  Jeg er imponert over at noen tar initsiativ, når de som burde engasjere ikke følger opp tidligere vedtak i EAK. Har problemer med å forstå Philske sitt standpunkt i saken, selv om de kan henvise til at det ikke ble 50% oppsluttning. Strøm inn i området vil medføre økte inntekter for dem, uten at de trenger å gjøre noen risikoinvestering. Investeringen tar hytteeiere og Eidsiva i dette tilfellet! Problemene som flere har med solcelle og andre «duppeditter» kjenner jeg godt til. Flere har opplevd at disse ikke holder hva de lover. Du har mer fokus på dette, og bruker energi som ellers kunne vært benyttet til å nyte fjellets gleder. For en tid tilbake hadde jeg innlegg i Birkebeineren i fjor under mottoet «Jeg bare spør». Er disponibel til å bidra, det er bare å ta kontakt med undertegnede. Lykke til! Et tips til alle som har problem med lukt på Snurredass eller tilsvarende. Selv om jeg har vifte på taket, er det noe sjenerende lukt inne til tider, men etter oppskriften nedenfor har jeg ikke problem med dette. Sitat: Satte inn ToDo (Snurredass) i hytta i 2001. Til å begynne med hadde jeg kun naturlig ventilasjon, men på grunn av lite vind i området ble det fort en del lukt fra doen. Jeg satte inn en 12 volt chassivifte (til datamaskiner) slik at jeg fikk overtrykk i dorommet. Resultatet ble at all lukt forsvant og vifta holdt helt til i fjor. Da kjøpte jeg ny hos Clas Ohlson med artikkel nr.: 38-1918 120x120x25 3,36 W til kr. 169,00. Denne vifta har 3 ledninger, klipp av den gule og bruk den svarte(-) og røde(+). Jeg har laget en liten ramme i innerveggen inn til dorommet, vifta festes med skumgummi rundt alle sidene. Da blir ikke noen vibrasjoner og støy overført til veggen. Utenfor dorommet kan ikke vifta høres. Det har ikke vært nødvendig med noe ekstra tetting av dørkarm eller nøkkelhull. Det eneste vi må passe på er å holde døra lukket, og at ventilen i ytterveggen er lukket når hytta er i bruk. Fordelen med overtrykk er at det er veldig mye billigere. Avtrekksviftene er dyre og blir fort opptært av gassene fra doen, og de må tas ut av røret når hytta forlates og settes inn når den skal brukes.

 7. Karin og John Kristian Smestad sier:

  Det var med stor skuffelse vi leste svar fra Per Fineid om at det ikke blir strøm i denne omgang og at vellet ser seg ferdig med saken. Vi hadde trodd at Phil og EAK-vel var mer positive og interesserte i å utvikle området.
  Vi hadde virkelig håpet at en drøm skulle gå i oppfyllelse; strøm på hytta og med det mange flere bruksdøgn, spesielt i den mørke årstiden!

  Vi er så enige i alle tidligere kommentarer om fordeler med strøm, og vet av erfaring at solcelleopplegg, gass osv. blir knapt i den kalde og mørke årstiden, og av den grunn velger vi å heller bli hjemme. Vi synes det er kostbart å ha en hytte som bare blir benyttet halve året!
  Vi har selv en uhyggelig opplevelse av hvor stor skade et uhell med gass kan gjøre, noe som vi igjen har sett et tragisk eksempel på i nyhetsbilde den siste måneden. Vi har også ungdom i huset som gjerne vil benytte hytta til fine fjellturer, og med strøm på hytta ville dette være både enklere og mye tryggere!

  Når det gjelder bevaring av fjellet, mener vi at en nedgravd strømkabel er mye mindre sjenerende enn store solcellepanel (snart to på hver hytte), vindmøller og aggregat som durer og forurenser. Sår etter nedgraving av kabel er usynlige etter et par år hvis arbeidet er gjort skikkelig, noe man kan se i Kroksjølia. For vår del kunne det gjerne være begrensninger på antall utelamper osv. per hytte, for å bevare den nydelige stjernehimmelen og bevare preget av uberørt fjell. Det er inne i hytta vi trenger strømmen!

  Heldigvis ser det ut til å finnes mange dyktige og engasjerte folk med initiativ!
  Stå på videre, vi er kjempeglad for alt dere gjør og støtter det videre arbeidet i saken!

  Mvh
  Karin og John Kristian Smestad
  (Kuåsen 58)

 8. Jens Henrik Jørgensen sier:

  Hvor mange ønsker strøm på hytta?

  Viser til resultatet av undersøkelsen slik den er presentert.
  Her er det listet opp en del tall. Spørsmålet mitt blir da: Er det slik at kolonnen for Totalt er det antall svar som er kommet inn for hvert område? Er det antall medlemmer i Vel’et for hvert område? Eller er det antall hytter hørende til hvert område? Alle er jo ikke medlemmer i Vel’et. Den siste gruppen bør vel også kontaktes, noe sikkert den pågående aksjonen tar i betraktning.
  For det området jeg tilhører; Elgåsen, er det 78 som har svart Ja. Er det da slik at 133 faktisk har svart Nei i dette området? Hvis det ikke er slik skulle det være meget interessant å vite hvor mange som faktisk har svart Nei, og følgelig hvor mange som ikke har svart. Dette vil gi et riktig bilde av interessen for strøm. Statistikk kan jo presenteres på mange måter og jeg ønsker bare å få et klart bilde av situasjonen.
  Jeg er klar over premissene med 50% tilslutning, men synes det er litt tidlig å si nei til utbygging før alle har fått mulighet til å svare eller har kunne tatt stilling til saken.
  Argumentene for strøm er velkjente: Trygg og sikker energiforsyning.
  Jeg har selv opplevd propanbrann i telt med en person på sykehus – en skremmende opplevelse. Har stadig dette i tankene med all propanhåndtering på hytta. Har også hørt at folk har hatt propanlekkasje uten at det skjedde noe uhell.
  Håper fortsatt på et tryggere, enklere og mer komfortabelt hytteliv!

 9. Knut Erik Nordby sier:

  Her er dagens løypemelding:

  Ringeaksjonen går veldig bra og det er mange som har sagt at de vil sende inn svarskjema. Alt tyder på at 50%-grensen vil bli nådd på Kuåsen og bekreftet med innsendte svarskjema i løpet av kort tid.

  I tilegg kommer alle de som er positive til å få strøm inn i området, men som vil vente litt med å forplikte seg kostnadsmessig.

  Så snart Pihl har mottatt nok signerte svarskjema fra Kuåsen til at vi passerer 50% grensen, vil de gi beskjed om dette til Eidsiva.

  Eidsiva sa på telefon i går (27.04) at de antar å kunne starte anleggsarbeidet etter sommerferien i år dersom de får beskjed fra Pihl i løpet av uke 18. Jeg er optimisk og tror at vi skal få til dette.

  Ringeaksjonen på Elgåsen og Aksjøen er også i gang, men her har vi litt mer tid på oss da anleggsstart uansett ikke vil bli før i 2011.

  Nærmere informasjon om status kommer i slutten av neste uke.

 10. Morten Dagre sier:

  Et veldig bra initiativ fra Knut Erik Nordby, som jeg støtter fullt ut. Han har selvfølgelig helt rett i at Norge er fullt av interessegrupper som kjemper for sin sak, dette er faktisk en av rettighetene i et demokrati. Å bli oppringt av en person som ønsker å mobilisere for strømutbygging i et hyttefelt kan da umulig være verre enn å få en representant for et politisk parti, en naturvernorganisasjon eller en annen interessegruppe på døra hjemme, og det opplever vi jo stadig vekk.
  At Pihl er i beste fall lunkne til strømutbygging i vårt område er ikke noe nytt, men her er det vel strengt tatt Eidsiva og ikke grunneier som har det avgjørende ordet? Eidsiva har tidligere uttalt at deres erfaring er at flere melder seg interessert i strøm etter hvert som utbyggingen kommer i gang, og det vil derfor være interessant å høre hvordan de oppfatter situasjonen. På Kuåsen, der det står om 7 hytteeiere, er det vel høyst sannsynlig at flere enn dette vil melde seg interessert etter hvert som kablene nærmer seg?
  En ting som for øvrig har forundret meg i mange år er at Pihl som lokal grunneier, og Ringsaker kommune, ikke har engasjert seg i strømutbyggingen. Alle som følger nordmenns hyttevaner vet at hytter med lav standard i gjennomsnitt brukes mindre enn hytter med høyere standard. Strøm vil derfor etter alle solemerker innebære at hyttene blir mer brukt, noe som igjen vil medføre at hytteeierne kjøper enda flere varer og tjenester av lokalt næringsliv og håndverkere. Og flere arbeidsplasser er vel noe også Ringsaker trenger, eller er ordføreren fornøyd med den lokale arbeidsledighetsstatistikken?
  Jeg håper fortsatt på strøm, men har allerede ventet i 49 år og har derfor blitt vant til at ting tar tid…

 11. egil bjørke sier:

  Det er trist at vi skal begynne å skylde på hverandre i en slik viktig sak. Det kommer det ikke noe godt ut av. Hvor engasjert vårt styre i EAK har vært i denne saken, vet jeg ikke. I ettertid ser en kanskje at ting kunne ha vært gjort annerledes. At mange har et sterkt ønske om strøm inn i hyttefeltene er det liten tvil om. At ikke alle ønsker seg strøm respekteres selvsagt også, og enhver må bestemme om en vil koble seg på et strømnett eller ikke. En ringerunde til hytteeiere som ikke har svart på et spørreskjema, støtter jeg fullt ut. Det må være fullt lovlig. Det kan være flere årsaken til at mange hytteeiere ikke har svart på spørreskjemaet. Noen vil selvsagt være i tvil og noen har klare meninger om for eller mot hyttestrøm. Uansett synes jeg at det initiativet som er tatt for å få en klarhet i om det er ønske om strøm til hyttene er positiv.
  Dersom det til slutt viser seg at det er mer enn 50% av hytteeierne som ønsker seg strøm på hytta, synes jeg at en videre utbygging av strøm innover i fjellet må fortsette.

 12. Kay Enersen sier:

  Er enig med Tone Mikkelsen, som mener at spørreundersøkelsen egentlig burde hatt en annen utforming. Men dessverre Tone, det løpet er nok kjørt.

  Styre fikk jo i oppgave å foreta en spørreundersøkelse. Om jeg husker rett, så var det vel få fra styret som engasjerte seg noe særlig i den.

  Grunnlaget for økonomien i spørreundersøkelsen (tilbudet fra Eidsiva og lokal elektriker), var det noen andre som tok initiativ til (ikke noen fra styret). Utformingen av spørreundersøkelsen var det i hovedsak Erik Helli som forfattet (han er ikke i styret). De som er i styret kunne kanskje ha utformet spørreundersøkelsen som de ønsket, i stede for å vente med kommentarer til ”Birkebeinern” var i trykk, eller til nå hvor undersøkelsen er ferdig, og ”spaden stikkes i baken”.

  Svarene fra undersøkelsen skulle ikke sendes til styret, men til Per Fineid (han er ikke i styret). Et naturlig spørsmål til styret er: ”Hva gjorde egentlig styret”, bortsett fra å anse seg ferdig med saken (oppgaven som de hadde fått)., og å opplyse om: ” Velforeningen kan dessverre ikke svare på spørsmål om videre fremdrift og ber dere rette spørsmål direkte til Eidsiva og Pihl”.

  Dessverre har historien vist (les ”Birkebeinern” tilbake i tid), at styret alltid har motarbeidet strømsaken. Uttaleser fra representanter i styret som: ”Det blir nok ikke strøm så lenge du lever, det skal jeg sørge for”, virker jo ikke som noe nøytral samlende uttalelse fra noen som skal representer oss alle.

  Heldigvis har vi en del oppegående naboer, som ikke anser seg ferdig med saken, og som stiller de spørsmålene som etterlyses. Nå får de som ikke har svart (De som: Ikke fikk ”Birkebeinern”, har ikke lest, registrerte ikke undersøkelsen, hadde ikke tid til å svare, var ikke interessert m.m.), komme med sine synspunkter over telefon.

  Kanskje styret skulle tatt et initiativ ovenfor Knut Erik Nordby, og stille et spørsmål om: ”er det noe vi (vi = styret i velforeningen) kan bidra med”, i forbindelse med den største saken som skjer i området vårt, før lysene tennes i ca. 360 hytter??

 13. Terje Hollingsæter sier:

  Hvorfor vi vil ha strøm?
  Installerte Wallas for noen år siden for å kunne komme til varm hytte med tre små barn på fredag kveld. Siden den starter kun 1 av 20 ganger (spesielt i den kalde årstiden) er ikke dette noe vi kan stole på. Så alternativet for oss er strøm eller å bli hjemme.

  Til dere som ikke ønsker strøm, skriv det på tilsendt skjema og send det til Phil.

  Og husk, det er helt frivillig å legge inn strøm, det er ikke noe dere blir pålagt. Er det noe galt i at naboen har strøm om dere ikke ønsker det selv?

  mvh
  Terje

 14. Knut Erik Nordby sier:

  Takk for synspunkter på ringeaksjonen. Meningsutveksling er bra.

  Til alles orientering kan jeg bekrefte at ringeaksjonen er i gang, og at dette er etter avtale med velforeningen og Pihl. Svarene vi har fått på ringeaksjonen så langt er allerede oppløftende for oss som vil ha strøm. Vi får både klare ja-svar, klare nei-svar og flere som er i tenkeboksen og egentlig ønsker strøm, men som det ikke passer for akkurat nå.

  De som svarer ja nå, men ikke svarte i første omgang, får en ny mulighet til å sende inn tilsvarende skjema som ble brukt i den første undersøkelsen. Dette er det viktigste å få svar på da det er 50% ja som utløser et eventuelt utbyggingsvedtak.

  Når vi først er i kontakt med hytteeierne bruker vi altså anledningen til å lodde stemningen, slik at de som er villig til det kan si sin mening. Det er selvsagt ingen som bør svare mer enn de selv ønsker, men med dette får vi et bedre bilde av hva hytteeierne faktisk mener, og det var vel i utgangspunkt en del av hensikten.

  Norge er full av folkeaksjoner av alle mulige slag. Dette er en av dem, og den er fullt lovlig. At det finnes meningsmotstandere som ikke liker aksjonen er ingen overraskelse og det må vi leve med. Hvem som er hytteeiere og festere er ingen hemmelighet, det kan hvem som helst skaffe seg rede på.

  Aksjonen kunne selvsagt vært utført på en annen måte, men det var denne som ble valgt, blant annet fordi den går raskest og gir svar på det kritiske spørsmålet om et 50% flertall eller ikke. Dersom Eidsiva skal ha mulighet til å komme i gang i år (som kanskje kan være en mulighet) må dette gå mye raskere enn det ville gjort om vi skulle startet hele spørreaksjonen på nytt. Rask fremdrift syns jeg er et poeng i seg selv.

 15. Knut Erik Nordby sier:

  HVORFOR VIL VI HA STRØM?

  Dette har vi idag
  De fleste som bruker hytta året rundt ønsker å ha strøm, og de fleste har antagelig et 12 V solcelleanlegg som kan gi lys og strøm til radio, TV og enkelte andre apparater. I tillegg kan et 12V anlegg gi nok strøm til drift av en parafinovn, f.eks av typen Cami eller tilsvarende som man kan ”ringe hytta varm” med før man kommer opp.

  Mange har i tillegg et bensin eller dieseldrevet strømaggregat, som både kan brukes til å lade solcellebatteriet, og til å levere 230V til spesielle kontakter inne i hytta. Det finnes også invertere som kan omforme 12V strøm til 230V strøm, men da tappes batteriene raskt.

  Mange har komfyr, kokeplater og kjøleskap som driftes på gass.

  Det finnes også moderne toalettløsninger som kan gå på gass og tennes med 12V strøm. Gassforbruket for disse toalettene er høyt. (Vakumtoaletter av typen Jets blir ikke tillatt i vårt område, verken med infiltrasjonsanlegg eller tett tank. Dette kunne gått på 12V)

  Sist vinter var lang og kald, og mange av oss opplevde store problemer med egen strømforsyning.

  INVESTERINGS- OG DRIFTSERFARINGER MED DAGENS LØSNING
  Her er noen investerings- og driftserfaringer fra min egen hytte hvor utstyret ble installert i 2004. Dette omfatter 120W solcelleanlegg med regulator, 4 batterier med en kapasitet på til sammen 500 Ah, batterilader, 230 V strømaggregat, Cami parafinovn med utvendig 200 l tank, gassanlegg i utvendig skap med omskifter, kjøleskap, stekeovn og kokeplater som går på gass. Snurredass med lufting og vindvifte. Pris for utstyr med montasje var godt over 100.000 kr. I tillegg kom elektrikerarbeider utført av godkjent installatør.

  Den første tiden var det stadig problemer med at spenningen på batteriene falt raskt, særlig vinterstid. Flere forskjellige elektrikere feilsøkte anlegget uten å finne feil, men gratis var det ikke. Jeg endte med å bytte alle batteriene etter 3 år. Nye solcellebatterier er rådyre. Så måtte batteriladeren byttes da den gamle laderen ikke klarte å trykke strøm inn på de nye batteriene. Pris ca 5.000.

  Vi er på hytta hver jul og mye utover hele vinteren. Da er det korte dager og lite solkraft å få inn på anlegget. Kulda gjør at batterikapasiteten er kraftig redusert og det blir vanskelig å få start på aggregatet. Vi måtte kjøpte et ekstra strømaggregat (ny investering) for å ha et bærbart i reserve.

  Det første aggregatet vårt stoppet i 2007. Servicetekniker klarte ikke å få det i gang igjen slik at det måtte demonteres og sendes til Oslo for reparasjon. Det kom tilbake med samme feil. Etter en ny tur til Oslo ble dette aggregatet gitt opp og leverandøren gav oss et nytt. Selv om vi fikk nytt aggregat kostet dette både tid, penger og ergrelser.

  I kuldeperioden i vinter stanset Camien ved to anledninger pga for lav spenning. Batterikapasiteten falt raskt i kuldeperioden. Samtidig frøs snurredassen fast og lot seg ikke snurre før jeg hadde gravd meg gjennom store hauger med snø og kommet til faenskapet fra utsiden. Snurredassene er i tillegg svakt konstruert (glassfiber) og drar seg skjeve, fryser igjen i lufterøret , lukter vondt og er i det hele tatt ikke særlig vellykkede og driftsvennlige konstruksjoner.

  I tillegg til alle tekniske problemer er det ganske strabasiøst å drasse gass, parafin og bensin gjennom snøen og frem til hytta vinterstid.

  HVA BLIR ANDERLEDES MED NETTBASERT STRØM?

  Kort oppsummert ser jeg følgende fordeler:
  1. Strømforsyningen blir sikker og uavhengig av årstid.
  2. Strømmen blir av bedre kvalitet og med mindre svingninger enn det som de fleste aggregater leverer (unntatt de dyreste) og kan trygt brukes til f.eks PC.
  3. Utstyr beregnet på 230V-anlegg er mye vanligere enn utstyr beregnet på 12V eller gass. Det er derfor gjenomgående rimeligere i innkjøp.
  4. Flere kan bruke hyttene sine hele året, uavhengig av alder, teknisk kompetanse, fysisk form og avstand fra brøytet bilvei.
  5. Du kan stole på at ”Ring hytta varm”-løsningen fungerer, også midt på kaldeste vinteren
  6. Du kan installere en moderne, luktfri, velfungerende toalettløsning med forbrenningskammer som går på 230V strøm, som du slipper å grue deg til å tømme, og som har en meget enkel installasjon.
  7. Du slipper å høre aggregat-dur og kjenne eksoslukt fra eget og naboens strømaggregat.
  8. Du sliper å bruke mye tid på å være teknisk vaktmester, og du kan bruke mindre penger på service og vedlikehold av utstyr som i praksis viser seg å være ganske sårbart.
  9. Du kan få varme på i flere rom før du kommer opp og derved øke komforten på vinterstid enda mer.
  10. Hytta di stiger betydelig i verdi

  Dersom du allerede har gjort investeringer i utstyr som er beregnet for parafin, gass eller 12V strøm, kan du i mange tilfelle fortsette å bruke dette utstyret. Camien kan fortsatt gå på 12V, bare du setter en trafo i mellom ovnen og 230V uttaket, gasskjøleskap kan ofte gå på både gass og strøm, en del annet utstyr, f.eks mange radioer, kan med et håndgrep skiftes over fra 12V drift til 230V drift.

  Anleggsbidraget på ca 50.000,- kr som skal betales til Eidsiva kan fort bli et lite beløp sammenlignet med hva det koster å etablere og drifte sine egne kraftverk. Dessuten blir kvalitet, sikkerhet og komfort mye bedre, du får mer fritid og forstyrrer ikke naboen med forurensende lyd og lukt.

  OPPFORDRING
  Send inn spørreskjema og kryss av for ønske om strøm jo før jo heller!

 16. Tone Mikkelsen sier:

  Jeg støtter Terje Hollingsæter sitt utspill. Det bør absolutt utarbeides et spørreskjema som får med seg flere sider av dette med strøm til hytteområdene som hører innunder EAK vel. At en gruppe som ivrer for strøm skal ringe rundt til dem som ikke har ønsket å svare på undersøkelsen, virker særdeles uprofesjonelt. Det er også med på å underkjenne disse hytteeiernes integritet.

  Det videre arbeidet bør utføres på en nøytral måte. EAK vel bør fortsatt stå som initiativtakere til videre undersøkelser i strømsaken, ikke enkeltpersoner som kun ønsker å kjempe for sin mening. Jeg tror de som kjemper for strøm, ville satt svært liten pris på om enkeltpersoner som er i mot strøm, startet en ringerunde for å sikre seg stemmer til støtte for sin mening.

  Videre er det svært betenkelig at Pihl offentliggjør lister med navn og annen informasjon over personer som valgte å ikke svare på spørreundersøkelsen. Resultatet fra undersøkelsen skulle vel behandles anonymt slik det er vanlig å gjøre det?

 17. Terje Hollingsæter sier:

  Veldig positivt initiativ fra Knut Erik Nordby med flere.
  Jeg er veldig for strøm men for å ta hensyn til alle foreslår jeg at svarskjema som legges ut på hjemme side inneholder mer en et svar alternativ, f.eks; ønsker ikke strøm, ønsker ikke strøm men har ingen motforestillinger mot at det blir bygd ut, ønsker strøm nå, ønsker strøm og vil knytte oss til i løpet av de neste 5 årene, har ikke tatt stilling til strøm/ikke strøm. Tror det er viktig for ”husfreden” at alle får svart og at svarprosent blir høyest mulig uavhengig av hvor mange som ønsker strøm.

  mvh
  Terje Hollingsæter
  inngift Aksjøen

 18. Tone Mikkelsen sier:

  Skal denne gruppen bare promotere strøm til området ELLER skal den enkelte hytteeier som blir oppringt, få to alternativer å svare på? Hva ønsker de: strøm eller ikke strøm? Eller er tanken at ringegruppen skal promotere strøm som det beste alternativet for EAK vel?
  Er det ingen som har motforestillinger mot en slik ringerunde?

 19. Per-Erik Kjellesvik og Gunnhild Weiseth sier:

  Dette er veldig bra! Det er så flott at noen engasjerer seg ut over sine egne interesser. Vi vil være med å ta et ansvar for Aksjøen spesielt. Vi sender en egen henvendelse på akkurat det på mail.

 20. Knut Erik Nordby sier:

  Vi behøver ikke bli strømløse i vårt område – Det er opp til hytteeierne å bestemme!

  Etter innlegget fra Per Fineid har jeg vært i kontakt med både ham og velformannen vår, Thore Ødegårdstuen.

  Det Fineid har poengtert i sitt svar til velforeningen er at spørreundersøkelsen ikke gir noe grunnlag for å si at det er flertall for å legge strøm i området. I telefonsamtale med meg i dag sier han også at det heller ikke er noe grunnlag for å konkludere motsatt. Dette fordi spørreundersøkelsen bare ba om svar fra de som ville ha strøm nå for å kunne være med på å utløse et byggevedtak fra Eidsiva. Andre svaralternativer var det ikke lagt opp til i spørreundersøkelsen.

  Sannsynligvis er det derfor en ganske stor gruppe som har forholdt seg passive denne gangen, men som på litt sikt mest sannsynlig kommer til å bestille strøm hvis det kommer i området. Dette er en klar erfaring fra andre hytteområder som har vært i samme situasjon som oss tidligere.

  Den gruppen som er direkte motstandere av strøm er sannsynligvis ganske liten, men så lenge spørreundersøkelsen ikke har kartlagt dette, ønsker Pihl å være forsiktige og ta det standpunkt at det må være dokumentert et flertall for strøm før Pihl vil gå inn for dette. Pihl har altså ingen motforestillinger til at det kommer strøm inn i området, men krever på samme måte som Eidsiva et flertall på minst 50 % før utbyggingen kan igangsettes .
  Da er det opp til oss hytteeiere å mobilisere tvilere og etternølere for å oppnå dette flertallet.

  På Kuåsen, som vil være første utbyggingsetappe, mangler det bare 7 ja-stemmer, mens det på Elgåsen mangler 28 og på Aksjøen 16. Fineid bekrefter at for Pihls del kan utbyggingen starte på Kuåsen når 50 % oppslutning er oppnådd der, selv om det ikke skulle være 50 % totalt for hele området. Med en rask mobilisering på Kuåsen kan denne utbyggingsetappen kanskje komme i gang allerede i 2010. Elgåsen og Aksjøen har derved litt mer tid på seg til å mobilisere nok ja-stemmer for etappe 2 og 3.

  Fineid har sendt meg navn og adresseliste for alle hytteeierne i området, med avmerking av hvem som har svart på spørreundersøkelsen. Jeg har derved oversikt over hvem som ikke har svart, og et godt utgangspunkt for å ta kontakt med alle disse for å mobilisere flere til å svare. Arbeidsgruppen som vi har opprettet vil ta fatt i dette allerede fra neste uke (uke 17). Vi starter på Kuåsen, men prøver etter hvert å komme i kontakt med de fleste i alle områdene. Det vil nok ta litt tid, men er forhåpentligvis verdt innsatsen.
  Vi er selvsagt optimister og tror at det skal gå greit å mobilisere det nødvendige flertall. Vi vil derfor også ta kontakt med Eidsiva for å prøve å komme i gang med planlegging og forberedelser for utbygging.

  VI TRENGER OGSÅ MER HJELP FRA ALLE DERE SOM VIL HA STRØM

  1. Vi oppfordrer alle som vil ha strøm til å snakke med hyttenaboen om saken. Kanskje er nettopp din hyttenabo en av tvilerne eller etternølerne som kan la seg overbevise.
  2. Fra alle hytteområdene vil vi gjerne ha kontakt med andre som ønsker å gjøre en aktiv innsats, og som kan tenke seg å være med på en mobiliseringsdugnad, f.eks i form av en ”ringe rundt”- aksjon. Vi har foreløpig ingen deltager fra Aksjøen og etterlyser entusiaster herfra. Fra Elgåsen, der det er flest hytter, er det også ønskelig at flere enn meg kan bli med på en ”ringe”-dugnad. På Kuåsen haster det mest, så også der er det fint om noen flere melder seg.

  De som vil være med på dugnaden kan kontakte meg (Knut Erik Nordby) på tlf 952 73 048 (legg igjen beskjed på svareren hvis jeg ikke tar telefonen), eller på e-mail: kgloemm@online.no.

  De som melder seg på ”ringe”-dugnaden skal få ringelister av meg slik at de som er blitt oppringt én gang skal slippe å bli oppringt flere ganger.

  De som bestemmer seg for å si ”ja” til strøm må bekrefte dette med å sende inn det samme skjema som ble brukt i spørreundersøkelsen. Skjema sendes til Pihl, adressen står på skjema.

  Mange har sikker mistet skjema. Da skal de få tilsendt nytt skjema av oss, eller hvis de har tilgang på internett kan skjema hentes på hjemmesiden til birkebeinern.no (skjema vil bli lagt ut).

  Mvh
  Knut Erik Nordby
  (Elgåsen)