Vil bestride serviceavgiften

Jeg viser til mottatt regning på «Serviceavgift», deres faktura nr. 34219.
Denne faktura bestrides, er ikke bestilt eller avtalt og vil derfor ikke bli betalt.

Grunnene til dette er blant annet følgende:

 • Det mangler fremlagt juridisk dokumentasjon på at Pihl har rettmessig grunn til å kreve inn en slik avgift.
 • Pihl er her i en monopolsituasjon og må derfor opptre tilsvarende. Regnskapet til Pihl har de senere år vist et betydelig overskudd på over 25 millioner og et utbytte på over 12 millioner i 2016. Noe som er en kraftig økning fra året før.Hytteeierne har investert anselige beløp på bygging og vedlikehold av sine hytter. Dette har bidratt til at Pihl sine eiendommer på Sjusjøen område i dag har blitt betydelige mere verdt enn om ikke disse investeringer var blitt gjort. Dette faller nå svært positivt ut for eierne av Pihl.
 • Det mangler en dokumentasjon på at Pihl sine utgiftene til vedlikehold av felles infrastruktur, er i harmoni med de totale inntekter Pihl allerede har og hva alle de nye Serviceavgiftene vil kunne bli.
 • Hvordan kunne Pihl klare seg uten denne Serviceavgiften i alle tidligere år ? Utgiftene til felles infrastruktur kan umulig har steget mere enn de økte inntektene Pihl har på økte festeavgifter, bomavgifter. Regnskap og dokumentasjon må fremlegges.
 • Det betales i dag en bomavgift hele vinterhalvåret for dekning av kostnadene til brøyting. Annet vedlikehold av veinettet skal derfor være minimalt halve året. Dokumentasjon på at dette er tatt hensyn til, mangler.
 • Dokumentasjon på at kostnadene til vedlikehold og drift av vannforsyning på f.eks. Kuåsen, er i tråd med det beløp man her forsøker å kreve inn.
 • Innkreving av avgift til løypepreparering, er ikke dokumentert i harmoni med det som allerede betales inn fra hytteeierne, direkte eller via medlemskapet i Sjusjøen Skiforening.
 • Fri ferdsel i utmark, er en viktig lov vi har i Norge. Derfor kan ikke Pihl på et generelt grunnlag kreve inn penger for opparbeidelse og vedlikehold av stier o.l. Kostnadene her må dekkes av frivillighet, og da f.eks. gjennom de forskjellige velforeninger.
 • Hva er begrunnelsen på at man prøver å kreve inn et høyere beløp på «Hytteveg» på Kuåsen enn på Elgåsen ? Som da tross alt benytter mere av vegnettet ?
 • Posten «Div.» er ikke dokumentert, hva skal den dekke?

Kopi av dette brevet er sendt:
Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen vel.

 Mvh

Leif Taaje
Kuåsen 68
Privatadr. Hunesveien 65
1910 Enebakkneset

 

Debattinnlegg

2 svar til “Vil bestride serviceavgiften”

 1. Reidun Nyland sier:

  De siste årene har det blitt oppkjørt skispor med snøskuter fra bommen på Elgåsen til den oppkjørte hovedløypa. Dette har vi satt stor pris på, og håper ordningen fortsetter. Det ser ut til at en fortsatt kan komme fram uten å måtte krysse veger som er brøytet, og det vil jo være en stor fordel. (For ordens skyld mener jeg ikke løypa som kommer ned ved pumpehuset, men selvfølgelig fint om også denne blir kjørt.) Håper styret kan ta opp dette da det betyr mye for mange.

 2. Nina Engen sier:

  Meget bra. Jeg ønsker også å bestride denne avgiften. Leif Taaje; kan jeg «stjele» noen av dine innspill i brevet til bruk i mitt eget brev?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *