Nytt brøyteopplegg for 2018/2019

Fra og med kommende sesong vil det bli iverksatt et nytt system for brøyting i ditt hytteområde. Dette er et opplegg utarbeidet i samarbeid med EAK Vel , Sjusjøen Vel, Storåsen AS og Pihl AS. Vi minner om at brøyteopplegget er en frivillig ordning, men bare de som har brøyteavtale kan kjøre helt inn til hytta. Uten inngått brøyteavtale er det ikke tillatt å kjøre bil innover stikkvegene. Da skal parkering langs hovedveg benyttes.

Brøytingen blir i år styrt gjennom en egen nettside hvor hytteeierne må melde sin ankomst senest 12 timer før ankomst. Denne ordningen er kommet i stand for å spare miljøet, maskiner, utstyr og mannskap. Dette vil bli mer rettferdig både for hytteeiere og entreprenør i forhold til betaling av brøytingen.
For å registre første gang: http://ht123.no/arrival
For å melde ankomst: https://hyttetjenester.net/arrival

Fremgangsmåte.

Hytteeier vil få tildelt en egen bruker til nettsiden via SMS.

Prisliste brøyting 2018/2019 alle priser er inkl. mva

Pris for å sette brøytestikker er 250,- + 12,50,- pr. stikke

Fastpris 3800,- Sjusjøen, 4300,- innenfor bom på Storåsen, Inkluderer 20 turer.

Pris avhengig av område. Fastpris for brøyting vil komme som forskuddsbetaling i forkant av sesong og inkluderer 20 turer. Ved å betale denne er du påmeldt ordningen. Om det ikke betales vil ikke brøyting iverksettes. En tur er hver gang vi må foreta brøyting av hytta, om det er meldt tur eller vedlikehold. Med vedlikeholdstur menes brøyting ved store snøfall og eller drivsnø pga vind. Ca 20cm i vegen. Vedlikholdsbrøyting bestemmes av Storåsen AS. Om det meldes ankomst da det ikke er behov for brøyting vil ikke hytteeier belastes for tur heller.

• Pris pr. tur er 150,- (SJUSJØEN) 170,- (INNENFOR BOM) (etter 20 turer)

Inkluderer påmeldte turer og vedlikeholdsturer.

Pris pr. tur som er meldt for sent , merkostnad på 250,- i tillegg
Alt meldt under 12 timer i forkant.

Utrykning 1200,- for første time deretter 1000,- pr. time. MINDRE ENN 2 TIMER TIL ANKOMST
Når hytteeier melder fra når de er på veg / står ved hytta. Meldes det fra for sent kan en ikke regne med at det er brøytet ved ankomst.
• Ureglementert kjøring uten avtale vil kunne medføre
gebyr 750,-
• Snørydding utover dette etter avtale og egne satser.
• Tjenester utover fastpris godkjennes av hver enkelt i appen/nettside.

Det kan oppstå hindringer hva gjelder vær / teknisk svikt som kan hindre jobben vår. Dette vil da varsles på SMS.
Vi holder fremdeles på å arbeide med appløsningen, og ber om forståelse om eventuelle endringer underveis.

Ny vurdering taes i sammarbeid mellom Vel foreninger, Pihl AS og Storåsen AS etter endt sesong.

ALLE HYTTER SKAL MERKES MED HYTTENR GODT SYNLIG FRA VEG!
Har dere endres brukerinfo send opplysniger til
firmapost@storasen.no
Navn: Hyttenr/område: Gårds og Bruksnr hytta: Tlf: Adresse:

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *