Phil i utakt med sine kunder

Phil i utakt med sine kunder

Som hytteeiere, og dermed Pihls stamkunder, forventer vi at Phil skal opptre som den store og profesjonelle aktøren de faktisk er. Vi har forståelse for at de driver business og tjener penger, men vi forventer at de skal opptre ryddig og skikkelig. Den erfaringen vi som velforening sitter med, er at «nye Phil» viser seg å være en helt annen aktør enn den vi forventer at de skal være.

Pihl med stadig nye avgifter

Når Phil har planlagt og er klare for å innføre nye avgifter eller øke prisene – kaster de ut en påstand om at de har rett til å gjøre det de gjør – tett etterfulgt av en faktura til den enkelte hytteeier. Dette gjøres i et så høyt tempo at vi som hytteeiere ikke rekker å reagere, eller protestere. Når vi har stilt spørsmål til Pihl om de nye avgiftene, har vi i likhet med mange andre ikke fått svar, og når Phil etter purringer og mye venting endelig svarer, er det som oftest med repetisjoner av den påstanden de har framsagt tidligere.

Norge er kjent for å ha et godt lovverk som skal regulere de fleste forhold mellom grunneiere og festere/hytteeiere. Flere velforeninger og enkeltpersoner i Ringsakerfjellet har fått utredet berettigelsen av Pihls krav, men uten at det, så langt vi i Øyungen vel kjenner til, har ført til klare svar på om Pihl faktisk har krav på denne avgiften.

Pihl viser ingen vilje til samarbeid

Phil har opplyst at de har vært bistått med tung juridisk kompetanse i vurderingen av serviceavgiftens berettigelse. Vi hadde derfor forventet at Pihl ville stille seg positiv til vårt forslag om et samarbeid om en rettslig prosess for å få avklart de spørsmål vi som hytteeiere ønsker å få svar på. Da det er grunneierne som innfører den nye avgiften, og slik skaffer seg store, nye årlige inntekter, foreslo vi at kostnaden med en rettslig avklaring skulle dekkes av grunneierne.

Fordeling av kostnadene

Summen som ville medgå til en slik prosess ville være svært beskjeden sett i forhold til de nye inntektene som Pihl og grunneieren får inn gjennom avgiften. Dersom det juridisk sett er så klart som Pihl hevder ville avklaringene skape nødvendig og etterlengtet ro rundt disse spørsmålene, både for grunneierne og for oss som hytteeiere. Samtlige velforeninger stilte seg bak vårt forslag. Pihl, sammen med de øvrige grunneierne i Ringsakerfjellet avviste blankt dette forslaget.

Øyungen vel så etter dette avslaget ingen annen mulighet enn selv å gå til sak mot Pihl for å få avklart lovligheten av Pihls praksis for de ulike typer kontrakter vi som hytteeiere har med Pihl.  Vi ønsker enkelt sagt å få en rettslig avgjørelse på om grunnlaget for fakturaen om serviceavgift er rettmessig. Har Phil rett til å kreve inn beløpet på den utsendte faktura er alt greit, har de ikke rett på denne summen må de trekke fakturaen tilbake og tilbakebetale hytteeiernes innbetalinger, eller deler av disse. 

Velforeningene står samlet

Vellene i fjellet, som til sammen representerer ca 4000 hytteeiere, har stilt seg økonomisk bak oss i denne saken. Samarbeidet velforeningene i mellom har vært svært godt, og dette har vært en forutsetning for at vi nå kan få spørsmålene rettslig avklaret. At alle bidrar gjør den økonomiske belastningen blir liten for den enkelte. I Øyungen Vel håper vi fortsatt at Pihl vil komme på andre tanker og inngå i et samarbeid i den videre prosessen.  

Annen relevant artikkel her: 

Når vi nå ser at flere og flere ellers rolige og reflektertehytteeiere blir sinte, slår seg sammen, skriver leserbrev og møter opp i«protest-møter» er det ikke bare på grunn av prisøkninger og nye avgifter. Deter nok vel så mye fordi hytteeierne føler seg dårlig behandlet, ignorert og overkjørt.Fortsetter Phil å utvikle seg i denne retningen er det stor fare for at deres stamkunderogså endrer atferd og begynner å opptre mot Pihl som Pihl opptrer mothytteeierne, som deres motpart. En slik utvikling vil forringe kvaliteten påhyttelivet, og gå utover omdømmet til Ringsakerfjellet som helhet. En slik utvikling gagner ingen!

Vegard Strøm og Anborg Bogsti
Øyungen vel

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *