Pihl har bestemt at det ikke blir strøm nå

SPØRREUNDERSØKELSE OM UTBYGGING AV STRØM
KUÅSEN – ELGÅSEN – AKSJØEN
Vi viser til spørreundersøkelsen som er foretatt i vinter. Undersøkelsen var tatt inn i Birkebeineren med svarfrist 15 mars 2010. Vi ble enige med velforeningen om å utsette opptellingen til etter påske. Pr 23.04.2010 var resultatet som tidligere offentliggjort, en interesse mellom 37 og 45 % i feltene. I henhold til forutsetningene i undersøkelsen var det ikke flertall for utbygging.
I etterkant har interessenter for strøm arbeidet for at flere skulle melde seg, og vi har gitt fra oss resultatet fra undersøkelsen til vellet og denne gruppen. Utgangspunktet for Pihl var at det var viktig å få klarhet i hva hytteeierne mener. I ettertid har det kommet reaksjoner fra hytteeiere både på at et anonymt materiale er frigitt, at det foretas ringerunder etter fristens utløp med et offentliggjort resultat, og at ringerunder oppfattes som en uriktig omkamp. Pihl beklager at dette har blitt en ubehagelig opplevelse for flere hytteeiere, og erkjenner at materialet ikke skulle være frigitt på denne måten.
Det har etter 23.04 kommet noen flere påmeldinger for Kuåsen, med en tilslutning i dette området på like i overkant av 50 %.
Man står da med et resultat pr 23.04 som ikke går for utbygging av strøm. Samtidig har det som følge en aktiv innsats fra de som ønsker strøm kommet inn totalt ca 50 % interessenter på Kuåsen. Dette oppfattes av flere som en omkamp etter fristens utløp. På grunn av prosessens forløp og for at ikke denne saken skal skape langvarig strid i området vil vi ikke sette i gang utbygging på et slikt grunnlag.
Det vises også til velforeningens syn på saken.
Med dette forløpet og de reaksjoner som har kommet finner vi at det riktige for området og hytteeierne nå er følgende:

1. Avstemmingsresultatet pr 23.04. legges til grunn. Dette var resultatet ved fristens utløp.

2. Det gjennomføres en ny undersøkelse om strømsaken der det gjøres et grundigere forarbeid i forhold til spørsmålsstillingen og i forhold til behandling av svarene. Likedan må både tilhengere og motstandere av strøm kunne presentere sine argumenter på forhånd for hytteeierne. Det settes en endelig svarfrist.

3. Resultatet fra 23.04 legges til grunn i minimum ett år. Ny undersøkelse vinteren 2010-11, eller annet senere tidspunkt i samråd med vellet.
Vi tror dette vil være beste framgangsmåte i den situasjonen man nå er i, både for tilhengere og motstandere av strøm.

Med hilsen
Pihl AS
Per Fineid

Debattinnlegg;

31 svar til “Pihl har bestemt at det ikke blir strøm nå”

 1. Knut Espen Bryhn sier:

  Er veldig spent på utfallet av møtet, måten dette blir behandlet på fremstår for meg som en stor vits. At det av Nordby antas at ca 70% er for strøm er jeg helt overbevist om at er riktig. Jeg er en av de som ringte rundt og ikke en eneste en person møtte meg med sure miner selv ikke de som var i mot, her var det bare hyggelige samtaler og saklige diskusjoner. Denne saken kan ikke hales ut lenger, nå må det innses at det er flertall for strøm. Politiske beslutninger og enorme markedsbudsjetter over hele kloden baseres på lang tynnere grunnlag enn det vi allerede har.

  Jeg har også signalisert min interesse for å stille som kandidat til styret, og kommer til å sende inn «søknad» asap.

  Mvh
  Knut Espen Bryhn
  171, Elgåsen

 2. Geir Andreassen sier:

  Hei

  Hvordan får vi vite utfallet av møtet i går, blir det ny unnersøkelse?

  Geir

 3. Ragnar Madsen sier:

  Ja, kveldens møte bør være mer offensivt enn tidligere. Når antall ja ligger mellom 35%-50% av samtlige hytteeiere er det logisk hvilken vei dette bærer.
  Derfor må Philske og EAK bare starte opp med strømprosjektet.

 4. Inger Marit og Alex Borch sier:

  Vi fikk første gang høre om undersøkelsen da vi bli oppringt etter at den opprinnelige svarfristen hadde løpt ut. Dette tyder på at det var klare mangler ved gjennomføringen av den opprinnelige spørreundersøkelsen, som dermed viste en lavere interesse for strøm enn det reelt var. Når nå manglene ved den opprinnelige spørreundersøkelsen er avdekket og avhjulpet og dette viser et flertall for strøm i hvert fall til Kuåsen, finnes det ingen gode grunner til å utsette dette arbeidet ytterligere.

  Vi håper derfor som flertallet at dagens møte har gitt positive resultater.

  Mvh Inger Marit og Alex Borch
  Kuåsen 23

 5. Geir Andreassen sier:

  Hei

  Jeg for håpe etter dagens møte med Pihl at det blir strøm innover fjellet.
  Vi venter spent på resultatet.

  Geir

 6. Morten Dagre sier:

  Det er positivt at styret innkaller partene i strømsaken til et «uformelt samtalemøte». For at et slik møte skal ha noen effekt ut over muligens å roe gemyttene, er det imidlertid nødvendig at møtet munner ut i konkret handling. Dersom EAK-medlemmenes tillit til styret skal gjenopprettes er det nødvendig at styret endrer sitt tidligere standpunkt, og respekterer at det nå er et flertall i området som utgjør byggetrinn 1, det vil si Kuåsen, som ønsker strøm. Det samme bør Pihl gjøre.

  Jeg registrerer for øvrig at Pihl i løpet av de siste årene har gitt klarsignal for utbygging av strøm både i den delen av Storåsen som tidligere manglet dette, samt i lia opp mot Lunkevannet. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke også vi som befinner oss på «feil side» av Kroksjø-demningen nå kan få strøm.

  Morten Dagre, Kuåsen

 7. Ragnar Madsen sier:

  Nytt møte er lovende.Sannsynligheten for at antall tilhengere øker ved å kjøre purrerunde samt varsle at man igangsetter er meget stor. Den presenterte pris for tilføring fram til hyttedør er ikke avskremmende. Mange hytteeiere i området ser at dette er en god investering.
  Sjusjøen har utviklet seg til å bli et av de mest populære hytteområder, for de som elsker «bortoverski». Stedet yter stor popularitet fordi man stadig har hytteeiere fra alle samfunnslag, fra mange steder på Østlandet – et avslappet miljø og jeg tror man vanskelig finner noen hytteormåder der hyttene blir benyttet så ofte.grunnen er selvfølgelig at vi trives på hyttene.
  Strøm er avgjørende for å sørge for rekrutteringen og er en naturlig del av utviklingen, men det er selvfølgelig viktig at vi holder på det uberørte, enkelheten – alle er vel enige om at vi ikke ønsker Hafjelltilstander. Det er en oppgave Philske må ivareta. vi ser fram til et godt møte 31.mai.

  Ragnar Madsen, hytte 96 Elgåsen

 8. Styret sier:

  Samtalemøte om strømsaken.
  Styret i EAK Vel har registrert stort engasjement og mange innlegg om strømsaken, Styremedlemmene har hatt løpende, uformelle samtaler om diskusjonen på nettet og det som har kommet fram.
  Det har vært ytret ønske om at partene møtes. Styret har derfor innkalt til et uformelt samtalemøte om saken med Per Fined fra Pihl og Knut Erik Nordby mandag 31. mai.

  Styret

 9. Jon Andreassen sier:

  Hei

  Etter alt det som blir skrevet og sagt om saken, har jeg mistet tilliten til både EAK og Pihl.
  Dette er rett og slett en stor skandale! Det er bare en ting å gjøre. Pihl! Nå må dere rette dere etter flertallet, strøm kommer det innover fjellet før eller senere, det er bare snakk om tid. Hvorfor ikke gjøre dette først som sist?? Jeg skal skriftelig sende inn ønske om strøm nå. Jeg er en av de mange som ikke fikk mulighet til og svare på forespørsel om strøm.
  Det må da gå an å sende en så viktig sak per brev. Neste gang det er spøreunnersøkelse må vi vel lese oss frem til det i se og hør.

  Jon Andreassen
  Elgåsen hytte nr1

 10. Ragnar Madsen sier:

  Etter å ha lest seg gjennom de mange innlegg blir det mer og mer klart at hele denne undersøkelsen jo må være en fiasko. Og det er ikke den første.Vi har hatt tidligere avstemning om brøyting av vintervei. Her ble det masse diskusjoner, mye pga at undersøkelsen var uprofesjonelt gjennomført.
  Såvidt jeg forstår er kravet her at mer enn 50% skalvære for strøm. Det synes klart at ubesvart ikke teller med. Det er jo intet mer enn fantastisk! Med denne regelen må arrangøren sørge for at alle hytteeiere besvarer, først da får man et presentabelt resultat. Alternativt må antall ubesvart sees bort fra. Det sier seg selv at dette er svært vanskelig å få svar fra 100%, altså er det svært vanskelig å nå 50%. Man kan mistenkes til å tro at arrangøren egentlig ønsker at det blir utfallet, mao man ønsker ikke å få flertall for strøm.
  Man ønsker ikke strøm i vårt område. Uansett viser tallene at det nå er grunnlag for å starte opp, antall tilhengere har økt dramatisk og for de fleste er det klart at denne andelen bare vil øke. Eller er Philske og andre helt mistet kontakten med omverdenen? Samfunnsutviklingen sier strøm, her har man sågar en av landets største hytteområder med tett bebyggelse og utstrakt weekendbruk. Bedre veier gjør tilgjengligheten stadig enklere. Men vi skal ikke få komme fram tilgod og varm hytte og kunne nyte den komfor som er vanlig i andre tilsvarende hytteområder. Mange eldre mennesker har også hytte i området. Skal ikke de gis anledning til å nyte noen flere år i sitt paradis, med strøm. Uten strøm kan man ikke bo som gammel i vårt hytteområde. Det blir for tungvint.
  Etter å ha fulgt med på utviklingen i andre hytteområder i Norge kan det ikke herske tvil om at vårt hytteområde skiller seg dramatisk ut med tanke på oppgradering, modernisering,kreativitet etc. – i negativ retning. Hverenklet av oss er imidlertid flinke til å moderneiser og vedlikeholde hytta, og vi bruker den ofte.
  Vi ber nå om at Philske ta tar tak i dette og iverksetter utbygging med Eidsiva. Den gjennomførte undersøkelse bekrefter at grunnlaget er der. Da må vi som hytteeiere og skattebetalere forvente handling og det nå!

 11. Per-Erik Kjellesvik sier:

  Utviklingen og beslutningen fra Pihl og styret i EAK i strømsaken er overaskende. Slik jeg opfatter det er det vel enighet om at spørreskjema og gjennomføring av undersøkelsen ikke er gjennomført på en måte som gir klarhet i saken. Vi har jo i tillegg ett styre i EAK som vel relativt tydelig står imot et flertall av medlemmene i denne saken. Dette skal altså resultere i at det skal ventes i minst ett år før dette tas opp på nytt? Hva med å ta umiddelbar konsekvens av en feilaktig gjennomført undersøkelse å sende denne ut på ny? Dersom styret i EAK ikke ønsker å arbeide for medlemmenes syn bør det vel inkalles til ekstra ordinert årsmøte med valg av nytt styre som kan representere på en demokratisk måte. Det viktigste må vel være å få frem hva et flertall ønsker så snart som mulig og deretter ta videre beslutning om fremdrift. Tidsplan for videre prosess fra Pihl og Styret fremstår som en beslutning uten bred oppslutning og er vanskelig å forstå.

 12. Morten Dagre sier:

  Jeg støtter Knut Erik Nordby som har sagt seg villig til å stille som kandidat til styret ved neste valg. Etter det som har skjedd er det åpenbart at det sittende styret må få avløsning. Vi kan som forening ikke leve med å ha et styre som ikke respekterer hva flertallet mener. Og flertallet på Kuåsen har talt: De ønsker strøm, og de ønsker det NÅ.
  Et nytt styre bør snarest gå løs på strømsaken, og påvirke både Eidsiva og Pihl til å gi grønt lys for en utbygging.
  Jeg forstår for øvrig ikke hvorfor det er slik at Pihl har det avgjørende ordet i denne saken. I nye boligfelt legges det inn strøm selv om en lokal gårdbruker eller annen grunneier er i mot legging av strømkabler. Kan noen svare meg på hva det er som hindrer Eidsiva i starte utbygging selv om Pihl setter seg på bakbeina? Det økonomiske grunnlaget for å bygge ut er jo til stede, i og med at mer enn halvparten av hytteeierne på Kuåsen har sagt ja til å betale.

 13. Simen Bostrøm Rud sier:

  Hemmelig spørreundersøkelse

  Som hytteeier i Aksjøen reagerer jeg på at den gjennomøførte spørreundersøkelsen, som nå utgjør hele beslutningsgrunnlaget for styrets avgjørelse, bare ble tilfeldig presentert i et nummer av Birkebeineren. I en så viktig sak hadde jeg forventet at alle berørte hytteeiere minst ble informert og invitert til å delta i undersøkelsen i et selvstendig brev.

  Slik undersøkelsen nå er gjennomført, er det mange hytteeiere som trolig ikke var klar over undersøkelsen, og dermed heller ikke fikk mulighet til å bruke sin stemme og påvirke utfallet.

  Fordi undersøkelsen også bare registrerte antall hytteeiere som ønsker strøm, og ikke antall hytteeiere som har tatt stilling til saken, er det heller ikke mulig for styret å angi prosentandeler i noen retning. Resultatene fra undersøkelsen viser nå bare antall hytteiere som aktivt har bekreftet at de ønsker strøm, men ingen kunnskap om antall Nei eller hvor mange som ikke deltok. Andelen ubesvarte er ikke det samme som andelen Nei, slik det nå fremstår.
  Med en så «hemmelig», vilkårlig og unyansert kartlegging kan styret hverken påberope seg svarprosenter i noen retning, eller si noe sikkert om flertallets ønsker.

  I denne viktige saken er det hytteeiernes reelle svar som skal vektlegges, og ikke tilfeldige resultater i en godt skult og dårlig gjennomført spørreundersøkelse. Dersom styret ikke gjennomfører en ny og seriøs kartleggingen ivaretar de heller ikke hytteiernes interesser.

  Resultatene fra en ny og seriøst gjennomført undersøkeslse vil uansett resultat gi styret større legitimitet. Styret bør ta tak i saken nå.

  Simen Bostrøm Rud

 14. Svein A.Hallås . sier:

  Jeg setter stor pris på engasjement og meningsutvekslinger. Hadde det ikke vært for denne hjemmesiden hadde vi medlemmene sansynligvis ikke fått noen som helst informasjon. I beste fall hadde informasjonen kommet seint. Erik Helli gjør en kjempeinnsats for oss ved å vedlikeholde/drifte denne hjemmesiden. Jeg vet at han står på, og styret burde merke seg dette!
  Jeg er helt enig i forslaget om å invitere Nordby til et arbeidsmøte. Styret er selvfølgelig i sin fulle rett til å velge videre arbeidsmåte, men jeg tror at Erik sitt forslagt er lurt.

  Ha en riktig fin 17.mai alle sammen!
  (uansett for eller imot strøm)

  Svein A. Hallås
  Kuåsen 37

 15. jon Andreassen sier:

  Hei

  Det er med stor skuffelse at det ikke blir strøm nå i år. Da tror jeg ikke jeg vil være på fjellet før den muligheten byr seg. Jeg begynner å komme opp i åra og synes det hadde vært bra om det hadde blitt strøm. Da går det an å dra opp i helgene litt oftere, da også med barnebarn.
  Det å sitte og fyre i 7-8 timer før det blir varmt er uaktuelt nå.
  Jeg har vært på elgåsen siden 1944 og strømmen har vært et ønske bestandig. Se alle agregata som er der oppe, er det no fint? hva med alle panelene på veggene?

  Se å få gravd ned en strømkabel nå da, så blir fjellet mere brukt!

  Hilsen
  Jon Andreassen
  Elgåsen, hytte nr1

 16. Erik Helli sier:

  Bekymringsmelding
  Jeg ser ingen hensikt å gå inn på historikken og fremgangsmåten i saken all den tid denne ikke er reversibel men jeg har ved gjentatte anledninger gitt “bekymringsmeldinger” til styret ved formann at måten saken nå handteres på er direkte ødeleggende for velforeningens “rykte” og fremtid. At styret risikerer å bli kastet er noe jeg har brakt til torgs for uker siden. Hvor rett jeg har fått.
  Uansett hvilken oppfatning folk har av styret kan jeg for min del si at jeg har lagt ned et betydelig antall timer til foreningens beste. Bla. er nettopp denne bloggen et brukbart eksempel. I måten jeg har spisset mine formuleringer er nettopp dette gjort i håp om å nå et engasjement der ute. Etter beste evne har jeg jobbet for at vi skal få folk til å engasjere seg og få lirket frem nye styremedlemmer slik at man ikke bare i beste fall møter opp på årsmøtet med kritikk. Mitt håp og engasjement har bestått i å arbeide for fellesskapet og med hytta og området som et godt sted å være og gjerne ved å få nye relasjoner osv. Den kommende ryddeaksjonen som Svein A. Hallås skulle stå i bresjen for er også et eksempel på. Jeg håper du ikke trekker deg Svein.
  Denne saken er jo nettopp et levende eksempel på hvor viktig det er å få folk til å ta verv. Vurder din egen situasjon. Hadde DU kommet på banen tidligere kunne utfallet vært annerledes. Husk at de som nå sitter i styret sitter der fordi du ikke har hatt tid til å engasjere deg.

  Man kan nok ikke vente at et styre til enhver tid kan kommentere argumentene etter hvert som kommentarer kommer inn. Kanskje er de ikke tilgjengelig osv. Uansett vil jeg for min del nevne at styret planlegger et styremøte kommende uke. Som vararepresentant er jeg invitert men vil fortsatt ikke ha stemmerett. Som Svein sier er det ingen skam å snu og jeg har foreslått å invitere Knut Erik Nordby til et arbeidsmøte i forkant av dette møtet. I denne fasen er det en selvfølge at også Pihl er representert.

  Det får være nok for denne gang. Jeg er sent ute til 17. Mai dugnad!

  Hilsen
  Erik Helli, Elgåsen 120

 17. Svein A.Hallås . sier:

  Veldig bra at meninger kommer fram på bloggen. Fortsett med det.

  Jeg savner nå en redgjørelse fra styret i ÈAK.Tror at det snart er på sin plass at det blir redgjort for styrets behandling og videre fremdrift i saken.

  Er styret fortsatt av den oppfatning at de har gjort den pålagte jobben sin skikkelig og rettferdig? Er styret forsatt av den oppfatning at alle spørsmål skal stilles til Philske direkte?

  Jeg går ut i fra at styret også leser denne bloggen og styret kan umulig kan ha oversett de meningene som fremkommer !!
  Det er fortsatt mulig for styret å snu i denne saken !

  Svein A. Hallås
  Kuåsen 37

 18. Bjørn Hansen sier:

  Hei!
  Det meste som kan sies er vel allerede sagt i kommentarene som er gitt, men når man blir til de grader blir «trigget» av andres oppførsel, er det ikke mulig å holde igjen. For det første har vi et styre, som ikke skjønner eller vil skjønne, at de er valgt for å ivareta flertallets interresser. Ens personlige interesse må vike for flertallet vilje. Hvis styret finnes det umulig, bør de legge ned sine verv – dette er demokrati i praksis. Styrets framgangsmåte minner om en «gammel kommunistisk holdning»! Dette kan vi ikke finne oss i!!!! Min mistanke er at styrets handlemåte (dårlig forarbeide) er valgt strategi, hvor de ønskers å trenere strømsaken så godt det lar seg gjøre. Dette for om mulig å trette ut tilhengerne av støm. Videre henger jeg meg opp i en formulering som både Finneid og styet benytter. «Flere» har tatt kontakt og har følt det ubehagelig å bli kontaktet ifm. med hvorfor de ikke har svart på forespørselen om strøm. «Flere» hvor mange er det?. Definisjon av flere er mere enn en, to, eller tre? Svakere dokumentasjon enn å dekke seg bak «flere» finnes ikke! Det er ufattelig hvor følsom det går an å bli, når det reageres på å svare på en oppringning og bli stilt et enkelt spørsmål. Det er helt vanlig i dagens samfunn og bli oppringt, og hvor du blir bedt om å si din mening. Jeg påregner at det er vist konduite ved oppringning og da bør det ikke være noe å ta inn over seg. Vil du ha strøm nå? Til sist sier Finneid at resultat den 23.4.10 skal stå minimun ett år – jeg oppfatter dette som en trussel. Har Finneid ryggdekning i eget styre til å avvise Philske merinntekter ved økt bruk av hyttene i området?

  Mvh
  Bjørn Hansen

 19. Geir Andreassen sier:

  Hei

  Hva om alle som ønsket strøm, malte vestveggen på hytta rosa. Da tror jeg jaggu strømmen kom fort! om ikke annet så ble det et fargerikt syn for de fleste.

  Dette var mulig barnselig skrevet, men det er helt uforstålig at det ikke kommer strøm.
  i hvertfall nå som flertallet for strøm har vist seg.

  Hva er problemet???

 20. Kay Enersen sier:

  Først en stor takk til Knut Erik Nordby for alt det som du har ”tatt tak i”, og en kaktus til styret, som vel egentlig ikke har gjort noe som helst, bortsett fra å arbeide ” i mot strøm”.

  Det kan se ut som om styret nå har hatt en egen avstemming, og valgt å stille sine plasser til disposisjon.

  Dessverre endte spørreundersøkelsen med et flertall for de som IKKE SVARTE (uansett om de var for eller i mot). I ettertid viste det seg jo at det var et flertall for. Det naturlige i et demokrati skulle da ha vært å ta det virkelige resultatet til etterretning, og ikke akseptere at styret i EAK fortsatte med finurlige løsninger, og konspirasjoner for å fortsette arbeidet
  ”i mot strøm til området”.

  Jeg har ikke noe problem med å akseptere at noen er i mot strøm, og de behøver jo ikke å legge inn strøm. Men at et lite mindretall skal bestemme at jeg ikke skal ha varme i hytta, og dermed ikke kan bruke den som jeg ønsker, det har jeg problemer med å skjønne.

  Kan det være riktig at ”hjemmesitter-partiet” som ikke svarte, skal være de som avgjør at det ikke blir strøm? Dette må være tull og lureri. Styret i EAK er jo i mot strøm (det er ingen hemmelighet). Men som det ser ut nå (ref. innspillet fra Knut Erik Nordby og Svein A Hallås), er det vel det siste året de har mulighet til å motarbeide flertallet.

  I enkelte sammenheng og innlegg, refereres det til det den opprinnelige spørreundersøkelsen, hvor det ikke ble oppnådd 50% for strøm.

  Jeg tillatter meg og opplyse om at det var 0 % i mot strøm!!! ( i hvert fall i.h.t spørreundersøkelsen). Det har nå blitt en ”finurlig” løsning hvor det er 0 %’en (de som ikke svarte, selv om de var for) som nå skal bestemme. Hva for en demokratisk avgjørelse er det? Kan denne løsningen brukes til kommunevalget til nest år også??

  Det er vel egentlig Per Fineid i Pihl som er nøkkelen til å finne en løsning. Styret som ikke representerer oss lenger er vel ikke noen part i denne saken uansett.

  Et par spørsmål til Per Fineid, som stillet krav om minst 50 % for strøm og ikke at det var 0 % i mot som ”skulle bestemme”:

  Hvorfor ønsker du ikke strøm i området nå???

  Hvorfor aksepterer du ikke det virkelige flertall for strøm (i hvert fall til Kuåsen, i første omgang)? Det ønsker nemmelig et stort flertall av oss som betaler festeavgift til deg.

  Hilsen
  Sissel og Kay Enersen

 21. Geir Andreassen sier:

  Dette er jammen skuffende, tenk at det er mulig!!!! Trodde dette med strøm fra nettet var mer miljøvennlig også. Lurer egentlig på hvor mange aggregater med oljesøl og eksos som prupper å går gjennom vinteren der oppe. HALLO, når får vi strøm??

 22. Knut Erik Nordby sier:

  Mange har tatt til orde for at et styre som ikke respekterer flertallets vilje i strømsaken bør skiftes ut. Det er jeg enig i og har stilt meg til disposisjon som kandidat til nytt styre. Jeg oppfordrer flere til å gjøre det samme.

  Mvh
  Knut Erik Nordby, Elgåsen

 23. Knut Erik Nordby sier:

  Hei Kjetil og Eva-Lill
  Det er bra at flere melder seg på bloggen, også de som vil argumentere for hvorfor de ikke vil ha strøm i området. Her er noen kommentarer til det dere skriver:

  ”… oss bekjent heller ikke første gangen det avholdes en slik avstemming” Jo det er første gangen det avholdes en avstemming der tanken bak det var at alle skulle få si sin mening.

  ”…vi er ikke imot en slik “valgkamp”. Vi hadde ikke oppfattet dette negativt (men vi er ikke kontaktert).” Dette er en fin bekreftelse på det jeg hele tiden har trodd, nemlig at det ikke ville bli oppfattet negativt at vi har ringt rundt og kontaktet de som ikke svarte på spørreundersøkelsen der det bare kunne krysses av for ett svaralternativ. Når dere foreløpig ikke er kontaktet er det fordi vi har konsentrert oss om Kuåsen i første omgang, rett og slett fordi der haster det mest dersom det skal bli en utbygging denne sommeren (Kuåsen er planlagt som første utbyggingsetappe). På Elgåsen og Aksjøen har vi startet, men ikke kommet oss gjennom. Svar-tendensen der er (ikke overraskende) den samme som på Kuåsen.

  ”…her var det bom på timing”. Nei – det var ikke bom på timing, det var bom på utforming av spørreundersøkelsen. En fatal feil som har gjort at vi ikke får svar på det spøreundersøkelsen skulle gi svar på. Dette er en feil som styret må ta ansvar for.

  ”…Ellers mener vi at de som er for strøm i større grad burde være ydmyke ovenfor et flertall. Det i seg selv at 49% av hytteeierne(hvis et tenkt flertall hadde landet på 51%) automatisk skal overstyres, med det resultat at man må leve med graving og anlegges trafikk i lang tid, endret flora og fauna, helt annen type trafikk, etterfølgende effekter osv osv, det oppfatter vi som feil, rent teknisk. Vi mener at det burde være et langt større flertall enn 51% for å fremtvinge slike endringer”.

  Jeg er helt ening i at vi må være ydmyke overfor et flertall, men det må da gjelde like mye enten flertallet er for eller mot strøm?? Desverre klarte ikke spøreundersøkelsen å avdekke den hele og fulle sannhet om hva flertallet faktisk mener, men over 50% på Kuåsen har sendt inn skjema som bekrefter at de vil ha strøm. Så er det ganske mange flere som ønsker strøm, men som primært av økonomiske grunner må vente litt med å bestille. Etter ringerunden vi har gjennomført har vi sannsynliggjort at ca 70% vil ha strøm. Dette er tall som ikke er dokumentert på annen måte enn at vi har snakket med folk. Feilmarginen kan derfor være relativt stor, men det er sannsynliggjort utover enhver rimelig tvil at et solid flertall er for strøm. Ca 10% kommer vi ikke i kontakt med, ca 10% er usikre/nøytrale og ca 10% er imot. Er det rimelig at 10% motstandere skal stoppe utbyggingen? Et flertall på 50% må være tilstrekkelig til å bestemme, alt annet er urimelig.

  Når det gjelder graving, anleggstrafikk, fauna og flora, stillhet osv så er dette kortvarige arbeider med svært begrensede naturinngrep. (vann- og avløpsarbeider er noe helt annet, og det er det nok mange som ikke ønsker) Strømkablene blir lagt ganske grunt og kan følge og tilpasse seg terrenget. Arbeidet med dette vil neppe merkes særlig mer enn hva som er tilfelle ved f.eks grøftevedlikehold (som utføres jevnlig), eller når det ble lagt vannledninger i veigrøfta til alle tappepunkter langs veien. Så vidt jeg vet var det ingen protester mot dette. Erfaring fra byggearbeier på egen tomt viser også at det raskt gror igjen. Støy fra anleggsarbeider får vi i en kort periode, støy fra strømaggregater har vi hvert år.

 24. Morten Dagre sier:

  Dette var skuffende, men dessverre ikke overraskende. Jeg forstår godt at Knut Erik Nordby føler at vi er blitt holdt for narr i denne saken.
  Styret i velforeningen og Pihl nekter altså begge å forholde seg til realitetene i denne saken, og realiteten er i dette tilfellet at et flertall av hytteeierne på Kuåsen ikke bare har sagt at de ønsker strøm, men at det er villig til å betale for den NÅ.
  I stedet velger både Pihl og styret å dekke seg bak formalitetene, ved å hevde at svarfristen 23.april var absolutt. Et slikt standpunkt inntar en regelrytter som ikke ønsker å akseptere flertallets mening.
  At vårt eget styre ikke er villig til å akseptere at flertallet av medlemmene på Kuåsen ønsker strøm er uforståelig og svært trist. Dette standpunktet bør få konsekvenser for styret, enten ved at det innkalles til ekstraordinært årsmøte slik Svein A.Hallås foreslår, eller på neste ordinære årsmøte.
  Jeg synes styret i EAK bør spørre seg selv om hvorfor en relativt betydelig andel av hytteeierne i området IKKE er medlem i velforeningen?
  Jeg er dessverre ikke veldig overrasket over at saken ender slik, av to grunner: 1)Grunneier Pihl har, av litt uforståelige årsaker, alltid vært enten motstander av eller lunken til strøm i området. 2)Velforeningens styre har de siste tiårene stort sett enten vært direkte motstandere av strøm, eller i beste fall lunkne til en slik utbygging.
  Uansett tror jeg det er viktig å trekke lærdom av feilene som er begått i denne saken. Den største feilen er antagelig selve utgangspunktet, nemlig at det var Velforeningen som stod for gjennomføringen av undersøkelsen. Velforeningen representerer som nevnt ikke alle hytteeierne, og informasjonen som foreningen sendte ut ble ikke lest av alle hytteeierne. Hvem gidder vel å finlese informasjon fra en forening som man IKKE er medlem i? Den neste undersøkelsen bør derfor utføres i regi av Eidsiva, eventuelt grunneier Pihl, ved at det sendes brev direkte til alle hytteeierne. Bare slik kan man sikre at alle mottar informasjonen og dermed gis mulighet til å svare.
  Selv er jeg en av veteranene på Kuåsen, og som nevnt tidligere har jeg allerede ventet på strøm i 49 år. Jeg forstår nå at jeg fortsatt må vente på ubestemt tid. Det er trist for alle oss som hadde håpet på et enklere hytteliv og på muligheten til å bruke hytta mer i den mørke og kalde årstiden. Det er også beklagelig for Ringsaker kommune og lokalt næringsliv i området, som sikkert kunne trengt noen ekstra oppdrag i disse økonomiske nedgangstider.

 25. Jens Henrik Jørgensen sier:

  Hva er viktigst?
  Det er med stor forundring jeg har fulgt denne saken. Først blir styret på årsmøtet pålagt å gjennomføre en spørreundersøkelse for å lodde interessen for framføring av strøm i våre hytteområder. Etter grundig arbeid med saken, som de selv sier, har velforeningen utformet kun ett svaralternativ i det utsendte spørreskjema.
  Når det etter fristens utløp viser seg at flere ikke har hatt anledning til å svare, eller ikke har villet binde seg til å si ja nå, så kommer det et prisverdig initiativ for å lodde den reelle interessen for strøm. Her er spørsmålstillingen mer nyansert og det framkommer at det er et flertall som ønsker strøm. Var ikke dette hele hensikten med undersøkelsen?
  Da blir spørsmålet: Hva er viktigst? Å finne ut hvor mange som ønsker strøm, eller dekke seg bak formalisme rundt en frist der svaralternativene er mangelfulle?

 26. Kjetil Eriksen og Eva-Lill Strandskogen sier:

  Vi ser at det er kun tilhengere som har meldt seg på bloggen, vi ønsker med dette innlegget å gjøre bildet noe mere nyansert.
  Vi regner med at det er mange som har jobbet med og ønsket strøm i området lenge, men allikevel, som ny hytteeier (årsskiftet 2009/2010) må vi innrømme at vi undres over den temperatur som fremkommer etter at beslutningen om å ikke gjennomføre arbeid relatert til strøm ble informert.
  Etter fristens utløp er det slik, som vi oppfatter, ikke over 50% tilslutning. Dette betyr nei til utbygging. At man skal benytte resultatet av undersøkelsen, etter fristens utløp, til å påvirke dette i en ny retning, for deretter å mene at det er korrekt å hensynta dette nye resultatet, det forundrer oss. Denne type påvirkning må jo foretas i forkant. Datofrist var kjent lenge, og det er oss bekjent heller ikke første gangen det avholdes en slik avstemming. Det er jo ikke uten grunn at det kjøres valgkamp i politikken. Ringerunder eller annen type «valgkamp» må jo også i dette tilfellet gjøres i forkant av avstemmingen. Bare så det er sagt, vi er ikke imot en slik «valgkamp». Vi hadde ikke oppfattet dette negativt (men vi er ikke kontaktert). Mere informasjon er til alles beste, entusiasme og engasjement likeså, men her var det bom på timing.

  Ellers mener vi at de som er for strøm i større grad burde være ydmyke ovenfor et flertall. Det i seg selv at 49% av hytteeierne(hvis et tenkt flertall hadde landet på 51%) automatisk skal overstyres, med det resultat at man må leve med graving og anlegges trafikk i lang tid, endret flora og fauna, helt annen type trafikk, etterfølgende effekter osv osv, det oppfatter vi som feil, rent teknisk. Vi mener at det burde være et langt større flertall enn 51% for å fremtvinge slike endringer.

  Som avslutning vil vi si at vi er heldige som får lov til å ha hytta vår i et slikt eldorado. Vi håper at dette får vedvare. Å tro at man kun får med seg positive effekter av utbygging, det er i beste fall naivt, men vi har full forståelse og respekt for forskjellige meninger.
  Vi gleder oss ihvertfall til enda et år med den stillheten som råder på Elgåsen, den uberørte naturen og dyrelivet.

  Mvh Kjetil Eriksen og Eva-Lill Strandskogen (nye hytteeiere på Elgåsen 98)

 27. Svein A. Hallås sier:

  Dette var en skikkelig nedtur.
  Jeg kan ikke med beste evne forstå og godta dette!! Det er vel ingen tvil om at det nå er et flertall for strøm i alle fall på Kuåsen. Knut E.Nordby m/flere har gjort en kjempejobb.Dette er egentlig en jobb som styret burde ha tatt. I vedtektenes §1 heter det at: «AEK skal jobbe for medlemmenes interesser»…. Styret har også tidligere meddelt at de godtar utbygging i etapper. Styret burde derfor være glad for at Nordby m/fl. rettet opp feilen i spørreundersøkelsen. Styret har hele tiden etter utsendelsen av undersøkelsen henvist til Phil. At styret kan tillate seg å svare Phil som de gjør, er etter min mening et ganske så frekt overtramp. Styret har hele tiden etter at spørreskjemaet ble utsendt, sagt at de anser seg ferdig med saken. Når oppgjørets time er kommet så skriver de et skriv som går på tvers av flertallet av hytte-eiere på Kuåsen. Dette ligner på styresystemer, som i land vi helst ikke vil og bør sammenligne oss med. Dette er langt i fra demokratisk. Jeg minner for øvrig styret på at det kun skal til 1/8 av medlemsmassen for å kreve ekstraordinært årsmøte….
  Kanskje er dette noe som bør vurderes?

  Jeg synes også at Phil er svært så tilbakeholden. Hvis det er så å forstå at noen få har «klaget» og at dette vil bli tatt til følge – ja da skal jeg love Phil at det skal komme klager fra oss som vil ha strøm på Kuåsen -(et flertall som i denne saken er blitt oversett».

  Styret har etterlyst engasjement for å ta på seg tillitsverv i vellet. Jeg hadde tenkt å melde meg til disp. for evt. styreverv i framtiden. Jeg har meldt meg som leder for ryddeaksjonen ved Kroksjøen. Jeg vurderer å trekke meg – da styrets syn på demokratisk flertall ikke er i tråd med mitt syn på demokrati. Tror ikke det blir lettere å få frivillige til å ta på seg oppgaver i fremtiden hvis styret fortsatt skal ture fram som de vil…..

  Det er ingen skam å snu!! Styret kan gjøre om sitt vedtak! Tror også Phil er villig til å ha fornøyde hytte-eiere på Kuåsen. Dette krever selvfølgelig at styret retter seg etter flertallet og STØTTER medlemmene som er i flertall ! !

  Svein A. Hallås
  Kuåsen 37

 28. Erik Helli sier:

  Undertegnede er webansvarlig for denne nettsiden og er varamedlem i styret og føler behov for et par supplerende opplysninger

  Jeg mottok svarbrevet fra Pihl av vellets formann i dag 12.mai. Jeg leste brevet og ble enig med formann å publisere brevet. Det så jeg ingen betenkeligheter med. Selvsagt kan min vurdering være feil.

  Det er med undring jeg så leser at Pihl sender avslag i brevs form til velforeningen all den tid man er i dialog med Nordby.

  Ja, undersøkelsen burde hatt flere alternativer men sett i lys av oppslutningen er faktisk dette et overveldende flertall.

  Jeg makter ikke å forstå er at Pihl først frigir informasjon fra undersøkelsen slik at man får mulighet til en ekstra ringerunde. Når så det endelige resultatet foreligger blir altså dette ikke tatt til følge.
  Fremgangsmåten den ekstra ringerunden er gjort på har jeg ingen betenkeligheter med.

  Undertegnede syntes det var en god ide å unngå å legge opp til ny undersøkelse nå. Nettopp av den enkle grunn at det allerede foreligger et flertall for strøm og en ny undersøkelse ville være å kaste bort dyrebar tid.
  Jeg er enig, vi er blitt lurt; av gjøken!

  Erik Helli, Elgåsen 120

 29. Knut Erik Nordby sier:

  VI ER BLITT HOLDT FOR NARR!
  Brev av 12. mai 2010 fra Pihl til velforeningens formann er lagt ut på nettet slik at alle nå kan lese at Pihl ikke vil sette i gang utbygging før det er gjennomført en ny undersøkelse som tidligst kan skje høsten 2010.

  Jeg har lyst til å gi leserne innsyn i hva slags spill som foregår og legger derfor også ut to andre brev:

  1) Styret i velforeningen sitt brev av 11. mai 2010 til Pihl med kopi til meg og
  2) Mitt brev av 11. mai til både velforeningen og Pihl

  På bakgrunn av disse brevene var jeg i telefonisk kontakt med både Pihl og velforeningen den 11.mai, og med Pihl også den 12. mai. Jeg kan umulig ha misforstått Pihl på at vi var enige om å snakke sammen flere ganger før Pihl konkluderte endelig. Velformannen på sin side understreket at han overlot avgjørelsen av hva som videre skulle skje til Pihl, noe vi også kan lese av brevet fra velforeningen av 11. mai.

  Hvorfor kommer da dette brevet ut på nettet nå mens vi fortsatt er enige om å ha en dialog om videre fremgangsmåte?? Har Pihl ønsket at brevet skal legges ut mens vi fortsatt diskuterer fremgangsmåten? Har velforeningen lagt ut brevet for å låse saken og motarbeide flertallet? Vi kan bare spekulere i dette.

  Påstanden om at ringerunder oppfattes som en uriktig omkamp:

  Dette er ingen omkamp. Ringerunden ble gjennomført for å reparere en grov mangel ved første spørreundersøkelse der det ikke ble gitt anledning til å krysse av for flere svaralternativ. Styret har ikke utført spørreundersøkelsen slik årsmøtet påla styret. Vi har forsøkt å reparere denne feilen ved å ringe til hytteeierne som ikke svarte på spørreundersøkelsen for å finne ut hva de faktisk mener. Dette har ingenting med omkamp å gjøre. Det har å gjøre med å få frem den informasjonen som årsmøtet ba om, og som styret har forsømt seg med å fremskaffe.

  Påstand om at svarfristen hadde gått ut da de siste skjemaene kom inn:

  Svarfristen er satt av rent praktiske hensyn for å få framdrift i saken. Alle stemmene er like mye verdt uavhengig av når skjemaene kom inn. Hensikten er jo å få vite hva hytteeierne mener, og det er i og for seg nokså uinteressant når de har sendt inn skjema. Jeg går ut fra at ingen mener at de sent innkomne stemmene er falske, at noen har stemt to ganger, eller at det på noe som helst vis er jukset med opptellingen? Hvorfor er da fristen viktig? Det eneste som er viktig med fristen er å få fremdrift, og med ringerunden har vi fått inn over 50% tidsnok til at Kuåsen kan få strøm i 2010.

  Styret misbruker resultatet av undersøkelsen:

  Styret sier i sitt brev til velforeningen av 11. mai at på Kuåsen er det 45,45% som ønsket strøm da svarfristen gikk ut. Dette er direkte feil. Det var 45,45% som ønsket strøm og som i tillegg hadde økonomi til å bestille strøm nå. Det er langt flere enn 45,45% som ønsker strøm, men som primært av økonomiske grunner må vente litt med å bestille. Vi kan ikke leve med at styret har lagt opp spørreundersøkelsen slik at det reelle flertallet for strøm ikke kommer frem, og så insistere på at bare ”halve” sannheten skal legges til grunn for vedtak om ikke å bygge ut. Med de sent innkomne skjemaene er det nå over 50% som både ønsker strøm og som i tillegg har økonomi til å bestille strøm nå. Tar vi med også denne gruppen viser ringerunden på Kuåsen at ca 70 % ønsker strøm, ca 10% er usikre/nøytrale, ca 10 % er imot og ca 10 % har vi ikke kommet i kontakt med. Dette er tall som ikke er dokumentert på annen måte enn at vi har snakket med folk. Feilmarginen kan derfor være relativt stor, men ikke større enn at jeg med 100% sikkerhet kan si at et solid flertall er for strøm. Hvordan kan Pihl og styret forsvare å til de grader motsette seg virkeligheten og trenere oppstarten? En god fjellvettregel sier at det er ingen skam å snu. Aldri har den vel passet bedre enn her.

  Pihl beklager at ringerunden har blitt en ubehagelig opplevelse for flere hytteeiere:

  Jeg betviler ikke at noen kan ha oppfattet det slik. Det store flertallet har imidlertid oppfattet aksjonen på stikk motsatt måte. Våre ”ringedugnads-medarbeidere” er hyggelige mennesker som har slått av en prat med mange hytteeiere uten å opptre som påtrengende selgere. Alle tilbakemeldinger jeg har fått fra oppringerne vitner om gode og hyggelige samtaler, og jeg tror ikke dette kan ha vært oppfattet som særlig påtrengende for noen. De som har sagt nei til strøm har selvsagt blitt respektert for det.

  Problemet i denne saken nå er at et dokumentert flertall ikke blir respektert.

  Vi som ønsker strøm og har organisert ringeaksjonen har blitt holdt for narr!

  Jeg har personlig vært meget nøye med å forankre fremgangsmåten til ringeaksjonen med både velforeningens formann og med Pihl. Etter at det offisielle resultatet av spørreundersøkelsen forelå pr 23.04.2010, hadde jeg flere samtaler både med velformann og Pihl hvor jeg redegjorde for hva jeg hadde lyst til å foreta meg for å prøve å få frem et mer komplett og riktig bilde av hytteeiernes oppfatning om strømsaken. Dette resulterte i ringedugnaden, noe Pihl fortjenstfullt ga sin støtte til med å sende oss lister over hvem som ikke hadde svart, slik at vi raskest mulig kunne gjennomføre aksjonen. Jeg og mine medarbeidere har gjort akkurat det vi var enige om, noe som har resultert i mer enn 50% oppslutning om strøm på Kuåsen, der aksjonen har ringt alle hytteeierne som ikke har svart, og som det har vært mulig å komme i kontakt med.

  Det går ikke an etterpå å si at svarfristen var utløpt og at innsendte skjema etter opprinnelig frist ikke skal telle. På godt norsk heter dette å holde andre for narr, ikke bare meg, men alle de som har deltatt i ringerunden, de som har sendt inn skjema og de som ellers har vært velvillige og hyggelige i sin svargivning i god tro på at dette var seriøst ment fra både undertegnede, Pihl og velforeningen.

  Personlig føler jeg meg misbrukt og jeg er forbannet på de som står bak juks og feighet. Kom nå frem på nettet og svar for dere.

  Til Pihl: Det er ingen skam å snu – jo før jo heller.

  Mvh
  Knut Erik Nordby

 30. Knut Erik Nordby sier:

  KNUT ERIK NORDBY SITT BREV AV 11. MAI 2010 TIL VELFORENINGEN OG PIHL

  Hei

  Viser til telefonsamtale nå i kveld vedrørende brev som velforeningen har sendt til Pihl, og som jeg har fått en kopi av.

  I dette brevet ber styret i velforeningen Pihl om å avholde seg fra å iverksette en ny spørreundersøkelse nå rett etter at den forrige ble avsluttet.

  Styret i velforeningen har ikke gitt Pihl noe spesielt råd hva gjelder om Pihl skal akseptere de skjemaene som kom inn etter at den oppsatte svarfristen for innsendelse gikk ut. Styret i velforeningen overlater således til Pihl å ta stilling til dette.

  Etter min vurdering er alle innsendte stemmer like mye verdt helt uavhengig av når de kom inn. Den oppsatte svarfristen er bare en praktisk ordning for å få inn skjemaene innen en rimelig frist, mens det som betyr noe er hva hytteeierne faktisk har ment. Dessverre kom hele spørreundersøkelsen skjevt ut fordi det ikke ble gitt anledning til å krysse av for flere svaralternativer. Derfor gav heller ikke spørreundersøkelsen svar på det årsmøtet i velforeningen ba om, nemlig hva hytteeierne mener om strøm i hytteområdene. Det eneste undersøkelsen ga svar på er hvor mange som både vil ha strøm og som samtidig har økonomi til å ta investeringen med en gang.

  Alle de som ønsker strøm, men som primært av økonomiske grunner må vente, har ikke fått anledning til å svare. Heller ikke de som er imot at det kommer strøm inn i området har fått anledning til å svare. Det jeg har gjort med å starte ringeaksjonen er å bidra til å reparere den mangelen som hefter ved første undersøkelse. At dette har resultert i at over 50% av hytteeierne på Kuåsen nå har svart ja til strøm med en gang, borger for at det helt åpenbart er et meget solid flertall for strøm.

  Det er altså ikke riktig slik styret sier i innstillingen til strømsaken at styret har gjennomført oppdraget slik årsmøtet ba om. Styret har gjort en god jobb med å forberede undersøkelsen og innhente priser, men undersøkelsen ga ikke svar på det årsmøtet ba om. Resultatet som styret refererer i brevet til Pihl sier at på Kuåsen er det 45,45% som ønsker strøm. Dette er feil. Det er 45,45% som både ønsker strøm og som har økonomi til å bestille strøm nå. Det er langt flere enn 45,45% som ønsker strøm.

  Dette faktum kan ikke overses og det blir drøy kost dersom dette resultatet skal misbrukes til å overstyre flertallet og utsette fremdriften med ett år. Et klart flertall blir da skadelidende på grunn av en ganske grov mangel ved første spørreundersøkelse, men som undertegnede med bistand fra gode medhjelpere har klart å reparere. Bloggen til birkebeinern.no gir også et klart vitnesbyrd om hva hytteeierne synes å mene.

  Jeg oppfordrer Pihl til å legge den faktiske ”folkemeningen” til grunn og gi beskjed til Eidsiva om at flertallet har gått inn for strøm på Kuåsen i 2010. Dette har Pihl fått dokumentert.

  For ytterligere å reparere mangelen fra første undersøkelse foreslår jeg å utsette tilleggsundersøkelsen (for Elgåsen og Aksjøen) som Pihl har foreslått til etter neste årsmøte i velforeningen. Da skal vi sørge for å få vedtatt mandatet for denne tilleggundersøkelsen med riktig presisjonsnivå. Dette har vi også tid til uten å miste videre fremdrift.

  Mvh
  Knut Erik Nordby

 31. Knut Erik Nordby sier:

  STYRET I VELFORENINGEN SITT BREV AV 11. MAI 2010 TIL PIHL

  Styrets innstilling til strømsaken.

  Styret i EAK Vel setter stor pris på engasjementet som har vært rundt spørreundersøkelsen om strøm.
  Styret har latt debatten gå uten å komme med nærmere felles kommentarer, men ønsker nå å komme med en redegjørelse:

  På årsmøtet fikk det nye styret i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse angående strøm i vårt område.
  Styret har gjennomført et grundig arbeid i denne saken, med blant annet innhenting av kostnadsoverslag.

  Samtlige hytteiere i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen fikk tilsendt et spørreskjema som en del av papirutgaven av Birkebeineren.

  Svarfrist ble satt til 15. mars 2010. I samråd med Pihl ble opptellingen utsatt til etter påske.
  Pr. 23.4.2010 var resultatet som tidligere gjengitt på birkebeiner.no:

  Kuåsen: 45,45% ønsket strøm
  Elgåsen: 36,97% ønsket strøm
  Aksjøen: 37.98% ønsket strøm

  Sum: 39,75% ønsket strøm

  Etter at resultatet ble kjent, har noen hytteeiere som ønsker strøm engasjert seg sterkt.
  De har fått utlevert resultatene fra spørreundersøkelsen fra Pihl og har på eget initiativ gjennomført en ringerunde til hytteeiere som ikke har svart på undersøkelsen. Styret har mottatt flere henvendelser fra hytteeiere som har opplevd dette som overtramp, både når det gjelder utlevering av listene og at det foretas ringerunder.

  Etter ringeaksjonen kom det ifølge Pihl noen flere påmeldinger fra Kuåsen, slik at tilslutningen her ble på i overkant av 50%.

  Styret har nå behandlet saken.
  Styret mener at den fristen som opprinnelig ble satt må betraktes som endelig.
  Vi ønsker ikke å gjennomføre noen ny undersøkelse.

  Styret har gjennomført oppdraget slik årsmøtet ba oss om, og har gjennomført et grundig forarbeid. Resultatet av spørreundersøkelsen ligger der, og det må være opp til Pihl og Eidsiva om de ønsker å sette i gang utbygging.

  Styret
  EAK Vel

  11.5.2010