Pihl har bestemt at det ikke blir strøm nå

SPØRREUNDERSØKELSE OM UTBYGGING AV STRØM
KUÅSEN – ELGÅSEN – AKSJØEN
Vi viser til spørreundersøkelsen som er foretatt i vinter. Undersøkelsen var tatt inn i Birkebeineren med svarfrist 15 mars 2010. Vi ble enige med velforeningen om å utsette opptellingen til etter påske. Pr 23.04.2010 var resultatet som tidligere offentliggjort, en interesse mellom 37 og 45 % i feltene. I henhold til forutsetningene i undersøkelsen var det ikke flertall for utbygging.
I etterkant har interessenter for strøm arbeidet for at flere skulle melde seg, og vi har gitt fra oss resultatet fra undersøkelsen til vellet og denne gruppen. Utgangspunktet for Pihl var at det var viktig å få klarhet i hva hytteeierne mener. I ettertid har det kommet reaksjoner fra hytteeiere både på at et anonymt materiale er frigitt, at det foretas ringerunder etter fristens utløp med et offentliggjort resultat, og at ringerunder oppfattes som en uriktig omkamp. Pihl beklager at dette har blitt en ubehagelig opplevelse for flere hytteeiere, og erkjenner at materialet ikke skulle være frigitt på denne måten.
Det har etter 23.04 kommet noen flere påmeldinger for Kuåsen, med en tilslutning i dette området på like i overkant av 50 %.
Man står da med et resultat pr 23.04 som ikke går for utbygging av strøm. Samtidig har det som følge en aktiv innsats fra de som ønsker strøm kommet inn totalt ca 50 % interessenter på Kuåsen. Dette oppfattes av flere som en omkamp etter fristens utløp. På grunn av prosessens forløp og for at ikke denne saken skal skape langvarig strid i området vil vi ikke sette i gang utbygging på et slikt grunnlag.
Det vises også til velforeningens syn på saken.
Med dette forløpet og de reaksjoner som har kommet finner vi at det riktige for området og hytteeierne nå er følgende:

1. Avstemmingsresultatet pr 23.04. legges til grunn. Dette var resultatet ved fristens utløp.

2. Det gjennomføres en ny undersøkelse om strømsaken der det gjøres et grundigere forarbeid i forhold til spørsmålsstillingen og i forhold til behandling av svarene. Likedan må både tilhengere og motstandere av strøm kunne presentere sine argumenter på forhånd for hytteeierne. Det settes en endelig svarfrist.

3. Resultatet fra 23.04 legges til grunn i minimum ett år. Ny undersøkelse vinteren 2010-11, eller annet senere tidspunkt i samråd med vellet.
Vi tror dette vil være beste framgangsmåte i den situasjonen man nå er i, både for tilhengere og motstandere av strøm.

Med hilsen
Pihl AS
Per Fineid