Høring av kommunedelplan

INFORMASJON OM KOMMUNEDELPLAN FOR RINGSAKERFJELLET

På informasjonsmøtene for velforeningene i Ringsakerfjellet som ble avholdt i januar 2009, uttalte Ringsaker kommune at det skulle holdes åpne møter i forbindelse med høring av planen i løpet av våren. Arbeidet med kommunedelplanen er blitt forsinket, da oppfølging av vedtatt utbyggingsavtale om framtidig vann- og avløpsløsning fra Moelv til fjellet ikke er klarlagt. Dette er en avtale mellom Ringsaker kommune og grunneierne Pihl AS, Ringsaker, Brøttum og Nes almenninger.

Ringsaker kommune kan per i dag ikke si når planen kan bli lagt ut til offentlig ettersyn, men vi legger fortsatt opp til å avholde åpne møter for hytteeierne i høringsperioden.

Hilsen Ringsaker kommune,

Ole Roger Strandbakke, plan- og næringssjef og Sigrid Johanne Langsjøvold, planrådgiver

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *