Samtalemøte om strømsaken

Styret i EAK Vel har registrert stort engasjement og mange innlegg om strømsaken, Styremedlemmene har hatt løpende, uformelle samtaler om diskusjonen på nettet og det som har kommet fram.
Det har vært ytret ønske om at partene møtes. Styret har derfor innkalt til et uformelt samtalemøte om saken med Per Fined fra Pihl og Knut Erik Nordby mandag 31. mai.
Styret