Serviceavgift for selveiertomter

Pihl AS inviterte til møte den 12. februar 2010 for gjennomgang av fastsettelse av serviceavgift for selveiertomtene. Leder Tore Ødegårdstuen og styremedlem Geir Weium var til stede ved møtet.

Det er innløst 95 tomter pr. 31.12.2009 – 32 tomter siste året. Nytt nå er at innløsningsprisen fra 1.10.2010 er 25 ganger regulert avgift. Alternativt kan bortfester kreve pris iht 40 % av tomteverdi.

Grunneier, Pihl AS har hjemmel i ”Forskrift om Tomtefeste” til å kreve inn serviceavgift av de som har innløst sin tomt.

Så langt er serviceavgift beregnet og fakturert til og med 2008. Før videre fakturering 2009 er det gjort ny gjennomgang av kostnadene. Grunneier har tatt for seg regnskapene for årene 2006, 2007 og 2008 for å komme fram til en riktig serviceavgift. De kostnader som er lagt til grunn for serviceavgiften er: utgifter med hytteveier, vannposter, løyper/stier, planarbeid og div. annet som f.eks landskapspleie/gjennomhogst i hytteområdene. Videre er det beregnet 15 % for administrative kostnader.

Utgiftene er deretter fordelt etter anslag antall vegmeter i de enkelte områder. Øvrige kostnader etter antall hytter i de enkelte områder.

Grunneier har hatt sin revisor til å gjennomgå beregningsgrunnlaget som ligger til grunn for fastsetting av serviceavgiften

Denne fastsettingen har gitt en serviceavgift for vårt hytteområde (Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen) til kr 1.000,- pr år. Tidligere satt nivå har vært kr. 1.500,- Serviceavgiften for 2009 vil bli fakturert fortløpende. Serviceavgiften for 2010 og 2011 blir fakturert på ordinært vis etter en oppjustering i henhold til konsumprisindeksen hvis det ikke er vesentlige endringer i grunnlaget.

Grunneier foreslår en ny gjennomgang med velforeningene før serviceavgiften for 2012 blir fastsatt. Under møtet ble det valgt ut to representanter fra hytteområdene for innsyn i regnskapet.

VEDR. DOKUMENT ”VILKÅR VED INNLØSNING AV TOMTEFESTE I PIHLAS”

Styret i AEK har fått tilsendt dokumentet ”Vilkår ved innløsning av tomtefeste i Pihl AS” Det ble spurt om at vilkårene her ikke burde begrenses noe til fordel for innløser. Dette førte ikke til noe videre samtale under møtet.

Geir Weium, referent

Dokumentet lastes ned her:

Debattinnlegg

2 svar til “Serviceavgift for selveiertomter”

  1. Knut sier:

    Dette må da være en seier for oss hytteeiere som har kjøpt tomten.

  2. Erik sier:

    I følge referatet her er det etter min vurdering nå satt en blir på serviceavgiften som er til å leve med. Noe må det koste å få vann i krana! Hilsen Konrad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *