Hogst Bjønnåsen hyttefeltet 2009

Slik gjør de det i Bjønnåsen Hyttefelt; skrevet av Furnes almenning
Etter 20. september og i løpet av oktober vil Furnes Almenning gjennomføre gjennomhogst/tynning på Bjønnåsen. I den forbindelse vil vi orienter om følgende:
Hogsten blir gjennomført med hogstmaskin. Vi har til hensikt å ta ut ca 50% av nyttbare trær. Noen steder mindre og andre steder mer – avhengig av alder og størrelse på trærne.
Store gamle furuer blir stående. Dette gjelder også til dels bjørketrær.

Vi vil prioritere å ta ut de største trærne. Trær i juletrestørrelse og trær opp til 7-8 meters høyde vil ikke bli tatt.

Kvist, topper og enkelte rotkubber vil bli liggende igjen slik at dette brytes ned tilbake til naturen. Hytteeier kan imidlertid fritt ta dette til ved hvis ønskelig. Selv om det er litt stygt til å begynne med, anbefaler vi at kvisten blir liggende på stedet istedenfor at den kjøres vekk.
For de som har gamle gjerder rundt hyttene, kommer vi ikke til å røre disse. Det blir ingen hogging på innsiden av disse gjerdene.

Er det enkelt trær som hytteeier svært gjerne vil ha stående og som man vil sikre seg ikke blir hogd, så kan dette løses ved at man låner en spesiell type merkebånd som vi har på kontoret på Kvilheim. Merkebåndtypen vil her også ligge ute i postkassa på samme sted. Legg tilbake merkebåndet i samme postkasse.

Er det flere spørsmål til denne hogsten,
kontakt bestyrer Svein Peder Sund på tlf. 62 33 17 81/ 915 71 415.

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *