Spørreundersøkelsen

Redaksjonen har merket seg at man nå ettterspør siste nytt i strømsaken. Vellet har hatt møte med Pihl som skal forestå undersøkelsen og arbeider med en målsetting om å få sendt denne ut før jul.

Red.