Elgåsen
Odd Magnus Lillevold
950 31 092
Hildegunn Holm
926 64 239
Gunn Marie Rognstad
482 03 541
Erik Helli
900 23 128
Aksjøen
Vidar Sølvsberg
908 59 452
Otto Berge
901 13 524
Kuåsen
Hans Jørgen Voldengen
900000
Leif Taaje
907 03 235
Karin Wester Tvedt
477 52 998
Revisor
Erling Nordsjø
902 05 998
Marianne Johanstuen
416 73 507
Valgkomite
Solveig Kristin Nor
908 47 538
Snorre Lindsetmo
977 37 076
Inger Steiro
416 11 195