Til styret i EAK vel

På bakgrunn av innkreving av service- og feieavgift har jeg to innspill til saker som bør opp på kommende årsmøte; som informasjonssaker fra Pihl/Ringsaker overfor medlemmene. I begge saker bør opplysningene publiseres på veltes hjemmeside med tanke på de som ikke har anledning til å være med på årsmøtet.
1. Representant fra Ringsaker kommune redegjør for eiendomsskatten som de krever av hytteeierne, samt innføring av feieavgift.
Eiendomsskatt
Hvor mye mottar kommunen?
Hva brukes pengene til?
Hvor mye går tilbake til hytteeierne som ytelser fra kommunen?
Feieavgift
Hvor mye tar kommunen inn i hytteavgift fra hytteeierne?
Hvorfor overfører ikke kommunen dette beløpet fra det de har mottatt i innkrevet eiendomsskatt?
I følge informasjon som ligger på nettsiden til Ringsaker kommune, skal hver hytteeier betale rundt 2200 kr  pr feieoppdrag/tilsyn (141 kr x 15 år). De som har fast bolig i kommunen betaler 639kr pr år. (Dette beløpet er prisen pr feiing).
Hvordan forklarer kommunen den store prisforskjellen? Hva tenker brannetaten om feiing av piper hvert 15. år i fritidsboliger der man mest sannsynlig fyrer mer? Hvordan vil kommunen løse saker der hytteeier selv feier pipeløp hvert år? (Selv tar vi ikke sjansen på å vente med feiing til hvert 15. år når vi ser hvor mye aske vi har hentet ut hvert år).
2. Representant fra Pihl presenterer konkrete tall fra regnskapet for 2016 på hva de tar inn av avgifter fra hytteeierne hvert år, gjerne fordelt på festeavgift og serviceavgift.
Hvor mye går tilbake til hytteeierne i form av ulike tjenester?
Hvilke ytelser tilbyr de hytteeierne?
Hva blir differansen mellom det beløpet de tar inn og det de bruker på tjenester til hytteeierne?
Hvor mye overføres til kjøring av skiløyper?
Hva med hytteeiere som kun benytter fritidsboligen sin utenom skisesongen? Skal de måtte betale avgiften til skiforeningen?
Hvilke tanker har Pihl rundt fremtidig parkeringsavgift for besøkende/brukere av løypenettet? Hvor mye tar de inn i avgifter pr i dag og hvor stor økning må til for at denne gruppen betaler en like stor andel som hyttefolket?
3. Representant fra Sjusjøen og Omegn skiforening presenterer regnskap for 2016. De viser konkrete tall på hva de har fått fra velforeningene, men også enkeltmedlemmer/besøkende/idrettslag som gjennomfører treningssamlinger i området?
Hva er deres fremtidige planer for innhenting av avgifter fra besøkende/idrettslag som benytter seg av løypenettet?
Med hilsen
Tone Mikkelsen
Aksjøen 104

Debattinnlegg

2 svar til “Til styret i EAK vel”

  1. Bjørn, Kuåsen sier:

    Enig med TM ovenfor. Serviceavgift bør i det minste gi hytteeierne fri tilgang til Phils veier i fjellet. Grådigheten til Phil vil sikker kreve både bompenger og serviceavgift. Dvs. at hytteeierne betaler dobbelt opp ift. øvrige brukere av fjellveien.

  2. egil bjørke sier:

    Hei!
    Vi har registrert dine spørsmål til Ringsaker kommune, SOS og Pihl. En representant fra Pihl pleier alltid å være tilstede på våre årsmøter. Vi skal også prøve å få med en representant fra Ringsaker kommune til å besvare dine spørsmål. Noen av punktene du tar opp har vi allerede tatt opp med rette vedkommende og de vil vi komme tilbake til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *