Tunge saker for EAK Vel i 2017

Serviceavgift til besvær

Årsmøtet i år var preget av uro ovenfor innføring av den nå så mye omtalte serviceavgift. Sammenblandingen med skiavgiften ble heller ingen stor suksess. I følge Pihl selv er det om lag 25% av hytteeiere som ikke har betalt regningen. Både HA og GD omtaler saken hvor Pihl svinger pisken og kommer med antydning om inkasso. Men riktig så enkelt blir det nok ikke. Om du er en av de som holder tilbake regningen formoder vi at du har bestridt kravet. Har du det gjort kan Pihl ikke uten videre sende kravet til inkasso.

Loven sier dette om «Omtvistede krav:

«Dersom kunden ikke er enig i kravet, kan du (les Pihl) som hovedregel ikke sende saken til inkasso. Da må du få dom på kravet, for eksempel i forliksrådet. Dette med mindre argumentene er åpenbart grunnløse. Det er du (altså Pihl) som må vurdere dette.»

Og mottatte faktura inneholder en uriktig sammenblanding av ulike krav, bla løypeavgift. Mva skal alltid være spesifisert. Det betyr etter vår vurdering at det først må utstedes ny korrekt faktura.

Merverdiavgift skal spesifiseres på faktura

Regelverk
Etter bokføringsforskriften § 5-1-1 skal et salgsdokument bl.a. inneholder en beskrivelse av ytelsens art og omfang, vederlaget og eventuelle merverdiavgift knyttet til transaksjonen.

Etter forskriften § 5-1-5 skal avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel IV, fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes etter forskjellige satser.

Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er et krav om å spesifisere merverdiavgift for hver varelinje. Salgsdokumentet må imidlertid innrettes slik at det ikke er tvil om hvilke varelinjer som skal avgiftsberegnes med hvilke satser, ev. varelinjer hvor det ikke skal beregnes merverdiavgift. Derav også kravet i bokføringsforskriften § 5-1-5 om at slikt salg skal fremgå for seg og summeres særskilt.

Kilde: Skatteetaten

Noen nøkkelpunkter:

Inkasso stopper når du klager

Klager du på regningen, kan den heller ikke sendes til inkasso. Gjør den det likevel, kan du kontakte inkassobyrået og fortelle dem at kravet er omtvistet. Disse regningene må nemlig sendes til forliksrådet, ifølge Forbrukerrådet som sier videre:

– Det er veldig uheldig at folk ikke kjenner til at en inkassosak skal stoppes når man er uenig i kravet og klager. Det – sammen med frykten for betalingsanmerkninger – fører til at folk føler seg truet til å betale penger som selger ikke har rett på, sier direktør Flesland i Forbrukerrådet.

Slik må et inkassovarsel være:

  • Det skal være skriftlig og på papir.
  • Fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt.
  • Det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager.

Merk deg at kreditor kan sende et inkassovarsel uten å ha sendt deg en purring på forhånd. Hvis kreditor skal ta seg betalt for varselet, stilles det ytterligere krav. Det skal

  • ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen
  • opplyse om kravets størrelse
  • opplyse hva kravet gjelder

Kilde: Forbrukerrådet

 

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *