Turorientering på Aksjøen hyttefelt

Etter en del planlegging kan EAK Vel og Ringsaker O-klubb ønske velkommen til ny og spennende aktivitet i form av turorientering på Aksjøen sommeren 2020. Medlemmer av EAK Vel får et kart gratis.

Kartene kan hentes i postkassa ved velkoia. Husk å notere ditt navn på lista som ligger i samme kasse. Ønsker du flere kart kan du kjøpes hos KIWI Sjusjøen og Sport1 Sjusjøen. Ekstra kart koster kr 50 og betales via Via Vipps til ROK. Vi har lagt vekt på å sette poster slik at tilbudet favner flest mulig. Postene har ulik vanskelighetsgrad og noen ligger tilgjengelig fra vei og sti. Enkelte poster er mer krever å finne. 

Når vi startet dette prosjektet vår tanke at tilbudet skulle favne bredt alle aldersgrenser.

Når du har funnet og registrert minst 10 (eller var det 15) poster er du automatisk med i trekning av en «forundringspakke» fra KIWI Sjusjøen. Vi trekker ut 5 premier og vinnerne blir kontaktet.

Litt mer om Turorientering ved Aksjøen 2020

Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen velforening i samarbeid med Ringsaker o-klubb inviterer til turorientering i området Aksjøen hyttefelt – Høgåsen – Snultra. Tilbudet består av 20 poster som står ute i terrenget fra 20. juli til månedsskifte september/oktober. Når du har funnet og registrert, se under, minst 15 poster er du automatisk med i trekning av en «forundringspakke» fra KIWI Sjusjøen. Vi trekker ut 5 premier og vinnerne blir kontaktet.

Kartet er i målestokk 1:12 500 med 5 meters ekvidistanse, det betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 125 meter i terrenget, og at det er 5 meters høydeforskjell mellom høydekurvene. Kartet er hovedsakelig utarbeidet med utgangspunkt i den nasjonale høydemodellen og flyfoto. Dvs. at det er foretatt minimalt med synfaring i terrenget. Manglende synfaring vil si at kartet potensielt har noen flere feil og mangler enn hva et ordinært o-kart hvor en person har gått over hele terrenget og tegnet inn vegetasjon og andre objekter som ikke er synlig fra luften ellers ville ha hatt.

Postene er merket i terrenget med en orienteringspost i rødt og hvitt. Postens nummer står på posten, i tillegg står en tresifret tall/bokstavkode. Koden er kontrollen på at du har vært på posten. Kodene registrerer du på
https://turorientering.no/ringsakerok/turer/2020/aksjoen_2020/
eller ved å fylle ut kodene i skjemaet under sende disse til post@eakvel.no eller per brev til EAK Vel, CO Erik Helli, Ørretveien 13, 1481 Hagan.

Postene er av ulik vanskelighetsgrad, noe som er markert i postbeskrivelsen under. Grønne poster er veldig enkle og kan nåes med sykkel og rullestol, blå er enkle, rød er noe mer krevende mens svarte poster er vanskelige.

Postenes vanskelighetsgrad

Manglende synfaring vil bl.a. bety at enkelte steiner og mindre stier/tråkk kan mangle på kartet. Kartet ansees og holde en slik kvalitet at det skal være greit å finne postene.

Coronaviruset preger samfunnet og vi ber om at alle overholder de smittevernstiltakene som gjelder. Postene er i år berøringsfrie, det vil bl.a. si at du ikke vil finne noen klippetang eller lignende på postene.

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *