Uryddig regnskap i SOS, åpent brev til leder

Innføring av Serviceavgift og bidrag til Sjusjøen & Omegns Skiforening (SOS)

Velforeningene i området var 2 juni innkalt til møte hvor det ble orientert om at grunneiere nå innfører serviceavgift på festetomter. Denne avgiften er vi sært uenig i og vil komme tilbake til temaet på et senere tidspunkt.

Det ble opplyst at kr. 435 av totalbeløpet uavkortet skal videresendes til SOS. Vi er i utgangspunkt ikke uenig i at SOS har behov for tilskudd, men finner det urimelig at hytteeiere nok en gang skal være melkeku for grunneierne. Vi tør minne om at nettopp sti & løyer er grunneier Pihl AS, Brøttum Almenning, Nes Almenning og Ringsaker Almenning sine desidert største aktiva i salg av nye tomter/områder og vi merker oss at dette også utnyttes maksimalt.

Fra tidligere vet vi at grunneiere bidrar med kr 450 + mva for samtlige hytteeiere og er usikre på om dette beløpet nå skal erstattes av den nye avgiften.

SOS og manglende regnskapsrapportering og sammenblanding av inntekter med Ringsakfjellet Fritid

Regnskap som presenteres på årsmøter er under enhver kritikk og vi ber om at SOS omgående begynner å følge regler og rutiner for god regnskapsskikk.
SOS må:

 1. Snarest registreres som egen juridisk enhet med eget organisasjonsnummer, ikke som en avdeling i Ringsakfjellet Fritid, som driftes med underskudd og har høy gjeldsgrad. Det er en sammenblanding som ikke bør finne sted.
 2. Levere Regnskap og Balanse hvor samtlige inntekter er synlig bokført
 3. Samtlige bidrag må inngå i SOS sitt regnskap, ikke slik som nå til Ringsakfjellet Fritid (som eies av RA, Pihl og Nes Almenning)
 4. Eksakt over antall medlemmer, ikke anslag slik som nå
 5. Samsvar mellom medlemmer og medlemsinntekter
 6. Oversikt over innskudd fra næringsdrivende som er basert på omsetning
 7. Oversikt over tilskudd fra grunneiere
 8. Oversikt over tilskudd fra Ringsaker kommune
 9. Oversikt over tilskudd fra velforeninger
 10. Oversikt over tilskudd fra støttemedlemmer fra næringslivet, fastbeløpkategori
 11. Ryddig budsjettering
 12. SOS må ha egen bankkonto slik at medlemmene betaler sin medlemsavgift til SOS og ikke Ringsaker Almenning
 13. Fremlegge revidert regnskap av oppnevnt
 14. Klargjøre eiendomsrett til nettsider og sosiale medier
 15. Det skal være opp til SOS å velge leverandør, ingen leverandør bør ha monopol på utbedringer av sti & løypenett
 • Videre mener vi at det bør utvikles et bedre system for innkreving av avgifter for dag-turister, bla med en forhøyet parkeringsavgift, slik at det blir et mer rettferdig system.
 • Vi har tidligere gjort en henvendelse til Pihl hvor EAK Vel ønsker å bidra med kr 35.000 til klopping og utbedring av tidligløyper til Aksjøen. Det står selvsagt fortsatt ved lag, men vil bli utbetalt til Pihl slik at man dermed kan velge utførende entreprenør.

Avslutningsvis vil vi presisere at EAK Vel og dens medlemmer er svært godt fornøyd med hva Sjusjøen & Omegns Skiforening utfører av arbeide. Det er drift og økonomi vi er sterkt kritiske til og ber om at det ryddes opp en gang for alle.

På vegne av styret:

Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel
Egil Bjørke
Leder

 

 

Debattinnlegg

3 svar til “Uryddig regnskap i SOS, åpent brev til leder”

 1. Bjørn, Kuåsen sier:

  Områdefaktor for eiendomsskatt er lik for Moelv/Br.dal og Sjusjøen, men det er stor forskjell i hva som ytes tilbake – et tankekors! Nå må kommunen bidra for til å utvikle infrastruktur «Sjusjøen fjellby!
  Det er vedtak i kommunen som gjør dette mulig!

 2. Kjersti sier:

  Er det virkelig så ille?

  • egil bjørke sier:

   Vi som har vært på årsmøter til SOS, har opplevd at det ikke er samsvar mellom inntekter og utgifter i regnskapet. dessuten har det ikke vært lagt fram noen revisjonsrapport av regnskapet. Antall medlemmer i SOS har også vært uklart. Som du sikkert har lest i avisen, ønsker vi at det skal bli ryddet opp i dette før vi evt. aksepterer at samtlige hytteeiere skal bidra med kr.435,- som en del av serviceavgiften.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *