Vann & kloakk innenfor Kroksjødemningen

Spørsmål om vann og avløp i Ringsakerfjellet områdende Kuåsen, Elgåsen

Det vises til deres epost av 5.4.2018 med spørsmål om planer for utbygging av vann og avløp i områdene Elgåse, Kuåsen og Aksjøen.

Kommuneplanens arealdel gjelder for perioden 2014 – 2025. Det er ikke tatt stilling til når planen skal revideres, men det vil bli vurdert å sette i gang en revideringsprosess mot slutten av inneværende kommunestyreperiode.

I kommuneplanens arealdel er det ikke lagt til rette for at det skal bygges vann og avløp innenfor Kroksjødammen. Løsninger for vann og avløp i Ringsakerfjellet ble utredet i kommunedelplan vedtatt i 2011, http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/1755860.1897.acwceyruux/kommunedelplan+for+Ringsakerfjellet+vedtatt+5_10_2011.pdf), som angir at områdene Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen skal ha vannforsyning basert på vannposter. Etter søknad kan det tillates installert vakuumtoalett eller tilsvarende med oppsamling i tett tank.

Utbyggingen av vann og avløp i Ringsakerfjellet, er avtalefestet i en utbyggingsavtale mellom Ringsaker kommune og grunneierne i Ringsakerfjellet som gjensidig forplikter partene. Avtalen er basert på utbyggingspotensialet (antall enheter) som er godkjent i kommuneplanens arealdel. En ytterligere utbygging av VA-anlegg for områder som ikke er omfattet av utbyggingsavtalen, vil medføre behov for endring/reforhandling av avtalen.

Med hilsen
Anne Gunn Kittelsrud
plansjef

Sigrid Johanne Langsjøvold
planrådgiver

Brevet i original form lastes ned via linken her.

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *