Velkommen til Birkebeinern

Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen velforening skal være et bindeledd mot grunneier og kommune og arbeide for å legge til rette for turaktiviteter for store og små. Vi har et godt samarbeid med øvrige velforeninger i Ringsakerfjellet.

Værmelding for EAK Vel

Temperatur

12 °c

Været

Delvis skyet

Vindstyrke

4.8 Mps Lett bris, Vest-nordvest

Nedbør

0 mm

Presisering av årsmelding jfr samarbeid med SOS

3. september, 2019
Nyheter
Tilbakemelding vi har fått tyder på at vi har vært unøyaktig i formulering i den utsendte årsmelding vedrørende EAK Vels samarbeide med SOS. Styret vil derfor presisere...

Årsmøte i EAK vel lørdag 21 september, Sjusjøen fjellkirke

12. august, 2019
Nyheter
Styrets beretning vil også medfølge neste utgave av Birkebeinern. Du må ha betalt kontingent for å ha stemmerett på årsmøtet.

Om terrengsykling

11. august, 2019
Nyheter
Med nye aktiviteter kommer nye organisasjoner; NOTS står for Norsk Organisasjon for Terrengsykling. De har utarbeidet egne stivettregler som det kan være greit å kjenne til, spesielt om du er aktiv stisyklist… Men med gjensidig respekt for hverandre bør dette definitivt fungere bra, men som syklist har man vikeplikt. Vær ...

Er det hytteeiere som betaler veivedlikehold for Pihl i form av serviceavgiften?

4. august, 2019
Nyheter
Dagens hytteeiere kan kjøre i ca 80 år før det medfører like stor slitasje på vegene som utbyggingen av Kroksjølia vil medføre.

NY dugnad 10 august Aksjøen/Nøkkelåsen

28. juli, 2019
Nyheter
Bli med på dugnad 10 august kl 10.00. Vi trenger en del hjelp til å rydde kvist etter tynning av skogbeltet langs stien fra Birkebeinervegen ned til Aksjøbekken. Kanskje rekker vi å merke stien fra Aksjøbekken opp mot Steinvikfjellet også. Her kan alle delta, ungdom som eldre. Det er ikke ...

Ny serviceavgift fra Pihl

12. juli, 2019
Nyheter
EAK vel har tidligere stilt seg bak Øyungen Vel i den pågående rettsprosessen og støtter denne økonomisk. I påvente av en avgjørelse i rettssaken vil vi anbefale våre medlemmer å avvente innbetaling av serviceavgiften inntil en rettskraftig dom foreligger.  Videre gjør vi oppmerksom på at det er opp til den ...

Fakta om midlertidig byggestopp

21. juni, 2019
Nyheter
Bakenforliggende årsak er at utbyggere som i all vesentlighet består av Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning ikke har kommet til enighet med kommunen om kostnadsfordeling av den allerede VA ledningsnettet som er bygget, kalt fase 1. Dette ledningsnett har ikke kapasitet til å ta i mot ytterligere boenheter. ...

Serviceavgiften og status

19. mai, 2019
Nyheter
EAK vel oppfatter saken som tilspisset. Pihl får selskap av Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning som blir partshelpere. Øyungen Vel fører saken for oss og les her deres uttalelse så langt.