Eidsiva svarer oss i strømsaken

Vinterstemning over ElgåsenVi har mottatt svar fra Eidsiva. I kommende nummer av Birkebeinern har vi laget et svarskjema som vi ber dere returnere. Svarbrevet fra Eidsiva vil også bli trykket i sin helhet i neste nummer. Det er viktig å merke seg at prisene er omtrentlige og velforeningen tar intet ansvar i så henseende. Det er den enkelte hytteeier som må forhandle seg frem til korrekt installasjonspris.

På vegne av styret:
Erik Helli

Du kan laste ned brevet fra Eidsiva (last ned pdf)

Dette koster det å installere strøm i hytta (last ned pdf)

Her kan du laste ned spørreskjemaet