Oppdatert info i strømsaken

Til EAK Vel

Pihl har hatt kontakt med Eidsiva om framdriften i strømsaken, og følgende er status i saken:

– Tilbud til hytteeierne på Kuåsen går i posten ca fredag 1 juli. Hver enkelt hytteeier får da et brev med tilbud om strøm til sin hytte til en gitt pris, og med et svarark som den enkelte må returnere til Eidsiva. Dette vil være den bindende bestillingen for hver enkelt.

– EØS-lovgivning tvinger Eidsiva til å gi differensierte tilbud til den enkelte, avhengig av ledningslengder etc. Pihl har henstilt Eidsiva om å ha mest mulig like priser innenfor lovens regler. På Kuåsen har vi fått opplyst at anleggsbidraget for strøm fram til tomtegrensen varierer mellom 44’ og 71’. Gjennomsnitt kr 55’.

– Ledningsnettet er i hovedsak planlagt i veiene, og nettstasjoner og strømfordelingsskap er planlagt plassert i veikanter.

– Når Eidsiva får tilbake bestillingsbrev fra hytteeierne på Kuåsen med 50 % eller mer er de klare til å sette i gang sitt arbeid. Materiell og entreprenør må endelig bestilles. Vi må på dette tidspunktet ha et møte med Ringsaker kommune om forholdet til kommunedelplanen.

Mvh
Per Fineid Bestyrer
Pihl AS