Oppdatert info i strømsaken

Til EAK Vel

Pihl har hatt kontakt med Eidsiva om framdriften i strømsaken, og følgende er status i saken:

– Tilbud til hytteeierne på Kuåsen går i posten ca fredag 1 juli. Hver enkelt hytteeier får da et brev med tilbud om strøm til sin hytte til en gitt pris, og med et svarark som den enkelte må returnere til Eidsiva. Dette vil være den bindende bestillingen for hver enkelt.

– EØS-lovgivning tvinger Eidsiva til å gi differensierte tilbud til den enkelte, avhengig av ledningslengder etc. Pihl har henstilt Eidsiva om å ha mest mulig like priser innenfor lovens regler. På Kuåsen har vi fått opplyst at anleggsbidraget for strøm fram til tomtegrensen varierer mellom 44’ og 71’. Gjennomsnitt kr 55’.

– Ledningsnettet er i hovedsak planlagt i veiene, og nettstasjoner og strømfordelingsskap er planlagt plassert i veikanter.

– Når Eidsiva får tilbake bestillingsbrev fra hytteeierne på Kuåsen med 50 % eller mer er de klare til å sette i gang sitt arbeid. Materiell og entreprenør må endelig bestilles. Vi må på dette tidspunktet ha et møte med Ringsaker kommune om forholdet til kommunedelplanen.

Mvh
Per Fineid Bestyrer
Pihl AS

Debattinnlegg;

10 svar til “Oppdatert info i strømsaken”

 1. Erik Helli sier:

  Det går fram av brev fra Eidsiva at byggeprosessen vil gå over en periode på tre år. Første del er Kuåsen som kan forvente tilkobling sommeren 2012. Deretter vil Hermansholen, Elgåsen og Aksjøen stå for tur.
  Under fanen Historikk kan du finne brevet. Du kan også bruke søkemotoren som er tilgjengelig fra websidens første side.

 2. Nina sier:

  Hei, vi holder til på Aksjøen og ønsker strøm. Når vil vi motta brev fra Eidsiva?

 3. svein bromander sier:

  Vi har hytte med adresse Kuåsen 78 og ønsker strøm. Vi har ikke mottatt noe tilbud fra Eidsiva. Hvorfor ikke ?

 4. svein bromander sier:

  Vi har hytte med adresse Kuåsen 78. Vi har ikke mottatt noe tilbud fra Eidsiva og vi ønsker strøm. Har Eidsiva sendt ut tilbud til alle på Kuåsen ?

 5. Ragnar Madsen sier:

  Hei!

  Når avstemningen gjelder 3 områder bør vi kunne forvente at Eidsiva kan presentere en framdriftsplan for alle 3 områdene. Jeg føler hele tiden at ting går veldig tregt. Denne saken har vi holdt på med lenge, flertallet er nå dokumentert ogvi venter alle på handling. Takk!

 6. jan Erik Kaspersen sier:

  Hei.
  Er forundret over fremdriften .
  Det er flertall for strøm .

  Eidsiva bør uavhengig av antall signerte kontrakter på Kuåsen starte med fremføring av hovedkabel og plassere nettstasjoner . Kontrakter bør sendes til alle på Elgåsen og Aksjøen for signering.

  Vil tro Eidsiva også får bedre priser når volum på bestilling av materiell til prosjekter er større en å anskaffe litt etter hvert.
  Dette kan medvirke til å holden prisen på anleggsbidraget nede til beste for oss som skal betale for dette.

 7. Jan Eyolf Brustad sier:

  Forespørsel sendt ut 1. juli med mottak 14. juli og svarfrist 1. august?? Det virker som om Eidsiva ikke er interessert i å legge strøm videre! Svarfristen må utsettes slik at feriefolket får anledning til å svare!

 8. Geir Andreassen sier:

  Hei!

  Hva med denne kommunedelsplanen, er det noe som kan trenere saken, eller kan man regne med at det blir strøm nå i nærmeste fremtid.

  Det er så mye frem og tilbake her. Når flertallet har bestemt strøm i et privateid området, er det vel merkelig at kommunen har det som et tema i en kommunedelsplan. Hvem bestemmer hva og hvem kan forhindre hva i denne saken?

 9. Erik Helli sier:

  Hei
  I følge brevet over har Eidsiva i første rekke nå hatt fokus på Kuåsen. Styret har ikke mottatt opplysninger om at et tilbud til Elgåsen og Aksjøen er nært forestående. Kanskje noe underlig iom at vi tidlig i prosjektet fikk beskjed om at det i sommer skulle legges jordkabel helt inn til Aksjøen.
  Brev med dato 1. juli gikk ut til samtlige hytteeiere på Kuåsen. Svarfrist er 1. august. Styret er kjent med at mange mottok dette brevet så sendt som 14. juli. Det kalles «særlig» sen postgang.
  Erik Helli

 10. Knut Espen Bryhn sier:

  Hei, vil det bli sendt ut et tilbud til Elgåsen i sommer også?