Sympati med terrorofrene

Velforeningen vil her uttrykke medfølelse med ofrene for de siste dagers uhyrlige handlinger. Vi er alle berørt av av dette forferdelige angrepet på uskyldige mennesker, mennesker som var på arbeid og unge medmennesker som engasjerte seg for vårt demokrati.
Styret.