Dette har skjedd og vil skje i fjellregionen!

Jentene på fjelltur mot Melsjøhøgda.

Dette har skjedd og vil skje!

Årsmøte i  Sjusjøen & Omegns skiforening
Skjærtorsdag var det årsmøte i Sjusjøen & Omegns skiforening.  Her møtte EAK Vel med to representanter. I tillegg til styret var det kun 6-7 personer som møtte. Det er vel i underkant av hva man forventer av en forening med rundt 800 medlemmer. Uansett ble regnskapet gjennomgått og godkjent med et lite overskudd.
SOS legger i disse dager frem en langtidsplan ovenfor Ringsaker kommune hvor det er skissert en lang rekke nye sti/løypevalg. deretter en langtidsplan med horisont år 2035. Her er det snakk om tidlig-løyper og tilrettelegging for ”fjellets nye gull” som noen velger å kalle syklistene.

Møte i Pihl-huset 31 mars kl 14.00 Gang & sykkelveier
Det er nå signert en utbyggingsavtale for gang-sykkelveger på Sjusjøen mellom Ringsaker kommune og grunneierne. Det betyr at grunneiere står ovenfor en betydelig investering, felles for alle ca kr 20.000.000. Og tro ikke at grunneierne gjør dette helt av fri vilje. Her kommer rekkefølge-bestemmelsene inn i takt med utbyggingen. Altså setter kommunen krav til grunneierne, først infrastruktur- deretter gir de byggetillatelser.(Noen vil kanskje kalle det nedbygging). Her fikk vi en god orientering og flere kart og skisser ble lagt på bordet. EAK Vel stilte med en person til møtet.

Møte i Pihl-huset  2 juni kl 14.00, varsel om innføring av Serviceavgift

Nok en gang var EAK Vel representert ved to personer. Innkallingen her kom 23 mai så det var kort tid til å få organisert oss. Bortsett fra Ringsaker Almenning var samtlige grunneiere til stede og denne gang gjaldt det altså innføring av ny Serviceavgift for alle. Bakgrunn for avgiften var de økte kostnader grunneierne har ved bl.a vedlikehold av veistandarden For vårt vedkommende vil avgiften fordele seg slik: Kuåsen kr. 2.955, Elgåsen kr. 2.270 , og Aksjøen kr. 2.470. I første omgang blir satsene gjeldende for tre år og vil være gjenstand for justering jfr. Konsumprisindeksen. Av dette beløpet vil kr 435 gå uavkortet til skiforeningen. Vi antar at det vil gjøre at mange ikke vil videreføre sitt medlemskap, da dette jo blir dekket inn her. Så hva får vi igjen for avgiften? Fint lite, men fra 2018 har man planer om helårsbom på Storåsen. Det må i alle fall gi oss en langt lavere passering vinterstid samtidig som bommen på Elgåsen nok bør fases ut. Her bør fornuften seire over det emosjonelle. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Møte med Ringsaker kommunes ledelse 23 juni kl. 13.00
Velforeningene i fjellet har fremsatt et felles ønske om et møte med kommunen viss formål er å forhøre oss om hvilke tanker og meninger kommunen måtte ha i forbindelse med den storstilte utbygging som foregår på på Sjusjøen og omegn, samt hvilke planer de måtte ha for fjellets fremtid. Utbyggingen går i en rasende fart og stadig nye aktører melder seg på for å få en bit av den store ”økonomiske kaka”. Vi er brukbart forberedt og har oversendt noen punkter. Referat kommer!

Selv om ski-sesongen er over er web-kamera på velkoia fortsatt godt besøkt!

Og lurer du på hvilken tur du skal ta i pinsen? Ta en titt på Sjusjøen Opplevelser!

Har du bruk for håndverker, sjekk ut våre trofaste sponsorer her!

Med ønske om en fin pinse, selv om det kanskje er i kjøligste laget!

Debattinnlegg

3 svar til “Dette har skjedd og vil skje i fjellregionen!”

 1. Vera Wold sier:

  Hva gjør velforeningen i forhold til den urimelige serviceavgiften som Pihl nå kommer med?

  • egil bjørke sier:

   Når det gjelder tilskudd til Sjusjøen og Omegn Skiforening, har vi sendt en henvendelse med mange spørsmål til leder av skiforeningen. Dette har vi ikke fått svar på.
   Når det gjelder serviceavgift for internvegene, har grunneier mulighet til å pålegge oss dette i henhold til Vegloven. Lovligheten er sjekket ut av en advokat.

 2. Torstein Ulsnes sier:

  Blir kastet ut før en får ferdigstilt noe som helst her!!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *