Brøttum innløser festetomter

Hei
Etter å ha sendt krav om innløsning av festetomt på Elgåsen i juni 2010 fikk jeg i dag (28.07.2011)endelig svar fra Pihl. Jeg hadde regnet med å få et tilbud tilsvarende 25*festeavgift. Med den oppjusterte avgiften pr 01.07.2011 ville dette utgjort kr 175 375. Jeg ble derfor meget overrasket da tilbudet lød på kr 280 000. Uten at det står direkte går jeg ut fra at dette tallet har kommet fram ved å bruke den såkalte 40% regelen. Det er mulig Pihl har rett til det, og de må i så fall ha lagt til grunn en tomteverdi på kr 705 000! Dette synes jeg mildest talt er i drøyeste laget. Tross alt har tomta hverken innlagt strøm, vann eller avløp, og det påløper årlige avgifter for vannpost og veibruk. Det er fortsatt ikke tillatt å gjerde inn tomta eller felle trær uten tillatelse. Det skal også nevnes at tilbudet gjelder tomtestørrelse 1500 kvm, og at det spesifiseres at det ikke vil bli gitt tilbud om et mindre areal.

Jeg vet at det er flere i EAK området som har innløst tomt. Jeg er derfor interessert i å høre om styret sitter inne med noe informasjon, evt. om det jeg har skrevet kunne settes på nettsiden til EAK. Pihl vil ha svar innen 24.08.2011.

Vennlig hilsen
Svein Erik Wennemo
Elgåsen 85Innløsning av festetomter i stort hos Brøttum almening

Innløsning av festetomter i Brøttum (Artikkelen er i sin helhet hentet fra Ringsaker Blad)

Innløsningstilbud
Alle 800 hytteeiere som har festet tomt i Brøttum allmenning har, eller kommer til å få tilbud om å løse inn sine festetomter.
– Vi har sendt ut noen tilbud, men den største andelen skal vi sende ut nå. Her vil tomtefesterne får tilbud om å løse inn tomtene sine for 300.000 kroner, fortsetter Hemma.

– Er interessen stor?
– Nå har vi et styrevedtak om å ikke å gå ut med tall om dette. Det jeg kan si er at 16 tomtefestere har skrevet under kontrakt for å løse inn sine kontrakter. Vi ser det er stor interesse for å løse inn sine tomtefesteavtaler, sier Jan Tore Hemma.
Vi har satt prisen på hyttetomtene til én million kroner.

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *