Evindelig treg fremdrift for gangveien

Gangveien fra Rømåsen til Gråten har lav prioritet.

Mars 2016:
https://www.facebook.com/Nei-til-flytting-av-Sjusjøen sentrum

Stusselig gangvei å tilby turister på SjusjøenDette er ikke rare greiene å tilby turistene, men aksjeerne skal jo ha sitt de også!

Følg med på:

https://www.facebook.com/Nei-til-flytting-av-Sjusjøen sentrum
Gangveien er fortsatt ikke ferdig. Det er mildt sagt dårlig fremdrift. I denne saken er kommune og grunneier rett og slett håpløse, og kostnadsoverskridelser kan sees i sammenheng med dårlig fremdrift.

Skrevet januar 2015
Utfarten til Sjusjøen var i romjulen i fjor den største noen sinne. I perioder var trafikken i sentrum og i skiløypene like stor som i påsken. Det er grunnlag for å si at infrastrukturen på Sjusjøen ikke helt holder tritt med besøksveksten.
Men det skjer endringer. Den nye avløpsledningen som for tiden legges fra Moelv til Sjusjøen er et spleiselag mellom Pihl, Ringsaker Almenning og Ringsaker kommune. Som en del av denne avtalen er grunneierne ansvarlig for bygging av ny sykkelvei, i første omgang fra Rømåsen og opp til Gråten. (Vi tør å håpe på en forlengelse opp til Storåsen.) Traseen vil delvis følge riksvegen og tidvis følge eksisterende gangvei som går via Sjusjøvannet. Utbyggingen ligger nå til godkjenning i kommunen og man forventer utførelse og ferdigstillelse i 2015. Så får vi håpe at strekningen blir lyssatt. Uansett gleder vi oss og tiltaket vil medføre en vesentlig bedring av trafikksikkerheten på strekningen. Mange vil si at vi har vært heldige som ikke har hatt alvorige ulykker på denne strekningen.

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *