Øyungen vel saksøker Phil for uriktig utsendt faktura

Øyungen vel saksøker Phil for uriktig utsendt faktura

Det ser ikke ut som om Pihl ønsker å få dette belyst og avklart i rettsapparatet. Pihl avviste kategorisk vårt forslag til avklarende løsning, og Pihl har også avvist konkrete forslag til samarbeid i de prosesser som er varslet derfra og som er referert i media.

Velforeningene støtter Øyungen

Øyungen vel har i denne saken 9 av vellene bak seg og dette summer seg til ca 4000 hytteiere. Nå benytter vellene av sine oppsparte midler for å sikre at spørsmålene knyttet til serviceavgiften blir behandlet og avgjort i en rettslig prosess.

For å sikre at de spørsmål som hytteeierne ønsker å avklare blir behandlet, tar Øyungen Vel nå ut stevning mot Pihl basert på forskjellige hytte-eiere med et utvalg av forskjellige avtaler.  På denne måten kan vi sikre oss den avklaringer som er nødvendig for å skape ro om denne saken.

 

Phil snakker fortsatt om at de vurderer hva de skal gjøre. Faktura for denne nye avgiften har de nå sendt ut i for andre året. Grunneierne har med dette sendt ut faktura på rundt 8 mill kroner.  – og fortsatt snakker de om hva de skal gjøre med de som ikke betaler. Ingen av hytteeierne som ikke har betalt har blitt sendt til inkasso og Phil fortsetter å sende ut brev med trusler om at dersom det ikke blir betalt vil de vurdere videre prosess.

Hvem får rett?

Vi tror at Phil lever godt med sin egen tro på at de har rett til å innføre den nye serviceavgiften og at de er fornøyd med at 80-90 % av hytteeierne betaler den nye avgiften. Det kan virke som om de ubekymret tar inn pengene uten å være så nøye med svar på om de faktisk har rett til disse pengene. 

Arroganse fra Pihl

Vi i Øyungen vel er ikke fornøyd med denne arrogante måten å innføre en ny avgift på og   ser nå ingen annen utvei enn å saksøke Phil for uriktig utsendt faktura.> Øyungen Vels mål med å fremme sak for behandling i rettsapparatet er å få en endelig avklaring av alle spørsmål knyttet til serviceavgiften. En rettslig behandling og avgjørelse synes helt nødvendig for å få ro rundt saken.

Les også: Pihl er i utakt med sine kunder

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *