Hvorfor har Pihl beslutningsvegring i Kvevegen?

Mye snø

Helsårsveger er kommert for å bli, men på tross av 65 % oppslutning sitter beslutningen meget langt inne hos Pihl. Det viser seg at å få til helårsvei i Kvevegen er en en lengre pasning enn som så, ikke en gang Drillo ville ha slått ballen i mål med det første. I sommer sendte Pihl ut en ny spørreundersøkelse i Kvevegen for å kartlegge stemningen for helårsvei. Flertallet var mot brøyting. Kanskje ikke så rart all den tid Pihl hadde laget en undersøkelse som i praksis ikke hadde en eneste korrekt opplysning, bla med en brøytepris som lå hele 40% ovver den prisen som viser å være korrekt. Undersøkelsen var etter manges vurdering farget.

Temaet ble derfor grundig debatert før årsmøtet. Samtilge innlegg kom fra hytteeiere som av ulike årsaker ønsket å få brøyte. I ettertid innrømmet Pihl at undersøkelsen nok burde vært mer presis og ga EAK vels leder beskjed om at det fikk være opp til hytteeiere å ta saken videre. En «minikomite» tar på seg ansvaret og gjennomfører et møte hvor man diskuterer veisaken og generelt naboskap. Nytt resultatet blir forelagt Pihl med 65 % som ønsker brøyting. Resultatet underkjennes og Pihl ber EAK Vel gå god for undersøkelsen. Etter et kort styremøte anbefaler EAK Vels styre at Pihl iverksetter brøyting inneværende vinter. På tross av flertall og samtykke fra EAK Vel vegrer Pihl seg for å iverksette. I denne saken ønsket man altså samtykke fra EAK Vel. I andre saker er de helt uten interesse av hva hytteeierne har som mening. Det neste blir vel at «minikomiteen» har hatt feil saksbehandling!

Det er utrolig at Pihl behandler sin største og eneste kunde på denne måten.

Torsdag 23. oktober mottok styret denne meldingen fra Pihl:

Debattinnlegg

Ett svar til “Hvorfor har Pihl beslutningsvegring i Kvevegen?”

  1. Ragnar madsen sier:

    Etter at det ble gjennomført en postal undersøkelse der et klart flertall svarte nei til brøyting har en ny gruppering organisert en ny «undersøkelse». Den ble basert på personlig frammøte på sjusjøen. Simpelt flertall blant de frammøtte gjelder. Det var ikke mulighet til å ta med fullmakter. Her ble det flertall for brøyting, det hevdes at ant. Som stemte for også var i overvekt med tanke på totalt antall oppsettere til veien, noe vi ikke har fått noe tall på. Gruppen hevder pihl i sin første runde har gitt helt gale bakgrunnsopplysninger. Hele denne saken minner om strømsaken for noen år siden. Philske mangler enhver kompetanse for å kunne gjennomføre slike prosesser. Det er slett ikke bra. Nå er vår mening at den gruppen som ikke har repekt for den første avgjørelsen heller ikke utviser særlig stor. Profesjonalitet. Vel, da blir det brøyting, noe vi beklager. Økonomien i dette er helt underordnet, det er det nye inngrep i naturen som er saken. I alle år har vi gledet oss over et billfritt elgåsen, fri ferdsel på ski uten å måtte passere brøytekanter når vi skal hente vann og ta våre daglige skiturer. Sjarmen ved å komme opp med bil, ta fram pulken og begi seg den greie veien inn til hytta og oppleve at sivilisajonen er lagt bak deg for noen dager. Våre barn, deres venner og våre venner synes dette er spektakulært og annerledes. Men dette ser altså ikke nå elgåsens beboere som noe poeng lenger. Det skal kjøres fram til hytta, det må brøytes til alle døgnets tider i dette relativt værharde området. Kaotiske tilstander oppstår hvis bilene er nedsnødd og folket skal hjem en søndag kveld. Hafjellsyndromet inntar også elgåsen, en fortsettelse blir biloppstillingplass, egen snøfreser, varmekabler etc. Dette er trist og veldig skuffende. Nb! Har forståelse for at eldre og andre som har problemer med skituren inn til hytta. Vi har en utmerket snøscotertransport som er rimlig og bra. Det gir også et viktig tilskudd til den arbeidsplassen de har på fjellet. Vi håper det blir med brøytingen i 2015-2016 og at man ser ulempene med dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *