Råd for smitteverntiltak fra Ringsaker kommune

Publisert: 8. mai 2020

Råd for smitteverntiltak i organisert friluftsliv i Løten, Stange, Hamar og Ringsaker

Innbyggerne søker nå til naturen og «alle» vil på tur. Det er gledelig å se, når vi vet den helsefremmende betydningen fysisk aktivitet har og at naturen gir en tilleggsdimensjon som forsterker den gode effekten. De velutviklede stinettene nært der folk bor, kommer virkelig til sin rett. Vi vil berømme alle som bidrar til tilrettelegging for utøvelse av friluftsliv!

Det er flere foreninger som justerer sine tilbud slik at de kan gjennomføres, til tross for at flere ordinære aktiviteter må holdes på vent. Vi oppfordrer til deling/ synliggjøring av turruter og aktiviteter. Alle bidrag som sprer folk er bra.

Med koronautbruddet dukker det opp flere dilemmaer for organisert friluftsliv. Det er et mål å sikre mest mulig lik praksis i forbindelse med smitteverntiltak for organisert friluftsliv i Løten, Stange, Hamar og Ringsaker Kommune for sommersesongen 2020.

I dette skrivet, laget 8. mai 2020, har vi forsøkt å konkretisere noen av føringene utarbeidet av DNT sentralt. Rådene er laget for DNT sine medlemsforeninger, men kan brukes av friluftsorganisasjoner, velforeninger og andre som har aktiviteter/ tilrettelegging av aktivitet og friluftsliv i naturen. Vi gjør oppmerksom på at de kursene som ligger her er kun for DNTs ansatte og frivillige. Instruksene blir oppdatert i løpet av fredag 8. mai men sjekk at du leser siste versjon (står dato og versjon).
Les mer i DNT sine smittevernstiltak.

DNT har også en publikumsside som kan være nyttig: https://www.dnt.no/covid-19/

I tillegg til konkretisering av noen råd i dette skrivet, anbefaler vi foreningene til å rådføre seg med hverandre eller sin kommune ved behov.

Poster og bøker på utvalgte turmål

Turposter, o-poster, turpostkasser, stolper og andre konkurranser som markerer et mål for den gående, vet vi fenger mange. I år må dette gjennomføres på en måte som gjør at deltakerne ikke trenger å berøre potensielle smitteflater for å registrere sin deltakelse. Alle kontaktflater for registrering må fjernes og deltakerne oppfordres til å ha med egen penn/ blyant og ark for registrering eller registrere via telefon.

HHT kan legge inn flere digitale turmål som andre foreninger organiserer i appen «DNT SjekkUT». Ta direkte kontakt med daglig leder Margrete Ruud Skjeseth på epost: margrete.ruud.skjeseth@dnt.no for samarbeid.

Gapahuk, koier og andre hvilesteder

Oppsatte gapahuk, åpne koier for dagsbesøk og andre hvilesteder langs stier har turgåere selv ansvar for å bruke i henhold til gjeldende smittevernregler. Det legges ikke opp til tiltak utover det.

Utedoer

Foreningen som forvalter utedoen oppfordres til å ha tilgjengelig håndsprit for å bidra til bedre håndhygiene. Ellers gjelder samme som for gapahuker og liknende.

Koier og hytter for overnatting

Dette er et vanskelig tema. DNT har tydelig krav med strenge smittevernsrutiner for åpning av overnatting på sine hytter så les DNT’s smittevernsinstrukser (se link over) før dere gjør videre vurderinger for egne anlegg. Det ligger an til en sommer hvor folk selv må ta ansvar for egen overnatting med eget utstyr hvis man skal overnatte på tur.

Vi ønsker dere alle en god tursesong!

Hilsen rådgivere for friluftsliv i Løten, Stange, Hamar og Ringsaker kommune

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Logo
EAK Vel medlem
chevron-down