Referat fra årsmøte 2014

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

lørdag 20.09.2014 på Rustad hotell, Sjusjøen.

Det var svært godt fremmøte. Spisesalen på Rustad var fylt til siste stol.

Varaordfører Geir Roger Borgedal og Pihls bestyrer Per Fineid var invitert til å redegjøre om henholdsvis Ringsaker Kommunes eiendomsskatt og spørsmål rundt vinterbrøytede veier og nye bomløsninger.
Bomvokter Trond Sverre Hagen var også tilstede.

Eiendomsskatt
Dagens eiendomsskatt er på 4.4 0/00 og ble innført for hele kommunen i 2007. Eiendomsskatten utgjør 3,2 0/0 av Ringsaker Kommunes inntekter.
På direkte spørsmål og oppfølgende kommentarer fra salen, sa varaordføreren klart og tydelig at eiendomsskatten skal komme alle innbyggere til gode. Det innebærer at også hyttefolket kan be om sosiale tjenester som f.eks hjemmesykepleie. Han sa også at Ringsaker uten hyttene ikke ville hatt alle de positive tilbudene som nå finnes i regionen, som f.eks løypenettet. Derfor er hyttefolket mer enn velkomne, sa Borgedal.
EAKs formann avrundet ved å bemerke at hyttefolket ser på seg selv som en melkeku for Ringsaker Kommune. Neste revisjon av eiendomsskatten vil komme i 2016.

Fremføring av strøm
Pihls Per Fineid startet med å takke oppsitterne langs trasèene der det legges strøm, for forståelse og tålmodighet. Inneværende år vil nok være året med størst virksomhet og flest ulemper.
Eidsiva regner med å ha fullført Elgåsen i høst.
Telemast på Elgåsen
Det er planlagt telemast på toppen av Elgåsen ved høydebassenget. Det blir en 8 m høy tremast, og når den er ferdig oppsatt, blir det dekning med 4 G for hele området, samt bedre telefondekning på Aksjøen.
Vinterbrøyting
Fineid innledet ved å si at sist vinter må betegnes som tidenes snøvinter. Han ga honnør til Trond Sverre Hagen for å ha klart å holde veier åpne, og Hagen fikk spontan applaus fra salen.
Denne vinteren var en prøvesesong for brøyting av småveiene, og Pihl/Hagen hadde bommet kraftig på behov for innsats og tilhørende kostnad. Følgelig hadde de satt opp prisen kraftig for neste sesong. På oppfordring var det også sendt ut ny spørreundersøkelse til oppsittere i Kveveien på Elgåsen.
Pihl fikk sterk kritikk for utformingen av denne spørreundersøkelsen, ikke minst fordi prisen var justert kraftig ned etter at svar var sendt tilbake. EAKs styre har i 2 skriftlige henvendelser understreket at bestilling av vinterbrøyting må være en sak mellom den enkelte hytteeier og bomvokter. Etter at saken ble avsluttet i salen, råder det fremdeles forvirring rundt hvordan hytteeierne skal takle den aktuelle situasjonen foran neste sesong. Pihl bør gå ut med tydelig orientering, muligens med en ny og kvalitetssikret spørreundersøkelse. Der bør det også redegjøres klart hva det innebærer for bestillerne når det understrekes at resultater fra spørreundersøkelsene må gjelde i 3 år.
Oppsittere på Aksjøen har opplevd at folk som ikke har betalt for brøyting, likevel har kjørt helt inn til hytta si. Bomvokter Hagen opplyste at det foran denne sesongen vil bli satt opp opplysningsskilt ved innkjøringen til områdene.
Løypepreparering.
Det gjøres noen forbedringer kommende år, bl.a nord på Elgåsen. Innsnevringen ved Kroksjødammen vil bestå, men det kan muligens neste år bli nye løsninger.
Gang- og sykkelvei
Det er vedtatt å fullføre gang- og sykkelvei fra Graaten til avkjøringen til Rømåsen. Den skal være ferdig i 2015.
Sjusjøen Sentrum
Pihl har kjøpt Graaten og har en plan for videreutvikling av lokalene for Kiwi og Sport 1, samt forbedring av parkeringsforholdene.
Bommen på Storåsen
Det vil bli satt opp vinterbom på Storåsen, som i fjor, men prissystemet vil endres. Flere i salen ønsket seg helårsbom, og EAK har også skriftlig foreslått dette for Pihl.
Fineid kunne opplyse at det pågår en prosess for hele veinettet i fjellet, men han kunne ikke oppgi når den blir fullført.

Kaffepause.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL
lørdag 20.09.2014

– Ingen kommentar til innkallingen, som denne gangen også var blitt gjort i bladet Birkebeiner’ns
juni-nummer.

– Svein Hallås og Kjetil Berntsen ble utnevnt til tellekorps.
– Knut Bjarne Tajet ble valgt til møteleder og Kristin Helland til sekretær.
– Anne Brustad annedb@broadpark.no og Tone Mikkelsen tone.mikkelsen@c-k.no ble utpekt til å skrive under protokollen.

– Årsberetning ble lest og godkjent.

– Regnskapet for 2013 ble gjennomgått av styreleder.
Regnskap og revisors beretning ble godkjent.
Forventet overskudd i 2014 24 000,-
Årskontingenten på 250,- holdes uendret for kommende år.

– Valg
   Det var 66 stemmeberettigede tilstede i salen,. Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Aksjøen:         Kjetil Berntsen,         gjenvalgt som styremedlem for 2 år
Inge Olav Rosenberg, gjenvalgt som varamann for 1 år

Elgåsen:           Erik Helli,                     valgt som styremedlem for 2 år
Kristin Helland,          valgt som varamann for 1 år

Kuåsen:           Geir Åge Ulsrud,          valgt som styremedlem for 2 år
Reiel Nybø,                   gjenvalgt som varamann for 1 år

Øystein Tveit, Kuåsen 96 meldte seg som revisor for 1 år og Erling Nordsjø, Elgåsen 215 som hans varamann.

Valgkomitè: Solveig Nor (Aksjøen) og Aage Skaugen (Elgåsen) tok gjenvalg. Gunnar Brobakken (Kuåsen) var ikke tilstede, men vil bli forespurt.

– Innkomne saker og åpen post
Tvunget medlemsskap
Det var kommet inn et forslag om tvungent medlemsskap for alle hytteeiere i EAKs område. Dette var på forhånd behandlet i styret og der avvist fordi det ville kreve vedtektsendring og formelt sett være umulig å gjennomføre.
På oppfordring fra EAKs leder trakk forslagsstilleren dokumentet tilbake.
Bommen ved Aksjøen
Jan Skaug, mangeårig hytteeier på Aksjøen, foreslo at bommen ved innkjøringen til hyttefeltet ble opprettholdt, men ikke låst. Dette fordi man mente at en bom ville virke preventivt i forhold til innbrudd.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 18.15.

Lillehammer 22.09.2014
Kristin Helland

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *