Samarbeidsmøte om felles fjellgrense i Øyer, Lillehammer og Ringsaker

Helsegevinsten av friluftslivet er uomtvistelig

Av: Erik Helli

På kort sikt vil det være store helsegevinster og ikke minst store økonomiske gevinster ved å holde oss «gamlinger» så lenge som mulig utenfor behandlingsapparatet. På litt lenger sikt og enda lenger fram tror vi at friluftslivet også vil ha stor betydning for kommende generasjoner. Men de må ha et sted å gå. De må kunne oppsøke ubebygget natur. Det er kjernen i hva møtet som ble holdt i regi av av Forum for natur og friluftsliv (FNF), som er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjonene for de tre kommuner, Øyer, Lillehammer og Ringsaker handlet om. Rett og slett finne et «minste felles pultiplum» for en «markagrense» til fjells. 

Hva med en markagrense?
Markagrensen i Oslo kom i stand ikke lenge etter krigen så tiden er vel moden til å få litt klarere regler for hvor mye og i hvilket tempo utbyggingen i fjellet skal foregå. er Møte var i regi av samarbeidsutvalg viss formål er å finne frem til en anbefalt felles fjellgrense for de tre kommuner, Øyer, Lillehammer og Ringsaker og i den hensikt å ha en form for markagrense til fjells.

Toril Teigar Jacobsen og Tone Munz redegjorde for samarbeidsutvalgets arbeide til nå og Ole Morten Fossli sørget for at debatten var konstruktiv.


Hovedinnlegget var i regi av Lasse Heimdal

– Norsk Friluftsliv som tok oss med på en reise og fortalte om verdien av friluftsliv og la fram faktatall og eksempler fra andre destinasjoner. Eksempelvis bruker hytteeiere på Skei  sine hytter i gjennomsnitt på 60 døgn. På spørsmål om hvilke fasiliteter de satte mest pris på var strøm og helårsvei. Deretter var det skiløyper og tur/sykkel-løyper som ble høyt verdsatt. Dette handler altså ikke om å gå tilbake til parafinlamper. Det handler om å sette av nok areal til fri bruk og ferdsel.

Fylkesmenn knebles av regjeringen
Det ble sagt at nåværende regjering ønsket å dempe det restrektive arbeidet som Fylkesmenn tross at er satt til å håndheve. Om dette er en påstand eller fakta vites ikke. 
Men sikkert er det at Regjeringen har som mål at Norge skal være blant de tre land i verden med høyest levealder. Det er selvsagt bra og for å ha rød til denne ambisiøse målsetting må vi klare oss så lenge som mulig uten hjelp fra det offentlige. Dette målet når vi ikke bare med å sitte i sofakroken, vi må ut. Ut i naturen.

Så hvor går ferden?
Gledelig var det at de tre nevnte kommuner var representert med politikere som overværte møtet i privat regi. La oss håpe at arbeidsgruppa nå legger fram et utkast til grenser og at ordfører med rådmenn kan sette seg ned og diskutere en felles strategi for bruk og grenser for fjellarealene. Det vil vi  ha bruk for i fremtiden også!

 

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *