Styret i EAK Vel sier nei takk til videre utbygging av VA

Dermed signaliserer vi allerede nå klart og tydelig ovenfor både Ringsaker kommune og Pihl AS et klart standpunkt i denne saken. Det var et enstemmig styre som stiller seg bak standpunktet hvor vi sier at vi ikke ønsker utbygging av VA innover i EAK Vels område.


Vi har nådd et metningspunkt for utbygging i fjellet trenger en overgangs- sone til fjellet.
Avgjørelsen har fått en del omtale i GD og Ringsaker Blad og du kan lese hele artikkelen ved å følge linken.

Les artikkel fra GD her (abo)

Debattinnlegg

3 svar til “Styret i EAK Vel sier nei takk til videre utbygging av VA”

 1. egil bjørke sier:

  Jeg støtter styrets mening om ikke å anbefale videre-føring av vann og avløp innenfor Kroksjø-demningen. Det ene er at kostnadene både til tilkobling til nettet og driftskostnadene vil bli meget store. Det andre er at de som ønsker innlagt vann, kan bore etter vann og legge avløpet i et lukket anlegg med tank. Det vil bli et rimeligere anlegg. Dersom det skulle bli en videreføring av vann og avløp forbi Kroksjø-demning, må vi forvente en fortetting av hytteområdene, slik vi ser i Kroksjølia nå. Grunneier vil da få et godt argument til å planlegge mer utbygging innover fjellet for å få ned kostnadene ved vann og avløpet.

 2. admin sier:

  Styret i EAK vel har i et styremøte diskutert konsekvensene ved en eventuell videreføring av offentlige vann- og avløpsledninger til Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen.
  Styret står samlet og anbefaler ikke en videreføring inn i våre områder og har vedtatt å legge fram en godt utredet sak på neste årsmøte slik at medlemmene får bestemme og vise veien videre for EAK-Vel i saken. Det er EAKs medlemmer som har siste ordet her.

 3. Christian Gustavsen sier:

  Hvem har gitt styret mandat til å mene noe om videre utbygging etter demningen? Dette er typisk sak for et årsmøte, hvor enhver kan fremme sitt syn og et flertall binder opp foreningen/styret. Kan sammenliknes med brøyting og den diskusjon som var. Fint om styret kan redegjøre for hvorledes styrets mening er fremkommet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *